Esityslista
Bryssel
Maanantai 18. tammikuuta 2021 - Torstai 21. tammikuuta 2021231k

  Maanantai 18. tammikuuta 2021

Keskustelut17:00 - 22:30

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2019 esittely

Määräaika

Sisämarkkinoiden vahvistaminen: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Määräaika

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutettavat politiikkatoimet

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Määräaika

Teknisen tuen välineen perustaminen

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Määräaika

Toimenpiteet, joilla edistetään kalakantojen elpymistä yli kestävän enimmäistuoton (MSY)

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Määräaika

Unionin oikeuksien harjoittaminen kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

  Tiistai 19. tammikuuta 2021

Keskustelut08:30 - 13:00

Covid-19-rokotuksia koskeva EU:n yleinen strategia

Määräaika

Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen tarkistaminen

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Pakolaisten ja maahanpyrkijöiden humanitaarinen tilanne EU:n ulkorajoilla

Ensimmäiset äänestykset13:00 - 14:15

Huomautus: äänestykset jaetaan eri äänestyskierroksille tarkistusten määrän perusteella

Kertaäänestys

Sopimus öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä (Bonnin sopimus): sopimuksen aineellisen ja maantieteellisen soveltamisalan laajentaminen

A9-0268/2020

 ***

ENVIPascal Canfin

Äänestykset alustavista sopimuksista

Määräaika

Tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskeva poikkeus ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeäminen

A9-0227/2020

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Määräaika

Teknisen tuen välineen perustaminen

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Määräaika

Unionin oikeuksien harjoittaminen kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

Äänestykset tarkistuksista

Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt

Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutettavat politiikkatoimet

Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista koskevat kysymykset

Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019

Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen tarkistaminen

Keskustelut15:00 - 20:00

Määräaika

Aleksei Navalnyin pidätys

EU:n ulkoisen toiminnan tehostaminen Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella EU:n ja LAC-maiden viimeisimmän ministerikokouksen jälkeen

Määräaika

Viimeisimmät tapahtumat Venezuelan kansalliskokouksessa

Määräaika

EU:n ja Aasian yhteydet

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Tulosten ilmoittaminen19:00

Toiset äänestykset20:00 - 21:15

Äänestykset tarkistuksista

David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano - vuosittainen kertomus 2020

Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - vuosittainen kertomus 2020

Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2019 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

  Keskiviikko 20. tammikuuta 2021

Tulosten ilmoittaminen08:30

Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)08:30 - 10:30

Yhdysvaltojen uuden presidentin virkaanastujaiset ja tämänhetkinen poliittinen tilanne

Keskustelut10:30 - 13:00

Portugalin puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely

Ensimmäiset äänestykset13:00 - 14:15

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Määräaika

Sisämarkkinoiden vahvistaminen: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Määräaika

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutettavat politiikkatoimet

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Määräaika

Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista koskevat kysymykset

A9-0001/2021

JURIGilles Lebreton

Määräaika

Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen tarkistaminen

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Määräaika

Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019

A9-0270/2020

JURISabrina Pignedoli

Määräaika

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano - vuosittainen kertomus 2020

A9-0266/2020

AFETDavid McAllister

Määräaika

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - vuosittainen kertomus 2020

A9-0265/2020

AFETSven Mikser

Määräaika

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2019 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

A9-0259/2020

AFETIsabel Santos

Äänestykset tarkistuksista

Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - EU:n ja Aasian yhteydet

Keskustelut15:00 - 19:00

Työllisyys- ja sosiaalikriisi covid-19-pandemian aikana sekä elpymissuunnitelmaan ja monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvät EU:n toimet

Määräaika

FEAD: covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavat erityistoimenpiteet

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Määräaika

Mahdollisuus kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Määräaika

Oikeus olla tavoittamattomissa

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Määräaika

EU:n veroparatiiseja koskevan luettelon uudistaminen

O-000081/2020

NeuvostoECON

O-000082/2020

KomissioECON

Avoimuuden puute neuvoston nimityksissä Euroopan syyttäjänvirastoon

Tulosten ilmoittaminen19:00

Toiset äänestykset20:00 - 21:15

Äänestys alustavasta sopimuksesta

Määräaika

FEAD: covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavat erityistoimenpiteet

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Äänestykset tarkistuksista

Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Mahdollisuus kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille

Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Oikeus olla tavoittamattomissa

Päätöslauselmaesitykset - EU:n veroparatiiseja koskeva luettelo

  Torstai 21. tammikuuta 2021

Tulosten ilmoittaminen08:30

Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)08:30 - 13:00

Määräaika

Maanjäristysten seurausten lieventäminen Kroatiassa

Ensimmäiset äänestykset09:45 - 11:00

Lopulliset äänestykset

Määräaika

EU:n ja Aasian yhteydet

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Äänestykset tarkistuksista

Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Toimenpiteet, joilla edistetään kalakantojen elpymistä yli kestävän enimmäistuoton (MSY)

Päätöslauselmaesitykset - Aleksei Navalnyin pidätys

Päätöslauselmaesitykset - Viimeisimmät tapahtumat Venezuelan kansalliskokouksessa

Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen

Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia

Päätöslauselmaesitykset - Hongkongin demokraattiseen oppositioon kohdistetut pakkokeinot

Päätöslauselmaesitykset - Turkin ihmisoikeustilanne, erityisesti Selahattin Demirtasin ja muiden mielipidevankien tapaus

Päätöslauselmaesitykset - Vietnamin ihmisoikeustilanne, erityisesti ihmisoikeusjournalistien Pham Chi Dungin, Nguyen Tuong Thuyn ja Le Huu Minh Tuanin tapaus

Tulosten ilmoittaminen13:00

Toiset äänestykset13:45 - 15:00

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Toimenpiteet, joilla edistetään kalakantojen elpymistä yli kestävän enimmäistuoton (MSY)

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Määräaika

Aleksei Navalnyin pidätys

Määräaika

Viimeisimmät tapahtumat Venezuelan kansalliskokouksessa

Määräaika

Mahdollisuus kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Määräaika

Oikeus olla tavoittamattomissa

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Määräaika

EU:n veroparatiiseja koskevan luettelon uudistaminen

Määräaika

Maanjäristysten seurausten lieventäminen Kroatiassa

Määräaika

Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen

A9-0229/2020

FEMMFrances Fitzgerald

Määräaika

Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia

A9-0234/2020

FEMMMaria Noichl

Määräaika

Sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkurominen: naisten osallistuminen digitaalitalouteen

A9-0232/2020

FEMMMaria da Graça Carvalho

Määräaika

Hongkongin demokraattiseen oppositioon kohdistetut pakkokeinot

Määräaika

Turkin ihmisoikeustilanne, erityisesti Selahattin Demirtasin ja muiden mielipidevankien tapaus

Määräaika

Vietnamin ihmisoikeustilanne, erityisesti ihmisoikeusjournalistien Pham Chi Dungin, Nguyen Tuong Thuyn ja Le Huu Minh Tuanin tapaus

Tulosten ilmoittaminen16:30

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö