Дневен ред
Брюксел
Понеделник, 23 ноември 2020 г. - Четвъртък, 26 ноември 2020 г.259k

  Понеделник, 23 ноември 2020 г.

Разисквания17:00 - 22:30

Срок

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите

A9-0209/2020

IMCODavid Cormand

Към нова програма за потребителите за периода след 2020 г.

Срок

Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Гласуване18:30 - 19:45

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията

Тайни гласувания

Предложение за назначаване на Юлия Лафранк за член на комитета, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

A9-0218/2020

ECONIrene Tinagli

Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

Текстът още не е приет, възможен срок

Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

 ***I

INTABernd Lange

Текстът още не е приет, възможен срок

Временни мерки във връзка с данъка върху добавената стойност за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика в отговор на пандемията от COVID-19

 *

ECON

Единни гласувания

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Хърватия и Полша във връзка с природно бедствие и на авансови плащания на Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Унгария и Португалия във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве

A9-0221/2020

BUDGOlivier Chastel

Проект на коригиращ бюджет № 9/2020: помощ за Хърватия, Полша, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Португалия и Испания

A9-0223/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Борба с бездомничеството в Европейския съюз

Шенгенската система и мерките, предприети по време на извънредното положение във връзка с COVID-19

  Вторник, 24 ноември 2020 г.

Обявяване на резултатите08:30

Разисквания08:45 - 13:00

Срок

Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите

A9-0224/2020

 ***II

JURIGeoffroy Didier

Срок

Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

A9-0226/2020

LIBEClare Daly

Срок

Равносметка след изборите за Европейски парламент

A9-0211/2020

AFCOPascal Durand

Срок

Преглед на търговската политика на ЕС

O-000070/2020

КомисияINTA

Първо гласуване11:00 - 12:15

Гласуване на изменения

Markus Ferber (ECON A9-0208/2020) - Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите за подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

David Cormand (IMCO A9-0209/2020) - Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите

Marion Walsmann (IMCO A9-0207/2020) - Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар

Magdalena Adamowicz (LIBE A9-0205/2020) - Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите

Tomas Tobé (DEVE A9-0212/2020) - Повишаване на ефективността на развитието и на ефикасността на помощта

Обявяване на резултатите15:00

Разисквания15:15 - 18:00

Срок

Ескалация на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешна необходимост от възобновяване на преговорите

Геополитическите последици от Авраамовите споразумения в региона на Близкия изток

Борбата срещу безнаказаността за престъпления, извършени срещу журналисти по целия свят

Второ гласуване20:00 - 21:15

Окончателно гласуване

Срок

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: олово в боеприпасите във влажните зони или около тях

Гласуване на изменения

Christophe Hansen (INTA A9-0216/2020) - Прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза

Pascal Durand (AFCO A9-0211/2020) - Равносметка след изборите за Европейски парламент

  Сряда, 25 ноември 2020 г.

Обявяване на резултатите08:45

Разисквания09:00 - 13:00

Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 10-11 декември 2020 г.

Конвенцията от Истанбул и насилието срещу жените

Първо гласуване13:00 - 14:15

Окончателно гласуване    

Срок

Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Срок

Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите

A9-0209/2020

IMCODavid Cormand

Срок

Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар

A9-0207/2020

IMCOMarion Walsmann

Срок

Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите

A9-0205/2020

LIBEMagdalena Adamowicz

Срок

Нова промишлена стратегия за Европа

A9-0197/2020

ITRECarlo Calenda

Срок

Последиците от избухването на COVID-19 за външната политика

A9-0204/2020

AFETHilde Vautmans

Срок

Повишаване на ефективността на развитието и на помощта

A9-0212/2020

DEVETomas Tobé

Гласуване на изменения

Clare Daly (LIBE A9-0000/2020) - Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

Разисквания15:00 - 18:00

Унгарско вмешателство в медиите в Словения и Северна Македония

Срок

Правото на аборт в Полша

Новата стратегия за равенство на ЛГБТИК лицата

Обявяване на резултатите16:45

Второ гласуване20:00 - 21:15

Окончателно гласуване    

Срок

Прилагане на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза

A9-0216/2020

 ***I

INTAChristophe Hansen

Срок

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: олово в боеприпасите във влажните зони или около тях

Срок

Възражение съгласно член 112: активни вещества, включително хлоротолурон

Срок

Възражение съгласно член 112: карбендазим за употреба в определени биоциди

Срок

Равносметка след изборите за Европейски парламент

A9-0211/2020

AFCOPascal Durand

Гласуване на изменения

Предложения за резолюции - Ескалация на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешна необходимост от възобновяване на преговорите

  Четвъртък, 26 ноември 2020 г.

Обявяване на резултатите08:30

Разисквания08:45 - 13:00

Фармацевтична стратегия за Европа

Срок

Премахване на митата върху определени продукти

A9-0217/2020

 ***I

INTABernd Lange

Първо гласуване09:45 - 11:00

Гласуване на изменения

Предложения за резолюции - Продължаващите нарушения на правата на човека в Беларус, по-специално убийството на Роман Бондаренко

Окончателно гласуване

Срок

Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

A9-0226/2020

LIBEClare Daly

Гласуване на изменения

Bernd Lange (INTA A9-0217/2020) - Премахване на митата върху определени продукти

Bernd Lange (INTA) - Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Предложения за резолюции - Правото на аборт в Полша

Предложения за резолюции - Преглед на търговската политика на ЕС

Обявяване на резултатите13:00

Второ гласуване13:45 - 15:00

Окончателно гласуване    

Срок

Влошаващото се положение с правата на човека в Алжир, по-специално случаят с журналиста Халед Драрени

Срок

Положението в Етиопия

Срок

Продължаващите нарушения на правата на човека в Беларус, по-специално убийството на Роман Бондаренко

Срок

Ескалация на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешна необходимост от възобновяване на преговорите

Срок

Премахване на митата върху определени продукти

A9-0217/2020

 ***I

INTABernd Lange

Текстът още не е приет, възможен срок

Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

 ***I

INTABernd Lange

Текстът още не е приет, възможен срок

Временни мерки във връзка с данъка върху добавената стойност за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика в отговор на пандемията от COVID-19

 *

ECON
Срок

Правото на аборт в Полша

Срок

Преглед на търговската политика на ЕС

Обявяване на резултатите16:30

Последно осъвременяване: 25 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност