Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 18. januar 2021 - Četrtek, 21. januar 2021229k

  Ponedeljek, 18. januar 2021

Razprave17:00 - 22:30

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2019

Rok

Krepitev enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Rok

Zagotavljanje uspešne politične zapuščine za evropsko leto kulturne dediščine

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Rok

Instrument za tehnično podporo

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Rok

Ukrepi za spodbujanje obnove staležev nad raven največjega trajnostnega donosa

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Rok

Izvrševanje pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

  Torek, 19. januar 2021

Razprave08:30 - 13:00

Globalna strategija EU za cepljenje proti covidu-19

Rok

Pregled smernic za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T)

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Humanitarne razmere za begunce in migrante na zunanjih mejah EU

Prvo glasovanje13:00 - 14:15

Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb

Eno samo glasovanje

Sporazum o sodelovanju pri ravnanju v primeru onesnaženja Severnega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi (Bonski sporazum): razširitev stvarnega in geografskega področja njegove uporabe

A9-0268/2020

 ***

ENVIPascal Canfin

Glasovanje o začasnih sporazumih

Rok

Izvzetje nekaterih referenčnih deviznih tečajev iz tretjih držav in določitev nadomestnih referenčnih vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale

A9-0227/2020

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Rok

Instrument za tehnično podporo

A9-0173/2020

 ***I

BUDG, ECONAlexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru

Rok

Izvrševanje pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine

A9-0133/2020

 ***I

INTAMarie-Pierre Vedrenne

Glasovanje o predlogih sprememb

Javier Zarzalejos (LIBE A9-0248/2020) - Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami

Dace Melbārde (CULT A9-0210/2020) - Zagotavljanje uspešne politične zapuščine za evropsko leto kulturne dediščine

Gilles Lebreton (JURI A9-0001/2021) - Umetna inteligenca: tolmačenje in uporaba mednarodnega prava

Sabrina Pignedoli (JURI A9-0270/2020) - Spremljanje uporabe prava EU za leta 2017, 2018 in 2019

Jens Gieseke (TRAN A9-0251/2020) - Pregled smernic za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T)

Razprave15:00 - 20:00

Rok

Aretacija Alekseja Navalnega

Izboljšanje zunanjega delovanja EU v Latinski Ameriki in v karibskih državah po zadnji medministrski konferenci EU-LAK

Rok

Nedavno dogajanje v venezuelski narodni skupščini

Rok

Povezljivost in odnosi med EU in Azijo

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Razglasitev izida 19:00

Drugo glasovanje20:00 - 21:15

Glasovanje o predlogih sprememb

David McAllister (AFET A9-0266/2020) - Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo 2020

Sven Mikser (AFET A9-0265/2020) - Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo 2020

Isabel Santos (AFET A9-0259/2020) - Človekove pravice in demokracija v svetu ter politika EU na tem področju – letno poročilo za leto 2019

  Sreda, 20. januar 2021

Razglasitev izida 08:30

Razprave (ali po razglasitvi izida)08:30 - 10:30

Inavguracija novega predsednika ZDA in aktualne politične razmere

Razprave10:30 - 13:00

Predstavitev programa dejavnosti portugalskega predsedstva

Prvo glasovanje13:00 - 14:15

Končno glasovanje

Rok

Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami

A9-0248/2020

LIBEJavier Zarzalejos

Rok

Krepitev enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev

A9-0250/2020

IMCOMorten Løkkegaard

Rok

Zagotavljanje uspešne politične zapuščine za evropsko leto kulturne dediščine

A9-0210/2020

CULTDace Melbārde

Rok

Umetna inteligenca: tolmačenje in uporaba mednarodnega prava

A9-0001/2021

JURIGilles Lebreton

Rok

Pregled smernic za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T)

A9-0251/2020

TRANJens Gieseke

Rok

Spremljanje uporabe prava EU za leta 2017, 2018 in 2019

A9-0270/2020

JURISabrina Pignedoli

Rok

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo 2020

A9-0266/2020

AFETDavid McAllister

Rok

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo 2020

A9-0265/2020

AFETSven Mikser

Rok

Človekove pravice in demokracija v svetu ter politika EU na tem področju – letno poročilo za leto 2019

A9-0259/2020

AFETIsabel Santos

Glasovanje o predlogih sprememb

Reinhard Bütikofer (AFET A9-0269/2020) – Povezljivost in odnosi med EU in Azijo

Razprave15:00 - 19:00

Socialna kriza in brezposelnost med pandemijo covida-19 ter odziv EU v načrtu za okrevanje in večletnem finančnem okviru

Rok

FEAD: posebni ukrepi za reševanje krize zaradi COVID-19

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Rok

Dostojna in cenovno dostopna stanovanja za vse

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Rok

Pravica do odklopa

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Rok

Reforma seznama davčnih oaz EU

O-000082/2020

KomisijaECON

Premajhna preglednost pri imenovanjih Sveta v Evropsko javno tožilstvo

Razglasitev izida 19:00

Drugo glasovanje20:00 - 21:15

Glasovanje o začasnem sporazumu

Rok

FEAD: posebni ukrepi za reševanje krize zaradi COVID-19

A9-0174/2020

 ***I

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Glasovanje o predlogih sprememb

Kim Van Sparrentak (EMPL A9-0247/2020) – Dostojna in cenovno dostopna stanovanja za vse

Alex Agius Saliba (EMPL A9-0246/2020) – Pravica do odklopa

Predlogi resolucij – Reforma seznama davčnih oaz EU

  Četrtek, 21. januar 2021

Razglasitev izida 08:30

Razprave (ali po razglasitvi izida)08:30 - 13:00

Rok

Omilitev posledic potresov na Hrvaškem

Prvo glasovanje09:45 - 11:00

Končno glasovanje

Rok

Povezljivost in odnosi med EU in Azijo

A9-0269/2020

AFETReinhard Bütikofer

Glasovanje o predlogih sprememb

Caroline Roose (PECH A9-0264/2020) – Ukrepi za spodbujanje obnove staležev nad raven največjega trajnostnega donosa

Predlogi resolucij – Aretacija Alekseja Navalnega

Predlogi resolucij – Nedavno dogajanje v venezuelski narodni skupščini

Frances Fitzgerald (FEMM A9-0229/2020) – Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi

Maria Noichl (FEMM A9-0234/2020) – Strategija EU za enakost spolov

Predlogi resolucij – Zatrtje demokratične opozicije v Hongkongu

Predlogi resolucij – Stanje človekovih pravic v Turčiji, zlasti primer Selahattina Demirtaşa in drugih zapornikov vesti

Predlogi resolucij – Stanje človekovih pravic v Vietnamu, zlasti primer novinarjev s področja človekovih pravic Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya in Le Huu Minh Tuana

Razglasitev izida 13:00

Drugo glasovanje13:45 - 15:00

Končno glasovanje

Rok

Ukrepi za spodbujanje obnove staležev nad raven največjega trajnostnega donosa

A9-0264/2020

PECHCaroline Roose

Rok

Aretacija Alekseja Navalnega

Rok

Nedavno dogajanje v venezuelski narodni skupščini

Rok

Dostojna in cenovno dostopna stanovanja za vse

A9-0247/2020

EMPLKim Van Sparrentak

Rok

Pravica do odklopa

A9-0246/2020

EMPLAlex Agius Saliba

Rok

Reforma seznama davčnih oaz EU

Rok

Omilitev posledic potresov na Hrvaškem

Rok

Vidik enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi

A9-0229/2020

FEMMFrances Fitzgerald

Rok

Strategija EU za enakost spolov

A9-0234/2020

FEMMMaria Noichl

Rok

Zapolnitev digitalnega razkoraka med spoloma: udeležba žensk v digitalnem gospodarstvu

A9-0232/2020

FEMMMaria da Graça Carvalho

Rok

Zatrtje demokratične opozicije v Hongkongu

Rok

Stanje človekovih pravic v Turčiji, zlasti primer Selahattina Demirtaşa in drugih zapornikov vesti

Rok

Stanje človekovih pravic v Vietnamu, zlasti primer novinarjev s področja človekovih pravic Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya in Le Huu Minh Tuana

Razglasitev izida 16:30

Zadnja posodobitev: 20. januar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov