Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 - Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021268k

  Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Συζητήσεις17:00 - 22:30

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2019

Προθεσμία

Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Προθεσμία

Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Προθεσμία

Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Προθεσμία

Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων πέραν της ΜΒΑ

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Προθεσμία

Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

  Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Συζητήσεις08:30 - 13:00

Συνολική στρατηγική της ΕΕ για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19

Προθεσμία

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Πρώτη ψηφοφορία13:00 - 14:15

Παρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού των τροπολογιών

Μία και μοναδική ψηφοφορία

Συμφωνία για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (συμφωνία της Βόννης): επέκταση του καθ’ ύλην και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της

A9-0268/2020

 ***

ENVIPascal Canfin

Ψηφοφορίες επί προσωρινών συμφωνιών

Προθεσμία

Εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και καθορισμός δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση

A9-0227/2020

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Προθεσμία

Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Προθεσμία

Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών

Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου

Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ για τα έτη 2017, 2018 και 2019

Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Προθεσμία

Η σύλληψη του Alexei Navalny

Ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έπειτα από την τελευταία υπουργική διάσκεψη ΕΕ-ΛΑΚ

Προθεσμία

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας

Προθεσμία

Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων19:00

Δεύτερη ψηφοφορία20:00 - 21:15

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020

Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020

Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019

  Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων08:30

Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)08:30 - 10:30

Ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ και τρέχουσα πολιτική κατάσταση

Συζητήσεις10:30 - 13:00

Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της πορτογαλικής Προεδρίας

Πρώτη ψηφοφορία13:00 - 14:15

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Προθεσμία

Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Προθεσμία

Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Προθεσμία

Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου

A9-0001/2021

JURIGilles Lebreton

Προθεσμία

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Προθεσμία

Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ για τα έτη 2017, 2018 και 2019

A9-0270/2020

JURISabrina Pignedoli

Προθεσμία

Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας – ετήσια έκθεση 2020

A9-0266/2020

AFETDavid McAllister

Προθεσμία

Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ετήσια έκθεση 2020

A9-0265/2020

AFETSven Mikser

Προθεσμία

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2019

A9-0259/2020

AFETIsabel Santos

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας

Συζητήσεις15:00 - 19:00

Κοινωνική κρίση και κρίση απασχόλησης στην πανδημία COVID-19 και η απόκριση της ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και του ΠΔΠ

Προθεσμία

ΤΕΒΑ: ειδικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης λόγω της COVID-19

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Προθεσμία

Αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Προθεσμία

Το δικαίωμα στην αποσύνδεση

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Προθεσμία

Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων

O-000081/2020

ΣυμβούλιοECON

O-000082/2020

ΕπιτροπήECON

Έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τους διορισμούς του Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων19:00

Δεύτερη ψηφοφορία20:00 - 21:15

Ψηφοφορία επί προσωρινής συμφωνίας

Προθεσμία

ΤΕΒΑ: ειδικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης λόγω της COVID-19

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους

Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Το δικαίωμα στην αποσύνδεση

Προτάσεις ψηφίσματος - Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων

  Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων08:30

Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)08:30 - 13:00

Προθεσμία

Μετριασμός των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία

Πρώτη ψηφοφορία09:45 - 11:00

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων πέραν της ΜΒΑ

Προτάσεις ψηφίσματος - Η σύλληψη του Alexei Navalny

Προτάσεις ψηφίσματος - Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας

Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή

Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

Προτάσεις ψηφίσματος - Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ

Προτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης

Προτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων13:00

Δεύτερη ψηφοφορία13:45 - 15:00

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων πέραν της ΜΒΑ

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Προθεσμία

Η σύλληψη του Alexei Navalny

Προθεσμία

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας

Προθεσμία

Αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Προθεσμία

Το δικαίωμα στην αποσύνδεση

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Προθεσμία

Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων

Προθεσμία

Μετριασμός των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία

Προθεσμία

Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή

A9-0229/2020

FEMMFrances Fitzgerald

Προθεσμία

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

A9-0234/2020

FEMMMaria Noichl

Προθεσμία

Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία

A9-0232/2020

FEMMMaria da Graça Carvalho

Προθεσμία

Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ

Προθεσμία

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης

Προθεσμία

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων16:30

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου