Ordinea de zi
Bruxelles
Luni, 18 ianuarie 2021 - Joi, 21 ianuarie 2021235k

  Luni, 18 ianuarie 2021

Dezbateri17:00 - 22:30

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2019

Termen

Întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Termen

Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Termen

Instituirea Instrumentului de sprijin tehnic

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Termen

Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției maxime durabile (MSY)

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Termen

Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

  Marţi, 19 ianuarie 2021

Dezbateri08:30 - 13:00

Strategia globală a UE privind vaccinările împotriva COVID-19

Termen

Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Situația umanitară a refugiaților și migranților de la frontierele externe ale UE

Prima sesiune de votare13:00 - 14:15

Observație: voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul amendamentelor

Vot unic

Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn): extinderea domeniului său de
aplicare material și geografic

A9-0268/2020

 ***

ENVIPascal Canfin

Voturi privind acordurile provizorii

Termen

Exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează

A9-0227/2020

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Termen

Instituirea Instrumentului de sprijin tehnic

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Termen

Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

Voturi privind amendamentele

Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural

Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional

Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019

Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)

Dezbateri15:00 - 20:00

Termen

Arestarea lui Alexei Navalnâi

Consolidarea acțiunii externe a UE în America Latină și zona Caraibilor în urma celei mai recente conferințe ministeriale UE-ALC

Termen

Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei

Termen

Conectivitatea și relațiile UE-Asia

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Anunțarea rezultatelor19:00

A doua sesiune de votare20:00 - 21:15

Voturi privind amendamentele

David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020

Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020

Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință - raport anual pe 2019

  Miercuri, 20 ianuarie 2021

Anunțarea rezultatelor08:30

Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)08:30 - 10:30

Învestirea noului președinte al Statelor Unite ale Americii și actuala situație politică

Dezbateri10:30 - 13:00

Prezentarea programului de activități al Președinției portugheze

Prima sesiune de votare13:00 - 14:15

Voturi finale

Termen

Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Termen

Întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Termen

Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Termen

Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional

A9-0001/2021

JURIGilles Lebreton

Termen

Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Termen

Monitorizarea aplicării dreptului Uniunii în 2017, 2018 și 2019

A9-0270/2020

JURISabrina Pignedoli

Termen

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020

A9-0266/2020

AFETDavid McAllister

Termen

Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020

A9-0265/2020

AFETSven Mikser

Termen

Drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință - raport anual pe 2019

A9-0259/2020

AFETIsabel Santos

Voturi privind amendamentele

Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) - Conectivitatea și relațiile UE-Asia

Dezbateri15:00 - 19:00

Criza socială și ocupațională în timpul pandemiei de COVID-19 și reacția UE prin Planul de redresare și CFM

Termen

FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Termen

Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Termen

Dreptul de a se deconecta

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Termen

Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

O-000081/2020

ConsiliulECON

O-000082/2020

ComisiaECON

Lipsa de transparență în numirile Consiliului la EPPO

Anunțarea rezultatelor19:00

A doua sesiune de votare20:00 - 21:15

Vot privind acordul provizoriu

Termen

FEAD: măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Voturi privind amendamentele

Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) - Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți

Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) - Dreptul de a se deconecta

Propuneri de rezoluție - Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

  Joi, 21 ianuarie 2021

Anunțarea rezultatelor08:30

Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)08:30 - 13:00

Termen

Atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația

Prima sesiune de votare09:45 - 11:00

Voturi finale

Termen

Conectivitatea și relațiile UE-Asia

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Voturi privind amendamentele

Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) - Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției maxime durabile (MSY)

Propuneri de rezoluție - Arestarea lui Alexei Navalnâi

Propuneri de rezoluție - Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei

Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) - Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză

Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) - Strategia UE privind egalitatea de gen

Propuneri de rezoluție - Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong

Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas și ale altor prizonieri de conștiință

Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru drepturile omului Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan

Anunțarea rezultatelor13:00

A doua sesiune de votare13:45 - 15:00

Voturi finale

Termen

Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției maxime durabile (MSY)

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Termen

Arestarea lui Alexei Navalnâi

Termen

Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei

Termen

Accesul la locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Termen

Dreptul de a se deconecta

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Termen

Reformarea listei UE a paradisurilor fiscale

Termen

Atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația

Termen

Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză

A9-0229/2020

FEMMFrances Fitzgerald

Termen

Strategia UE privind egalitatea de gen

A9-0234/2020

FEMMMaria Noichl

Termen

Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală

A9-0232/2020

FEMMMaria da Graça Carvalho

Termen

Reprimarea opoziției democratice în Hong Kong

Termen

Situația drepturilor omului în Turcia, mai ales cazurile lui Selahattin Demirtas și ale altor prizonieri de conștiință

Termen

Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor pentru drepturile omului Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan

Anunțarea rezultatelor16:30

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate