Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d.237k

  Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Diskusijos17:00 - 22:30

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Audito Rūmų 2019 m. metinės ataskaitos pristatymas

Galutinis terminas

Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Galutinis terminas

Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimas

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Galutinis terminas

Techninės paramos priemonės nustatymas

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Galutinis terminas

Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinančios išteklių atsikūrimo skatinimo priemonės

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Galutinis terminas

Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

  Antradienis, 2021 m. sausio 19 d.

Diskusijos08:30 - 13:00

Visuotinė ES vakcinų nuo COVID-19 strategija

Galutinis terminas

Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Humanitarinė pabėgėlių ir migrantų padėtis prie ES išorės sienų

Pirmasis balsavimas13:00 - 14:15

Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus

Vienas balsavimas

Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimų, susijusių su jo materialinės ir geografinės taikymo srities išplėtimu, patvirtinimas

A9-0268/2020

 ***

ENVIPascal Canfin

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

Galutinis terminas

Tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikoma išimtis ir tam tikrų lyginamųjų indeksų, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymas

A9-0227/2020

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Galutinis terminas

Techninės paramos priemonės nustatymas

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Galutinis terminas

Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

Balsavimas dėl pakeitimų

Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020). Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka

Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020). Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimas

Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021). Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu

Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020). ES teisės taikymo stebėsena 2017, 2018 ir 2019 m.

Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020). Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra

Diskusijos15:00 - 20:00

Galutinis terminas

Aleksejaus Navalno suėmimas

ES išorės veiksmų stiprinimas Lotynų Amerikoje bei Karibų jūros šalyse po naujausios ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių ministrų konferencijos

Galutinis terminas

Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje

Galutinis terminas

Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Rezultatų paskelbimas19:00

Antrasis balsavimas20:00 - 21:15

Balsavimas dėl pakeitimų

David McAllister (AFET A9-0266/2020). 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

Sven Mikser (AFET A9-0265/2020). 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

Isabel Santos (AFET A9-0259/2020). 2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje

  Trečiadienis, 2021 m. sausio 20 d.

Rezultatų paskelbimas08:30

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)08:30 - 10:30

Naujo Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento inauguracija ir dabartinė politinė padėtis

Diskusijos10:30 - 13:00

Portugalijos pirmininkavimo Tarybai veiklos programos pristatymas

Pirmasis balsavimas13:00 - 14:15

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Galutinis terminas

Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Galutinis terminas

Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimas

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Galutinis terminas

Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu

A9-0001/2021

JURIGilles Lebreton

Galutinis terminas

Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Galutinis terminas

Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2017, 2018 ir 2019 m.

A9-0270/2020

JURISabrina Pignedoli

Galutinis terminas

2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

A9-0266/2020

AFETDavid McAllister

Galutinis terminas

2020 m. metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo

A9-0265/2020

AFETSven Mikser

Galutinis terminas

2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje

A9-0259/2020

AFETIsabel Santos

Balsavimas dėl pakeitimų

Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020). Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai

Diskusijos15:00 - 19:00

Socialinė ir užimtumo krizė vykstant COVID-19 pandemijai ir ES atsakas atsigavimo plane ir DFP

Galutinis terminas

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas: konkrečios kovos su COVID-19 krize priemonės

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Galutinis terminas

Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Galutinis terminas

Teisė atsijungti

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Galutinis terminas

ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas

O-000081/2020

TarybaiECON

O-000082/2020

KomisijaiECON

Nepakankamas skaidrumas Tarybai skiriant narius į Europos prokuratūrą

Rezultatų paskelbimas19:00

Antrasis balsavimas20:00 - 21:15

Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo

Galutinis terminas

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas: konkrečios kovos su COVID-19 krize priemonės

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Balsavimas dėl pakeitimų

Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020). Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą

Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020). Teisė atsijungti

Pasiūlymai dėl rezoliucijų. ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas

  Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d.

Rezultatų paskelbimas08:30

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)08:30 - 13:00

Galutinis terminas

Žemės drebėjimų Kroatijoje padarinių mažinimas

Pirmasis balsavimas09:45 - 11:00

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Balsavimas dėl pakeitimų

Caroline Roose (PECH A9-0264/2020). Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinančios išteklių atsikūrimo skatinimo priemonės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Aleksejaus Navalno suėmimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje

Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020). Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu

Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020). ES lyčių lygybės strategija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge

Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Žmogaus teisių padėtis Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų sąžinės kalinių atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi Dung'o, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejis

Rezultatų paskelbimas13:00

Antrasis balsavimas13:45 - 15:00

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinančios išteklių atsikūrimo skatinimo priemonės

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Galutinis terminas

Aleksejaus Navalno suėmimas

Galutinis terminas

Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje

Galutinis terminas

Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Galutinis terminas

Teisė atsijungti

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Galutinis terminas

ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas

Galutinis terminas

Žemės drebėjimų Kroatijoje padarinių mažinimas

Galutinis terminas

Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu

A9-0229/2020

FEMMFrances Fitzgerald

Galutinis terminas

ES lyčių lygybės strategija

A9-0234/2020

FEMMMaria Noichl

Galutinis terminas

Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje ekonomikoje

A9-0232/2020

FEMMMaria da Graça Carvalho

Galutinis terminas

Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge

Galutinis terminas

Žmogaus teisių padėtis Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų sąžinės kalinių atvejis

Galutinis terminas

Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi Dung'o, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejis

Rezultatų paskelbimas16:30

Atnaujinta: 2021 m. sausio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika