Agenda
Brussel
Woensdag 11 november 2020 - Vrijdag 13 november 2020205k

  Woensdag 11 november 2020

Debatten15:00 - 22:30

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Meerjarig financieel kader (met inbegrip van de eigen middelen), conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat en Europees herstelfonds

Het resultaat van de Amerikaanse presidentsverkiezingen

De bestrijding van terrorisme en het recht op vrijheid van meningsuiting en onderwijs

Deadline

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Stemronde17:00 - 18:15

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid

Afzonderlijke stemming en eindstemming

Vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie

A9-0175/2020

 ***I

INTAEmmanuel Maurel

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034, MIR162 en NK603

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja SYHT0H2
(SYN-ØØØH2-5)

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 87427 ×
MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 87427, MON
87460, MON 89034, MIR162 en NK603

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Senegal: protocol tot uitvoering van de overeenkomst

A9-0180/2020

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Senegal: protocol tot uitvoering van de overeenkomst (resolutie)

A9-0182/2020

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en uitvoeringsprotocol (2020-2026)

A9-0185/2020

 ***

PECHCaroline Roose

Overeenkomst tussen de EU en China: samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan

A9-0199/2020

 ***

INTAIuliu Winkler

Overeenkomst tussen de EU en China: samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan (resolutie)

A9-0202/2020

INTAIuliu Winkler

Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: identificatie van belastingplichtigen in Noord-Ierland

A9-0200/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Stemmingen over voorlopige overeenkomsten

Deadline

Invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen

A9-0093/2020

 ***I

PECHNiclas Herbst

Deadline

Nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)

A9-0128/2020

 ***I

EMPLManuel Pizarro

Bekendmaking van de uitslag21:00

  Donderdag 12 november 2020

Debatten08:30 - 13:00

Deadline

Impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat

O-000065/2020

CommissieLIBE

Deadline

Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Transparantie met betrekking tot de aankoop van en de toegang tot COVID-19-vaccinaties

Deadline

Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Eerste stemming09:30 - 10:45

Stemming over amendementen

Deadline

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen

(BUDG A9-0206/2020 – 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen

(PECH A9-0184/2020 – 159) ROOSE
Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en uitvoeringsprotocol (2020-2026) (resolutie)

Bekendmaking van de uitslag13:00

Aankondiging over de verkiezing van de eerste ondervoorzitter van het Europees Parlement (ter vervanging van mevrouw Mairead McGuinness)

Tweede stemming14:30 - 15:45

Eindstemming

Deadline

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Deadline

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en uitvoeringsprotocol (2020-2026) (resolutie)

A9-0184/2020

PECHCaroline Roose

Stemming over amendementen

(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”)

(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal

Bekendmaking van de uitslag18:15

  Vrijdag 13 november 2020

Eerste stemming09:00 - 10:15

Eindstemming

Deadline

Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Deadline

Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Stemming over amendementen

(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
InvestEU-programma

Ontwerpresoluties – De impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat

Bekendmaking van de uitslag12:45

Tweede stemming14:00 - 15:15

Eindstemming

Deadline

InvestEU-programma

A9-0203/2020

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Irene Tinagli

Deadline

Impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat

Bekendmaking van de uitslag17:30

Laatst bijgewerkt op: 18 november 2020Juridische mededeling - Privacybeleid