Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 8. februar 2021 - Torsdag den 11. februar 2021232k

  Mandag den 8. februar 2021

Forhandling17:00 - 22:30

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Frist

Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Frist

Gennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Frist

Den europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

Frist

Begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Frist

Covid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt

Afstemningsrunde18:30 - 19:45

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag

Hemmelige afstemninger

Immunitet

Anmodning om ophævelse af Álvaro Amaros immunitet

A9-0009/2021

JURIStéphane Séjourné

Udnævnelse

Udnævnelse af næstformanden i Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

A9-0007/2021

ECONIrene Tinagli

Enkelt afstemning

Kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation)

A9-0010/2021

 ***I

JURIMagdalena Adamowicz

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse

 ***I

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Midlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II)

 ***I

Anmodning om afstemning om ændringsforslag i stedet for en foreløbig aftale (forretningsordenens artikel 59, stk. 3)

Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

  Tirsdag den 9. februar 2021

Meddelelse af resultater08:30

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 08:30 - 13:00

Frist

Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

De facto-forbuddet mod aborter i Polen

Første afstemningsrunde13:00 - 14:15

Afstemning om ændringsforslag

Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020

Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) - Gennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel

Gennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet

Aktindsigt - årsrapport for 2016-2018

Begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde

Forslag til beslutning - Covid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt

Forhandling15:00 - 19:30

NF/HR's besøg i Rusland i lyset af den seneste tids undertrykkelse af demonstranter og oppositionen

Frist

Den humanitære og politiske situation i Yemen

Frist

Situationen i Myanmar

Frist

EU's associeringsaftale med Ukraine

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Meddelelse af resultater19:00

Anden afstemningsrunde20:00 - 21:15

Afstemning om foreløbig aftale

Frist

Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Endelig afstemning

Frist

Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Frist

Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Frist

Gennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Frist

Gennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet

A9-0005/2021

LIBEErik Marquardt

Frist

Aktindsigt - årsrapport for 2016-2018

A9-0004/2021

LIBEIoan-Rareş Bogdan

Frist

Begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt personer i arbejde

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Frist

Covid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt

  Onsdag den 10. februar 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 09:00 - 13:00

Status for EU's covid-19-vaccinationsstrategi

Første afstemningsrunde13:00 - 14:15

Afstemning om ændringsforslag

Reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse

Midlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II)

EU's associeringsaftale med Ukraine

Forslag til beslutning - Den europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

Forhandling15:00 - 19:30

Demokratisk kontrol med de sociale medier og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder

Frist

Fremtidige udfordringer for kvinders rettigheder: mere end 25 år efter Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet

Meddelelse af resultater19:00

Anden afstemningsrunde20:00 - 21:15

Afstemninger om foreløbige aftaler

Frist

Markeder for finansielle instrumenter

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Frist

EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

A9-0228/2020

 ***I

ECONOndřej Kovařík

Endelig afstemning

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse

 ***I

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Midlertidige foranstaltninger vedrørende fornyelse eller forlængelse af certifikater (Omnibus II)

 ***I

Frist

EU's associeringsaftale med Ukraine

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Frist

Den europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Fremtidige udfordringer for kvinders rettigheder: mere end 25 år efter Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet

  Torsdag den 11. februar 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 09:00 - 13:00

Frist

Sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland)

Første afstemningsrunde09:45 - 11:00

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Den humanitære og politiske situation i Yemen

Forslag til beslutning - Situationen i Myanmar

Forslag til beslutning - Rwanda, sagen om Paul Rusesabagina

Forslag til beslutning - Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan

Forslag til beslutning - Den politiske situation i Uganda

Meddelelse af resultater13:00

Anden afstemningsrunde13:45 - 15:00

Endelig afstemning

Frist

Sikkerheden ved atomkraftværket i Ostrovets (Hviderusland)

Frist

Den humanitære og politiske situation i Yemen

Frist

Situationen i Myanmar

Frist

Rwanda, sagen om Paul Rusesabagina

Frist

Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan

Frist

Den politiske situation i Uganda

Frist

Fremtidige udfordringer for kvinders rettigheder: mere end 25 år efter Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet

Forhandling14:30 - 16:30

Godkendelse og distribution af gennemsigtige masker

Den humanitære situation i Etiopien

Meddelelse af resultater16:30

Seneste opdatering: 20. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik