Agenda
Brussel
Maandag 18 januari 2021 - Donderdag 21 januari 2021233k

  Maandag 18 januari 2021

Debatten17:00 - 22:30

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Presentatie van het jaarverslag 2019 van de Rekenkamer

Deadline

Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Deadline

Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Deadline

Instrument voor technische ondersteuning

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Deadline

Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Deadline

Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

  Dinsdag 19 januari 2021

Debatten08:30 - 13:00

Integrale EU-strategie voor COVID-19-vaccinaties

Deadline

Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Humanitaire situatie van vluchtelingen en migranten aan de buitengrenzen van de EU

Eerste stemming13:00 - 14:15

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid

Enkele stemming

Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen (Overeenkomst van Bonn): uitbreiding van het materiële en geografische toepassingsgebied

A9-0268/2020

 ***

ENVIPascal Canfin

Stemmingen over voorlopige overeenkomsten

Deadline

Vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta’s van derde landen en de aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde benchmarks die worden uitgefaseerd

A9-0227/2020

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Deadline

Instrument voor technische ondersteuning

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Deadline

Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

Stemming over amendementen

Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht

Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Debatten15:00 - 20:00

Deadline

De arrestatie van Aleksej Navalny

Versterking van het externe optreden van de EU in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied na de meest recente ministeriële conferentie van de EU-LAC

Deadline

De laatste ontwikkelingen in de nationale vergadering van Venezuela

Deadline

Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Bekendmaking van de uitslag19:00

Tweede stemming20:00 - 21:15

Stemming over amendementen

David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag 2020

Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – jaarverslag 2020

Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied – jaarverslag 2019

  Woensdag 20 januari 2021

Bekendmaking van de uitslag08:30

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)08:30 - 10:30

Inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten en de huidige politieke situatie

Debatten10:30 - 13:00

Presentatie van het activiteitenprogramma van het Portugese voorzitterschap

Eerste stemming13:00 - 14:15

Eindstemming

Deadline

Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Deadline

Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Deadline

Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Deadline

Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht

A9-0001/2021

JURIGilles Lebreton

Deadline

Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Deadline

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

A9-0270/2020

JURISabrina Pignedoli

Deadline

Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – jaarverslag 2020

A9-0266/2020

AFETDavid McAllister

Deadline

Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2020

A9-0265/2020

AFETSven Mikser

Deadline

Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2019

A9-0259/2020

AFETIsabel Santos

Stemming over amendementen

Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

Debatten15:00 - 19:00

De sociale en werkgelegenheidscrisis tijdens de COVID-19-pandemie en de respons van de EU in het herstelplan en het MFK

Deadline

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Deadline

Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Deadline

Het recht om offline te zijn

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Deadline

Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

O-000082/2020

CommissieECON

Gebrek aan transparantie van de benoemingen van de Raad in het EOM

Bekendmaking van de uitslag19:00

Tweede stemming20:00 - 21:15

Stemming over voorlopig akkoord

Deadline

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Stemming over amendementen

Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Het recht om offline te zijn

Ontwerpresoluties - Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

  Donderdag 21 januari 2021

Bekendmaking van de uitslag08:30

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)08:30 - 13:00

Deadline

Beperking van de gevolgen van aardbevingen in Kroatië

Eerste stemming09:45 - 11:00

Eindstemming

Deadline

Connectiviteit en de betrekkingen EU-Azië

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Stemming over amendementen

Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst

Ontwerpresoluties - De arrestatie van Aleksej Navalny

Ontwerpresoluties - De recentste ontwikkelingen in de Nationale Vergadering van Venezuela

Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - De EU-strategie inzake gendergelijkheid

Ontwerpresoluties - Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong

Ontwerpresoluties - Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke gevangenen

Ontwerpresoluties - Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan

Bekendmaking van de uitslag13:00

Tweede stemming13:45 - 15:00

Eindstemming

Deadline

Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Deadline

De arrestatie van Aleksej Navalny

Deadline

De laatste ontwikkelingen in de nationale vergadering van Venezuela

Deadline

Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Deadline

Het recht om offline te zijn

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Deadline

Herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen

Deadline

Beperking van de gevolgen van aardbevingen in Kroatië

Deadline

Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

A9-0229/2020

FEMMFrances Fitzgerald

Deadline

De EU-strategie inzake gendergelijkheid

A9-0234/2020

FEMMMaria Noichl

Deadline

De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale economie

A9-0232/2020

FEMMMaria da Graça Carvalho

Deadline

Het optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong

Deadline

Mensenrechtensituatie in Turkije, met name het geval van Selahattin Demirtas en andere politieke gevangenen

Deadline

Mensenrechtensituatie in Vietnam, met name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan

Bekendmaking van de uitslag16:30

Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid