Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 11 november 2020 - Fredagen den 13 november 2020202k

  Onsdagen den 11 november 2020

Debatter15:00 - 22:30

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Den fleråriga budgetramen (inklusive egna medel), rättsstatsmekanismen och Europeiska återhämtningsfonden

Resultatet av det amerikanska presidentvalet

Terrorismbekämpning och rätten till yttrandefrihet och utbildning

Tidsfrist

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Omröstning17:00 - 18:15

Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ändringsförslag.

Samlade omröstningar och slutomröstningar

Införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

A9-0175/2020

 ***I

INTAEmmanuel Maurel

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och NK603

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll

A9-0180/2020

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Senegal: genomförande av avtalet, protokoll (resolution)

A9-0182/2020

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och och Seychellerna samt dess genomförandeprotokoll (2020–2026)

A9-0185/2020

 ***

PECHCaroline Roose

Avtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar

A9-0199/2020

 ***

INTAIuliu Winkler

Avtal mellan EU och Kina: samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar (resolution)

A9-0202/2020

INTAIuliu Winkler

Gemensamt system för mervärdesskatt: identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland

A9-0200/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Omröstningar om preliminära överenskommelser

Tidsfrist

Införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön samt definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön

A9-0093/2020

 ***I

PECHNiclas Herbst

Tidsfrist

Utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

A9-0128/2020

 ***I

EMPLManuel Pizarro

Tillkännagivande av resultat21:00

  Torsdagen den 12 november 2020

Debatter08:30 - 13:00

Tidsfrist

Covid-19-åtgärdernas effekter på demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna

O-000065/2020

KommissionenLIBE

Tidsfrist

Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Transparens i samband med inköp av och tillgång till vaccin mot covid-19

Tidsfrist

Investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Första omröstningsomgången09:30 - 10:45

Omröstning om ändringsförslag

Tidsfrist

Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2021 – alla avsnitt

(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Seychellerna och dess genomförandeprotokoll (2020-2026) (resolution)

Tillkännagivande av resultat13:00

Tillkännagivande av valet av Europaparlamentets första vice talman (som ska ersätta Mairead McGuinness)

Andra omröstningsomgången14:30 - 15:45

Slutomröstning

Tidsfrist

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Tidsfrist

Partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Seychellerna samt dess genomförandeprotokoll (2020–2026) (resolution)

A9-0184/2020

PECHCaroline Roose

Omröstning om ändringsförslag

(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa)

(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given

Tillkännagivande av resultat18:15

  Fredagen den 13 november 2020

Första omröstningsomgången09:00 - 10:15

Slutomröstning

Tidsfrist

Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Tidsfrist

Investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Omröstning om ändringsförslag

(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
InvestEU-programmet

Resolutionsförslag – Covid-19-åtgärdernas effekter på demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna

Tillkännagivande av resultat12:45

Andra omröstningsomgången14:00 - 15:15

Slutomröstning

Tidsfrist

InvestEU-programmet

A9-0203/2020

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Irene Tinagli

Tidsfrist

Covid-19-åtgärdernas effekter på demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna

Tillkännagivande av resultat17:30

Senaste uppdatering: 12 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy