Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 23. november 2020 - Neljapäev, 26. november 2020226k

  Esmaspäev, 23. november 2020

Arutelud17:00 - 22:30

Tähtaeg

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks

A9-0209/2020

IMCODavid Cormand

2020. aasta järgse uue tarbijakaitse tegevuskava väljatöötamine

Tähtaeg

Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Hääletus18:30 - 19:45

Märkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

Salajased hääletused

Ettepanek nimetada Julia Laffranque Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks

Frank Eldersoni nimetamine Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks

A9-0218/2020

ECONIrene Tinagli

Hääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki

 ***I

INTABernd Lange

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

COVID-19 vaktsiinide ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmete suhtes kohaldatavad ajutised käibemaksumeetmed COVID-19 pandeemiale reageerimiseks

 *

Tervikhääletus

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtt abi andmiseks Horvaatiale ja Poolale seoses loodusõnnetustega ning ettemaksete tegemiseks Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile seoses rahvatervise hädaolukorraga

A9-0221/2020

BUDGOlivier Chastel

2020. aasta paranduseelarve projekt nr 9: abi andmine Horvaatiale, Poolale, Saksamaale, Kreekale, Ungarile, Iirimaale, Portugalile ja Hispaaniale

A9-0223/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Kodutuse määra vähendamine Euroopa Liidus

Schengeni süsteem ja COVID-19 kriisi ajal võetud meetmed

  Teisipäev, 24. november 2020

Tulemuste teatavaks tegemine08:30

Arutelud08:45 - 13:00

Tähtaeg

Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid

A9-0224/2020

 ***II

JURIGeoffroy Didier

Tähtaeg

Aruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

A9-0226/2020

LIBEClare Daly

Tähtaeg

Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte

A9-0211/2020

AFCOPascal Durand

Tähtaeg

ELi kaubanduspoliitika läbivaatamine

O-000070/2020

KomisjonINTA

Esimene hääletusvoor11:00 - 12:15

Muudatusettepanekute hääletamine

Markus Ferber (ECON A9-0208/2020) – Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja
positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast
taastumisele

David Cormand (IMCO A9-0209/2020) – Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks

Marion Walsmann (IMCO A9-0207/2020) - Tooteohutuse tagamise kohta ühtsel turul

Magdalena Adamowicz (LIBE A9-0205/2020) – Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne,
desinformatsioon ja platvormide roll

Tomas Tobé (DEVE A9-0212/2020) – Arengu ja abi tõhususe täiustamine

Tulemuste teatavaks tegemine15:00

Arutelud15:15 - 18:00

Tähtaeg

Türgi ebaseaduslikule tegevusele järgnenud pingete kasv Varoshas ja tungiv vajadus alustada uuesti läbirääkimisi

Aabrahami kokkuleppe geopoliitiline mõju Lähis-Ida piirkonnas

Võitlus kogu maailmas ajakirjanike suhtes toime pandud kuritegude karistamatuse vastu

Teine hääletusvoor20:00 - 21:15

Lõpphääletus

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: pliid sisaldav laskemoon märgaladel või nende ümbruses

Muudatusettepanekute hääletamine

Christophe Hansen (INTA A9-0216/2020) - Liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamine

Pascal Durand (AFCO A9-0211/2020) – Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte

  Kolmapäev, 25. november 2020

Tulemuste teatavaks tegemine08:45

Arutelud09:00 - 13:00

Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise ettevalmistamine

Istanbuli konventsioon ja naistevastane vägivald

Esimene hääletusvoor13:00 - 14:15

Lõpphääletused

Tähtaeg

Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Tähtaeg

Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks

A9-0209/2020

IMCODavid Cormand

Tähtaeg

Tooteohutuse tagamine ühtsel turul

A9-0207/2020

IMCOMarion Walsmann

Tähtaeg

Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll

A9-0205/2020

LIBEMagdalena Adamowicz

Tähtaeg

Euroopa uus tööstusstrateegia

A9-0197/2020

ITRECarlo Calenda

Tähtaeg

COVID-19 pandeemia välispoliitilised tagajärjed

A9-0204/2020

AFETHilde Vautmans

Tähtaeg

Arengu ja abi tõhususe täiustamine

A9-0212/2020

DEVETomas Tobé

Muudatusettepanekute hääletamine

Clare Daly (LIBE A9-0000/2020) – Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus – Aruanne 2018–2019

Arutelud15:00 - 18:00

Ungari sekkumine Sloveenia ja Põhja-Makedoonia ajakirjandusse

Tähtaeg

Abordiõigus Poolas

Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia

Tulemuste teatavaks tegemine16:45

Teine hääletusvoor20:00 - 21:15

Lõpphääletused

Tähtaeg

Liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamine

A9-0216/2020

 ***I

INTAChristophe Hansen

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: pliid sisaldav laskemoon märgaladel või nende ümbruses

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: karbendasiimi kasutamine teatavates biotsiidides

Tähtaeg

Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte

A9-0211/2020

AFCOPascal Durand

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanekud – Türgi ebaseaduslikule tegevusele järgnenud pingete kasv Varoshas ja tungiv vajadus alustada uuesti läbirääkimisi

  Neljapäev, 26. november 2020

Tulemuste teatavaks tegemine08:30

Arutelud08:45 - 13:00

Euroopa ravimistrateegia

Tähtaeg

Teatavate toodete tollimaksude kaotamine

A9-0217/2020

 ***I

INTABernd Lange

Esimene hääletusvoor09:45 - 11:00

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanekud – Inimõiguste pidev rikkumine Valgevenes, eelkõige Roman Bondarenko mõrv

Lõpphääletus

Tähtaeg

Aruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

A9-0226/2020

LIBEClare Daly

Muudatusettepanekute hääletamine

Bernd Lange (INTA A9-0217/2020) - Teatavate toodete tollimaksude kaotamine

Bernd Lange (INTA) – Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja
Põhja-Iiri Ühendkuningriiki

Resolutsiooni ettepanekud – Abordiõigus Poolas

Resolutsiooni ettepanekud – ELi kaubanduspoliitika läbivaatamine

Tulemuste teatavaks tegemine13:00

Teine hääletusvoor13:45 - 15:00

Lõpphääletused

Tähtaeg

Inimõiguste halvenev olukord Alžeerias, eelkõige ajakirjaniku Khaled Drareni juhtum

Tähtaeg

Olukord Etioopias

Tähtaeg

Inimõiguste pidev rikkumine Valgevenes, eelkõige Roman Bondarenko mõrv

Tähtaeg

Türgi ebaseaduslikule tegevusele järgnenud pingete kasv Varoshas ja tungiv vajadus alustada uuesti läbirääkimisi

Tähtaeg

Teatavate toodete tollimaksude kaotamine

A9-0217/2020

 ***I

INTABernd Lange

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki

 ***I

INTABernd Lange

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

COVID-19 vaktsiinide ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmete suhtes kohaldatavad ajutised käibemaksumeetmed COVID-19 pandeemiale reageerimiseks

 *

Tähtaeg

Abordiõigus Poolas

Tähtaeg

ELi kaubanduspoliitika läbivaatamine

Tulemuste teatavaks tegemine16:30

Viimane päevakajastamine: 25. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika