Darba kārtība
Brisele
Pirmdiena, 2021. gada 8. februāris - Ceturtdiena, 2021. gada 11. februāris229k

  Pirmdiena, 2021. gada 8. februāris

Debates17:00 - 22:30

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Termiņi

Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Termiņi

Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Termiņi

Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

Termiņi

Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Termiņi

Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu

Balsošanas laiks18:30 - 19:45

Piezīme: balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita.

Aizklāta balsošana

Imunitāte

Pieprasījums atcelt Álvaro Amaro imunitāti

A9-0009/2021

JURIStéphane Séjourné

Iecelšana amatā

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana

A9-0007/2021

ECONIrene Tinagli

Viens balsojums

Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole (kodifikācija)

A9-0010/2021

 ***I

JURIMagdalena Adamowicz

Balsošana par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)

Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš

Pagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19 pandēmijas dēļ

 ***I

Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš

Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II)

 ***I

Pieprasījums balsot nevis par provizorisko vienošanos, bet par grozījumiem (Reglamenta 59. panta 3. punkts)

Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Atveseļošanas un noturības mehānisma izveidošana

  Otrdiena, 2021. gada 9. februāris

Rezultātu paziņošana08:30

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)08:30 - 13:00

Termiņi

Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Abortu faktisks aizliegums Polijā

Pirmais balsošanas laiks13:00 - 14:15

Balsošana par grozījumiem

Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats

Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns

Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) - Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana

Patvēruma procedūru direktīvas 43.panta īstenošana

Publiska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā

Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam

Rezolūciju priekšlikumi - Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu

Debates15:00 - 19:30

PV/AP vizīte uz Krieviju, ņemot vērā nesenās represijas pret protestētājiem un opozīcijas pārstāvjiem

Termiņi

Humanitārā un politiskā situācija Jemenā

Termiņi

Stāvoklis Mjanmā

Termiņi

ES un Ukrainas asociācijas nolīgums

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Rezultātu paziņošana19:00

Otrais balsošanas laiks20:00 - 21:15

Balsojums par provizorisko vienošanos

Termiņi

Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Galīgie balsojumi

Termiņi

Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Termiņi

Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Termiņi

Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Termiņi

Patvēruma procedūru direktīvas 43.panta īstenošana

A9-0005/2021

LIBEErik Marquardt

Termiņi

Publiska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā

A9-0004/2021

LIBEIoan-Rareş Bogdan

Termiņi

Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Termiņi

Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu

  Trešdiena, 2021. gada 10. februāris

Rezultātu paziņošana09:00

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)09:00 - 13:00

Stāvoklis ES Covid-19 vakcinācijas stratēģijas īstenošanā

Pirmais balsošanas laiks13:00 - 14:15

Balsošana par grozījumiem

Pagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19 pandēmijas dēļ

Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II)

ES un Ukrainas asociācijas nolīgums

Rezolūciju priekšlikumi - Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

Debates15:00 - 19:30

Demokrātiska kontrole sociālajos medijos un pamattiesību aizsardzība

Termiņi

Sieviešu tiesību jomā turpmāk risināmie jautājumi vairāk nekā 25 gadus pēc Pekinas deklarācijas un Rīcības platformas

Rezultātu paziņošana19:00

Otrais balsošanas laiks20:00 - 21:15

Balsošana par provizorisku vienošanos noslēgšanu

Termiņi

Finanšu instrumentu tirgi

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termiņi

ES atveseļošanas prospekts un mērķtiecīgi pielāgojumi finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas

A9-0228/2020

 ***I

ECONOndřej Kovařík

Galīgie balsojumi

Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš

Pagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19 pandēmijas dēļ

 ***I

Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš

Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II)

 ***I

Termiņi

ES un Ukrainas asociācijas nolīgums

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Termiņi

Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

Balsošana par grozījumiem

Rezolūciju priekšlikumi - Sieviešu tiesību jomā turpmāk risināmie jautājumi vairāk nekā 25 gadus pēc Pekinas deklarācijas un Rīcības platformas

  Ceturtdiena, 2021. gada 11. februāris

Rezultātu paziņošana09:00

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)09:00 - 13:00

Termiņi

Kodolelektrostacijas drošums Astravjecā (Baltkrievija)

Pirmais balsošanas laiks09:45 - 11:00

Balsošana par grozījumiem

Rezolūciju priekšlikumi - Humanitārā un politiskā situācija Jemenā

Rezolūciju priekšlikumi - Stāvoklis Mjanmā

Rezolūciju priekšlikumi - Ruanda, Paul Rusesabagina lieta

Rezolūciju priekšlikumi - Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā

Rezolūciju priekšlikumi - Politiskā situācija Ugandā

Rezultātu paziņošana13:00

Otrais balsošanas laiks13:45 - 15:00

Galīgie balsojumi

Termiņi

Kodolelektrostacijas drošums Astravjecā (Baltkrievija)

Termiņi

Humanitārā un politiskā situācija Jemenā

Termiņi

Stāvoklis Mjanmā

Termiņi

Ruanda, Paul Rusesabagina lieta

Termiņi

Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā

Termiņi

Politiskā situācija Ugandā

Termiņi

Sieviešu tiesību jomā turpmāk risināmie jautājumi vairāk nekā 25 gadus pēc Pekinas deklarācijas un Rīcības platformas

Debates14:30 - 16:30

Caurspīdīgu masku atbilstības apstiprināšana un izplatīšana

Humanitārā situācija Etiopijā

Rezultātu paziņošana16:30

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika