Program
Brusel
Pondelok, 23. novembra 2020 - Štvrtok, 26. novembra 2020234k

  Pondelok, 23. novembra 2020

Rozpravy17:00 - 22:30

Termín

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov

A9-0209/2020

IMCODavid Cormand

Smerom k novému programu pre spotrebiteľov po roku 2020

Termín

Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Hlasovanie18:30 - 19:45

Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov

Tajné hlasovanie

Vymenovanie Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

A9-0218/2020

ECONIrene Tinagli

Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

 ***I

INTABernd Lange

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19

 *

ECON

Jediné hlasovania

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie: pomoc Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a zálohy pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia

A9-0221/2020

BUDGOlivier Chastel

Návrh opravného rozpočtu č. 9/2020: pomoc Grécku, Chorvátsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku a Španielsku

A9-0223/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Riešenie miery bezdomovectva v Európskej únii

Schengenský systém a opatrenia, ktoré boli zavedené počas krízy vyvolanej ochorením COVID-19

  Utorok, 24. novembra 2020

Oznámenie výsledkov08:30

Rozpravy08:45 - 13:00

Termín

Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov

A9-0224/2020

 ***II

JURIGeoffroy Didier

Termín

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019

A9-0226/2020

LIBEClare Daly

Termín

Hodnotenie európskych volieb

A9-0211/2020

AFCOPascal Durand

Termín

Preskúmanie obchodnej politiky EÚ

O-000070/2020

KomisiaINTA

Prvé hlasovanie11:00 - 12:15

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Markus Ferber (ECON A9-0208/2020) – Trhy s finančnými nástrojmi: zmena požiadaviek na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

David Cormand (IMCO A9-0209/2020) – Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov

Marion Walsmann (IMCO A9-0207/2020) – Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu

Magdalena Adamowicz (LIBE A9-0205/2020) – Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem

Tomas Tobé (DEVE A9-0212/2020) – Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci

Oznámenie výsledkov15:00

Rozpravy15:15 - 18:00

Termín

Eskalácia napätia vo Varoshi po nezákonných krokoch Turecka a naliehavá potreba obnoviť rozhovory

Geopolitické dôsledky Abrahámskych dohôd v regióne Blízkeho východu

Boj proti beztrestnosti za trestné činy spáchané proti novinárom na celom svete

Druhé hlasovanie20:00 - 21:15

Záverečné hlasovanie

Termín

Námietka podľa článku 112: Olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Christophe Hansen (INTA A9-0216/2020) – Uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie

Pascal Durand (AFCO A9-0211/2020) – Hodnotenie európskych volieb

  Streda, 25. novembra 2020

Oznámenie výsledkov08:45

Rozpravy09:00 - 13:00

Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 10. – 11. decembra 2020

Istanbulský dohovor a násilie na ženách

Prvé hlasovanie13:00 - 14:15

Záverečné hlasovanie

Termín

Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termín

Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov

A9-0209/2020

IMCODavid Cormand

Termín

Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu

A9-0207/2020

IMCOMarion Walsmann

Termín

Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem

A9-0205/2020

LIBEMagdalena Adamowicz

Termín

Nová priemyselná stratégia pre Európu

A9-0197/2020

ITRECarlo Calenda

Termín

Zahraničnopolitické dôsledky pandémie COVID-19

A9-0204/2020

AFETHilde Vautmans

Termín

Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci

A9-0212/2020

DEVETomas Tobé

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Clare Daly (LIBE A9-0000/2020) – Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019

Rozpravy15:00 - 18:00

Zasahovanie Maďarska do médií v Slovinsku a Severnom Macedónsku

Termín

Právo na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku

Nová stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb

Oznámenie výsledkov16:45

Druhé hlasovanie20:00 - 21:15

Záverečné hlasovanie

Termín

Uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie

A9-0216/2020

 ***I

INTAChristophe Hansen

Termín

Námietka podľa článku 112: Olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí

Termín

Námietka podľa článku 112: Účinné látky vrátane chlorotolurónu

Termín

Námietka podľa článku 112: Karbendazím na použitie v určitých biocídnych výrobkoch

Termín

Hodnotenie európskych volieb

A9-0211/2020

AFCOPascal Durand

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesení – Eskalácia napätia vo Varoshi po nezákonných krokoch Turecka a naliehavá potreba obnoviť rozhovory

  Štvrtok, 26. novembra 2020

Oznámenie výsledkov08:30

Rozpravy08:45 - 13:00

Farmaceutická stratégia pre Európu

Termín

Odstránenie ciel na určité výrobky

A9-0217/2020

 ***I

INTABernd Lange

Prvé hlasovanie09:45 - 11:00

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesení – Pokračujúce porušovanie ľudských práv v Bielorusku, najmä vražda Romana Bondarenka

Záverečné hlasovanie

Termín

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019

A9-0226/2020

LIBEClare Daly

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Bernd Lange (INTA A9-0217/2020) – Odstránenie ciel na určité výrobky

Bernd Lange (INTA) – Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Návrhy uznesení – Právo na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku

Návrhy uznesení – Preskúmanie obchodnej politiky EÚ

Oznámenie výsledkov13:00

Druhé hlasovanie13:45 - 15:00

Záverečné hlasovanie

Termín

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Alžírsku, najmä prípad novinára Khaleda Drareniho

Termín

Situácia v Etiópii

Termín

Pokračujúce porušovanie ľudských práv v Bielorusku, najmä vražda Romana Bondarenka

Termín

Eskalácia napätia vo Varoshi po nezákonných krokoch Turecka a naliehavá potreba obnoviť rozhovory

Termín

Odstránenie ciel na určité výrobky

A9-0217/2020

 ***I

INTABernd Lange

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

 ***I

INTABernd Lange

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19

 *

ECON
Termín

Právo na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku

Termín

Preskúmanie obchodnej politiky EÚ

Oznámenie výsledkov16:30

Posledná úprava: 26. novembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia