Дневен ред
Брюксел
Понеделник, 8 февруари 2021 г. - Четвъртък, 11 февруари 2021 г.257k

  Понеделник, 8 февруари 2021 г.

Разисквания17:00 - 22:30

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Срок

Нов план за действие за кръгова икономика

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Срок

Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Срок

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

Срок

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Срок

Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта

Гласуване18:30 - 19:45

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията

Тайни гласувания

Имунитет

Искане за снемане на имунитета на Алвару Амару

A9-0009/2021

JURIStéphane Séjourné

Назначение

Европейска централна банка: назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет

A9-0007/2021

ECONIrene Tinagli

Единно гласуване

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст)

A9-0010/2021

 ***I

JURIMagdalena Adamowicz

Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

Текстът още не е приет, възможен срок

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване

 ***I

Текстът още не е приет, възможен срок

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)

 ***I

Искане за гласуване на изменения вместо на временно споразумение (член 59, параграф 3 от Правилника за дейността)

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Зигфрид Мурешан, Драгош Пъслару (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

  Вторник, 9 февруари 2021 г.

Обявяване на резултатите08:30

Разисквания (или след обявяването на резултатите)08:30 - 13:00

Срок

Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Фактическа забрана на аборта в Полша

Първо гласуване13:00 - 14:15

Гласуване на изменения

Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.

Нов план за действие за кръгова икономика

Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос (LIBE/FEMM A9-0011/2021) - Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора

Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно процедурите за предоставяне на закрила

Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите

Предложения за резолюции - Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта

Разисквания15:00 - 19:30

Посещение на върховния представител/заместник-председател в Русия във връзка с неотдавнашните репресии срещу протестиращите и опозицията

Срок

Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен

Срок

Положението в Мианмар

Срок

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Обявяване на резултатите19:00

Второ гласуване20:00 - 21:15

Гласуване на временното споразумение

Срок

Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Окончателно гласуване    

Срок

Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Срок

Нов план за действие за кръгова икономика

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Срок

Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Срок

Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно процедурите за предоставяне на закрила

A9-0005/2021

LIBEErik Marquardt

Срок

Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.

A9-0004/2021

LIBEIoan-Rareş Bogdan

Срок

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Срок

Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта

  Сряда, 10 февруари 2021 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разисквания (или след обявяването на резултатите)09:00 - 13:00

Актуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19

Първо гласуване13:00 - 14:15

Гласуване на изменения

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

Предложения за резолюции - Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

Разисквания15:00 - 19:30

Демократичен контрол върху социалните медии и защитата на основните права

Срок

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените

Обявяване на резултатите19:00

Второ гласуване20:00 - 21:15

Гласувания относно временни споразумения

Срок

Пазари на финансови инструменти

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Срок

Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

A9-0228/2020

 ***I

ECONOndřej Kovařík

Окончателно гласуване    

Текстът още не е приет, възможен срок

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване

 ***I

Текстът още не е приет, възможен срок

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)

 ***I

Срок

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Срок

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

Гласуване на изменения

Предложения за резолюции - 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените

  Четвъртък, 11 февруари 2021 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разисквания (или след обявяването на резултатите)09:00 - 13:00

Срок

Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)

Първо гласуване09:45 - 11:00

Гласуване на изменения

Предложения за резолюции - Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен

Предложения за резолюции - Положението в Мианмар

Предложения за резолюции - Руанда: случаят на Пол Русесабагина

Предложения за резолюции - Положението с правата на човека в Казахстан

Предложения за резолюции - Политическата ситуация в Уганда

Обявяване на резултатите13:00

Второ гласуване13:45 - 15:00

Окончателно гласуване    

Срок

Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)

Срок

Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен

Срок

Положението в Мианмар

Срок

Руанда: случаят на Пол Русесабагина

Срок

Положението с правата на човека в Казахстан

Срок

Политическата ситуация в Уганда

Срок

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените

Разисквания14:30 - 16:30

Одобрение и дистрибуция на прозрачни маски

Хуманитарното положение в Етиопия

Обявяване на резултатите16:30

Последно осъвременяване: 20 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност