Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 8 lutego 2021 r. - Czwartek, 11 lutego 2021 r.233k

  Poniedziałek, 8 lutego 2021 r.

Debaty17:00 - 22:30

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Europejski Bank Centralny – raport roczny za rok 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Termin

Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Termin

Wdrażanie dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Termin

Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności

O-000006/2021

KomisjaEMPL

Termin

Ograniczenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Termin

Wpływ COVID-19 na młodzież i sport

O-000074/2020

KomisjaCULT

Głosowanie18:30 - 19:45

Uwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek

Głosowanie tajne

Immunitet

Wniosek o uchylenie immunitetu Álvara Amara

A9-0009/2021

JURIStéphane Séjourné

Mianowanie

Europejski Bank Centralny: mianowanie wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru

A9-0007/2021

ECONIrene Tinagli

Jedno głosowanie

Kontrola nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)

A9-0010/2021

 ***I

JURIMagdalena Adamowicz

Głosowania nad wnioskami o przeprowadzenie debaty w trybie pilnym (art. 163 Regulaminu)

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Wykorzystanie przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii: tymczasowe złagodzenie zasad

 ***I

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Środki tymczasowe dotyczące ważności certyfikatów i świadectw (Omnibus II)

 ***I

Wniosek o głosowanie nad poprawkami zamiast głosowania nad wstępnym porozumieniem (art. 59 ust. 3 Regulaminu)

Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

  Wtorek, 9 lutego 2021 r.

Ogłoszenie wyników08:30

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)08:30 - 13:00

Termin

Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Faktyczny zakaz aborcji w Polsce

Pierwsza część głosowania13:00 - 14:15

Głosowanie nad poprawkami

 

 

Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) - Wdrażanie dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi

 

 

 

 

Debaty15:00 - 19:30

Wizyta wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela UE w Rosji w związku z niedawnymi represjami wobec protestujących i opozycji

Termin

Sytuacja humanitarna i polityczna w Jemenie

Termin

Sytuacja w Mjanmie/Birmie

Termin

Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Ogłoszenie wyników19:00

Druga część głosowania20:00 - 21:15

Głosowanie w sprawie wstępnego porozumienia

Termin

Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Głosowania końcowe

Termin

Europejski Bank Centralny – raport roczny za rok 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Termin

Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Termin

Wdrażanie dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Termin

Wykonanie art. 43 dyrektywy w sprawie procedur azylowych

A9-0005/2021

LIBEErik Marquardt

Termin

Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2016–2018

A9-0004/2021

LIBEIoan-Rareş Bogdan

Termin

Ograniczenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Termin

Wpływ COVID-19 na młodzież i sport

  Środa, 10 lutego 2021 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 13:00

Stan realizacji strategii UE dotyczącej szczepionek przeciwko COVID-19

Pierwsza część głosowania13:00 - 14:15

Głosowanie nad poprawkami

 

 

 

 

Debaty15:00 - 19:30

Kontrola demokratyczna nad mediami społecznościowymi i ochrona praw podstawowych

Termin

Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania

Ogłoszenie wyników19:00

Druga część głosowania20:00 - 21:15

Głosowanie nad wstępnymi porozumieniami

Termin

Rynki instrumentów finansowych

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termin

Prospekt UE na rzecz odbudowy i ukierunkowane zmiany dotyczące pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19

A9-0228/2020

 ***I

ECONOndřej Kovařík

Głosowania końcowe

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Wykorzystanie przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii: tymczasowe złagodzenie zasad

 ***I

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Środki tymczasowe dotyczące ważności certyfikatów i świadectw (Omnibus II)

 ***I

Termin

Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Termin

Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności

Głosowanie nad poprawkami

 

  Czwartek, 11 lutego 2021 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 13:00

Termin

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi

O-000004/2021

KomisjaITRE

Pierwsza część głosowania09:45 - 11:00

Głosowanie nad poprawkami

 

 

 

 

 

Ogłoszenie wyników13:00

Druga część głosowania13:45 - 15:00

Głosowania końcowe

Termin

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi

Termin

Sytuacja humanitarna i polityczna w Jemenie

Termin

Sytuacja w Mjanmie/Birmie

Termin

Rwanda, sprawa Paula Rusesabaginy

Termin

Sytuacja praw człowieka w Kazachstanie

Termin

Sytuacja polityczna w Ugandzie

Termin

Wyzwania związane z prawami kobiet: ponad 25 lat po deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformie działania

Debaty14:30 - 16:30

Homologacja i dystrybucja masek przezroczystych

Sytuacja humanitarna w Etiopii

Ogłoszenie wyników16:30

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności