Agenda
Brussel
Maandag 8 februari 2021 - Donderdag 11 februari 2021228k

  Maandag 8 februari 2021

Debatten17:00 - 22:30

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Europese Centrale Bank – jaarverslag 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Deadline

Nieuw actieplan voor de circulaire economie

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Deadline

Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Deadline

Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

Deadline

Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Deadline

De gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport

Stemming18:30 - 19:45

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid

Geheime stemming

Immuniteit

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro

A9-0009/2021

JURIStéphane Séjourné

Benoeming

Europese Centrale Bank: benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht

A9-0007/2021

ECONIrene Tinagli

Enkele stemming

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (codificatie)

A9-0010/2021

 ***I

JURIMagdalena Adamowicz

Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163 van het Reglement)

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

Regels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie: tijdelijke ontheffing

 ***I

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (Omnibus II)

 ***I

Verzoek om te stemmen over amendementen in plaats van over een voorlopig akkoord (artikel 59, lid 3)

Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht

  Dinsdag 9 februari 2021

Bekendmaking van de uitslag08:30

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)08:30 - 13:00

Deadline

Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Het feitelijke verbod op abortus in Polen

Eerste stemming13:00 - 14:15

Stemming over amendementen

Europese Centrale Bank – jaarverslag 2020

Nieuw actieplan voor de circulaire economie

Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) - Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel

Tenuitvoerlegging van artikel 43 van de richtlijn asielprocedures

Toegang van het publiek tot documenten voor de jaren 2016-2018

Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

Ontwerpresoluties - De gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport

Debatten15:00 - 19:30

Bezoek van de VV/HV aan Rusland in het licht van het recente harde optreden tegen demonstranten en de oppositie

Deadline

Humanitaire en politieke situatie in Jemen

Deadline

De situatie in Myanmar

Deadline

Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Bekendmaking van de uitslag19:00

Tweede stemming20:00 - 21:15

Stemming over voorlopig akkoord

Deadline

Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Eindstemming

Deadline

Europese Centrale Bank – jaarverslag 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Deadline

Nieuw actieplan voor de circulaire economie

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Deadline

Uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Deadline

Tenuitvoerlegging van artikel 43 van de richtlijn asielprocedures

A9-0005/2021

LIBEErik Marquardt

Deadline

Toegang van het publiek tot documenten voor de jaren 2016-2018

A9-0004/2021

LIBEIoan-Rareş Bogdan

Deadline

Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Deadline

De gevolgen van COVID-19 voor jongeren en sport

  Woensdag 10 februari 2021

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)09:00 - 13:00

Stand van zaken in verband met de COVID-19-vaccinatiestrategie van de EU

Eerste stemming13:00 - 14:15

Stemming over amendementen

Regels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie: tijdelijke ontheffing

Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (Omnibus II)

Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

Ontwerpresoluties - Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

Debatten15:00 - 19:30

Democratisch toezicht op sociale media en bescherming van de grondrechten

Deadline

25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten

Bekendmaking van de uitslag19:00

Tweede stemming20:00 - 21:15

Stemmingen over voorlopige akkoorden

Deadline

Markten voor financiële instrumenten

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Deadline

EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie

A9-0228/2020

 ***I

ECONOndřej Kovařík

Eindstemming

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

Regels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie: tijdelijke ontheffing

 ***I

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (Omnibus II)

 ***I

Deadline

Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Deadline

Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

Stemming over amendementen

Ontwerpresoluties - 25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten

  Donderdag 11 februari 2021

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)09:00 - 13:00

Deadline

Veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus)

Eerste stemming09:45 - 11:00

Stemming over amendementen

Ontwerpresoluties - Humanitaire en politieke situatie in Jemen

Ontwerpresoluties - De situatie in Myanmar

Ontwerpresoluties - Rwanda, de zaak van Paul Rusesabagina

Ontwerpresoluties - Mensenrechtensituatie in Kazachstan

Ontwerpresoluties - Politieke situatie in Uganda

Bekendmaking van de uitslag13:00

Tweede stemming13:45 - 15:00

Eindstemming

Deadline

Veiligheid van de kerncentrale in Ostrovets (Belarus)

Deadline

Humanitaire en politieke situatie in Jemen

Deadline

De situatie in Myanmar

Deadline

Rwanda, de zaak van Paul Rusesabagina

Deadline

Mensenrechtensituatie in Kazachstan

Deadline

Politieke situatie in Uganda

Deadline

25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten

Debatten14:30 - 16:30

Goedkeuring en distributie van transparante maskers

Humanitaire situatie in Ethiopië

Bekendmaking van de uitslag16:30

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid