Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 18. jaanuar 2021 - Neljapäev, 21. jaanuar 2021230k

  Esmaspäev, 18. jaanuar 2021

Arutelud17:00 - 22:30

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Euroopa vahistamismäärus ja liikmesriikidevaheline üleandmiskord

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Kontrollikoja 2019. aasta aruande tutvustamine

Tähtaeg

Ühtse turu tugevdamine ja teenuste vaba liikumise tulevik

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Tähtaeg

Euroopa kultuuripärandiaastaga tõhusate poliitiliste tulemuste saavutamine

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Tähtaeg

Tehnilise toe rahastamisvahend

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Tähtaeg

Meetmed kalavarude taastamiseks maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemest kõrgemale

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Tähtaeg

Liidu õiguste rakendamine rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

  Teisipäev, 19. jaanuar 2021

Arutelud08:30 - 13:00

ELi üldstrateegia COVID-19 vastu vaktsineerimiseks

Tähtaeg

Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste muutmine

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Pagulaste ja rändajate humanitaarolukord ELi välispiiridel

Esimene hääletusvoor13:00 - 14:15

Märkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

Üks hääletus

Naftast ja muudest kahjulikest ainetest tuleneva Põhjamere reostuse vastu võitlemist käsitleva koostöölepingu (Bonni leping) muudatuste heakskiitmine seoses selle esemelise ja geograafilise kohaldamisala laiendamisega

A9-0268/2020

 ***

ENVIPascal Canfin

Esialgsete kokkulepete hääletus

Tähtaeg

Teatavate kolmandate riikide vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamine ning asendusvõrdlusaluste määramine teatavatele kaotatavatele võrdlusalustele

A9-0227/2020

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Tähtaeg

Tehnilise toe rahastamisvahend

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Tähtaeg

Liidu õiguste rakendamine rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

Muudatusettepanekute hääletamine

Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Euroopa vahistamismäärus ja liikmesriikidevaheline üleandmiskord

Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Euroopa kultuuripärandiaastaga tõhusate poliitiliste tulemuste saavutamine

Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Tehisintellekt: küsimused, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohaldamist

Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2017., 2018. ja 2019. aastal

Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste muutmine

Arutelud15:00 - 20:00

Tähtaeg

Aleksei Navalnõi vahistamine

ELi välistegevuse laiendamine Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna ministrite viimase konverentsi järel

Tähtaeg

Viimased sündmused Venezuela rahvuskogus

Tähtaeg

Ühendatus ning ELi ja Aasia suhted

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Tulemuste teatavaks tegemine19:00

Teine hääletusvoor20:00 - 21:15

Muudatusettepanekute hääletamine

David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev 2020. aasta aruanne

Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev 2020. aasta aruanne

Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2019. aasta aruanne

  Kolmapäev, 20. jaanuar 2021

Tulemuste teatavaks tegemine08:30

Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)08:30 - 10:30

Ameerika Ühendriikide uue presidendi ametisseastumine ja praegune poliitiline olukord

Arutelud10:30 - 13:00

Portugali eesistumisperioodi tegevuskava tutvustamine

Esimene hääletusvoor13:00 - 14:15

Lõpphääletused

Tähtaeg

Euroopa vahistamismäärus ja liikmesriikidevaheline üleandmiskord

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Tähtaeg

Ühtse turu tugevdamine ja teenuste vaba liikumise tulevik

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Tähtaeg

Euroopa kultuuripärandiaastaga tõhusate poliitiliste tulemuste saavutamine

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Tähtaeg

Tehisintellekt: küsimused, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohandamist

A9-0001/2021

JURIGilles Lebreton

Tähtaeg

Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste muutmine

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Tähtaeg

ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2017., 2018. ja 2019. aastal

A9-0270/2020

JURISabrina Pignedoli

Tähtaeg

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine – 2020. aasta aruanne

A9-0266/2020

AFETDavid McAllister

Tähtaeg

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine – 2020. aasta aruanne

A9-0265/2020

AFETSven Mikser

Tähtaeg

Inimõigused ja demokraatia maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2019. aasta aruanne

A9-0259/2020

AFETIsabel Santos

Muudatusettepanekute hääletamine

Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Ühendatus ning ELi ja Aasia suhted

Arutelud15:00 - 19:00

Sotsiaal- ja tööhõivekriis COVID-19 pandeemia ajal ning ELi reageering taastekavas ja mitmeaastases finantsraamistikus

Tähtaeg

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks: erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Tähtaeg

Kõigi juurdepääs korralikule ja taskukohasele eluasemele

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Tähtaeg

Õigus olla mittekättesaadav

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Tähtaeg

Maksuparadiise käsitleva ELi loetelu reform

O-000081/2020

NõukoguECON

O-000082/2020

KomisjonECON

Ebapiisav läbipaistvus Euroopa Prokuratuuri töötajate ametissenimetamisel nõukogu poolt

Tulemuste teatavaks tegemine19:00

Teine hääletusvoor20:00 - 21:15

Esialgse kokkuleppe hääletus

Tähtaeg

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks: erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Muudatusettepanekute hääletamine

Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Kõigi juurdepääs korralikule ja taskukohasele eluasemele

Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Õigus olla mittekättesaadav

Resolutsiooni ettepanekud - Maksuparadiise käsitleva ELi loetelu reform

  Neljapäev, 21. jaanuar 2021

Tulemuste teatavaks tegemine08:30

Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)08:30 - 13:00

Tähtaeg

Horvaatias toimunud maavärinate tagajärgede leevendamine

Esimene hääletusvoor09:45 - 11:00

Lõpphääletused

Tähtaeg

Ühendatus ning ELi ja Aasia suhted

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Muudatusettepanekute hääletamine

Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Meetmed kalavarude taastamiseks maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemest kõrgemale

Resolutsiooni ettepanekud - Aleksei Navalnõi vahistamine

Resolutsiooni ettepanekud - Viimased sündmused Venezuela rahvuskogus

Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Sooline perspektiiv COVID-19 kriisi ajal ja selle järgsel perioodil

Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia

Resolutsiooni ettepanekud - Demokraatliku opositsiooni mahasurumine Hongkongis

Resolutsiooni ettepanekud - Inimõiguste olukord Türgis, eelkõige Selahattin Demirtași ja teiste
meelsusvangide juhtum

Resolutsiooni ettepanekud - Inimõiguste olukord Vietnamis, eelkõige inimõiguste teemat kajastanud ajakirjanike Pham Chi Dungi, Nguyen Tuong Thuy ja Le Huu Minh Tuani juhtum

Tulemuste teatavaks tegemine13:00

Teine hääletusvoor13:45 - 15:00

Lõpphääletused

Tähtaeg

Meetmed kalavarude taastamiseks maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemest kõrgemale

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Tähtaeg

Aleksei Navalnõi vahistamine

Tähtaeg

Viimased sündmused Venezuela rahvuskogus

Tähtaeg

Kõigi juurdepääs korralikule ja taskukohasele eluasemele

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Tähtaeg

Õigus olla mittekättesaadav

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Tähtaeg

Maksuparadiise käsitleva ELi loetelu reform

Tähtaeg

Horvaatias toimunud maavärinate tagajärgede leevendamine

Tähtaeg

Sooline perspektiiv COVID-19 kriisi ajal ja selle järgsel perioodil

A9-0229/2020

FEMMFrances Fitzgerald

Tähtaeg

ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia

A9-0234/2020

FEMMMaria Noichl

Tähtaeg

Soolise digilõhe kaotamine ja naiste osalus digitaalmajanduses

A9-0232/2020

FEMMMaria da Graça Carvalho

Tähtaeg

Demokraatliku opositsiooni mahasurumine Hongkongis

Tähtaeg

Inimõiguste olukord Türgis, eelkõige Selahattin Demirtași ja teiste meelsusvangide juhtum

Tähtaeg

Inimõiguste olukord Vietnamis, eelkõige inimõiguste teemat kajastanud ajakirjanike Pham Chi Dungi, Nguyen Tuong Thuy ja Le Huu Minh Tuani juhtum

Tulemuste teatavaks tegemine16:30

Viimane päevakajastamine: 20. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika