Pořad jednání
Brusel
Pondělí, 8. února 2021 - Čtvrtek, 11. února 2021231k

  Pondělí, 8. února 2021

Rozpravy17:00 - 22:30

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Lhůta

Nový akční plán pro oběhové hospodářství

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Lhůta

Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Lhůta

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

O-000006/2021

KomiseEMPL

Lhůta

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Lhůta

Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport

O-000074/2020

KomiseCULT

Hlasování18:30 - 19:45

Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

Tajné hlasování

Imunita

Žádost, aby byl Álvaro Amaro zbaven imunity

A9-0009/2021

JURIStéphane Séjourné

Jmenování

Evropská centrální banka: jmenování místopředsedy Rady dohledu

A9-0007/2021

ECONIrene Tinagli

Jediné hlasování

Kontrola nabývání a držení zbraní (kodifikované znění)

A9-0010/2021

 ***I

JURIMagdalena Adamowicz

Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie

 ***I

Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta

Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II)

 ***I

Žádost o hlasování o pozměňovacích návrzích místo hlasování o předběžné dohodě (čl. 59 odst. 3 jednacího řádu)

Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) – Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost

  Úterý, 9. února 2021

Oznámení výsledků08:30

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)08:30 - 13:00

Lhůta

Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Faktické odepření práva na umělé přerušení těhotenství v Polsku

První hlasování13:00 - 14:15

Hlasování o pozměňovacích návrzích

 

 

Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) – Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi

 

 

 

 

Rozpravy15:00 - 19:30

Návštěva VPC/HR v Rusku s ohledem na nedávný tvrdý zásah proti demonstrantům a opozici

Lhůta

Humanitární a politická situace v Jemenu

Lhůta

Situace v Myanmaru

Lhůta

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Oznámení výsledků19:00

Druhé hlasování20:00 - 21:15

Hlasování o předběžné dohodě

Lhůta

Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Konečná hlasování

Lhůta

Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Lhůta

Nový akční plán pro oběhové hospodářství

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Lhůta

Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Lhůta

Provádění článku 43 směrnice o azylovém řízení

A9-0005/2021

LIBEErik Marquardt

Lhůta

Přístup veřejnosti k dokumentům za období 2016–2018

A9-0004/2021

LIBEIoan-Rareş Bogdan

Lhůta

Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Lhůta

Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport

  Středa, 10. února 2021

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)09:00 - 13:00

Aktuální stav strategie EU pro očkovací látky proti COVID-19

První hlasování13:00 - 14:15

Hlasování o pozměňovacích návrzích

 

 

 

 

Rozpravy15:00 - 19:30

Demokratická kontrola sociálních médií a ochrana základních práv

Lhůta

25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen

Oznámení výsledků19:00

Druhé hlasování20:00 - 21:15

Hlasování o předběžných dohodách

Lhůta

Trhy finančních nástrojů

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Lhůta

Prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19

A9-0228/2020

 ***I

ECONOndřej Kovařík

Konečná hlasování

Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie

 ***I

Text dosud nebyl přijat, možná bude stanovena lhůta

Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II)

 ***I

Lhůta

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Lhůta

Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

Hlasování o pozměňovacích návrzích

 

  Čtvrtek, 11. února 2021

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)09:00 - 13:00

Lhůta

Bezpečnost jaderné elektrárny v běloruském Astravci

O-000004/2021

KomiseITRE

První hlasování09:45 - 11:00

Hlasování o pozměňovacích návrzích

 

 

 

 

 

Oznámení výsledků13:00

Druhé hlasování13:45 - 15:00

Konečná hlasování

Lhůta

Bezpečnost jaderné elektrárny v běloruském Astravci

Lhůta

Humanitární a politická situace v Jemenu

Lhůta

Situace v Myanmaru

Lhůta

Rwanda, případ Paula Rusesabaginy

Lhůta

Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu

Lhůta

Politická situace v Ugandě

Lhůta

25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen

Rozpravy14:30 - 16:30

Homologace a distribuce průhledných roušek

Humanitární situace v Etiopii

Oznámení výsledků16:30

Poslední aktualizace: 10. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí