Program
Brusel
Pondelok, 8. februára 2021 - Štvrtok, 11. februára 2021234k

  Pondelok, 8. februára 2021

Rozpravy17:00 - 22:30

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Termín

Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Termín

Vykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Termín

Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Termín

Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Termín

Vplyv ochorenia COVID-19 na mládež a šport

Hlasovanie18:30 - 19:45

Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov

Tajné hlasovanie

Imunita

Žiadosť o zbavenie Álvara Amara imunity

A9-0009/2021

JURIStéphane Séjourné

Vymenovanie

Európska centrálna banka: vymenovanie podpredsedu Rady pre dohľad

A9-0007/2021

ECONIrene Tinagli

Jediné hlasovanie

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (kodifikované znenie)

A9-0010/2021

 ***I

JURIMagdalena Adamowicz

Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Uplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava

 ***I

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II)

 ***I

Žiadosť o hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch namiesto predbežnej dohody (článok 59 ods. 3)

Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) – Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

  Utorok, 9. februára 2021

Oznámenie výsledkov08:30

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)08:30 - 13:00

Termín

Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

De facto zákaz umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku

Prvé hlasovanie13:00 - 14:15

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2020

Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo

Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) – Vykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Vykonávanie článku 43 procedurálnej smernice

Prístup verejnosti k dokumentom za roky 2016 – 2018

Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich

Návrhy uznesenia - Vplyv ochorenia COVID-19 na mládež a šport

Rozpravy15:00 - 19:30

Návšteva PK/VP v Rusku v súvislosti s nedávnymi zásahmi proti demonštrantom a opozícii

Termín

Humanitárna a politická situácia v Jemene

Termín

Situácia v Mjanmarsku

Termín

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Oznámenie výsledkov19:00

Druhé hlasovanie20:00 - 21:15

Hlasovanie o dočasnej dohode

Termín

Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Záverečné hlasovanie

Termín

Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Termín

Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Termín

Vykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Termín

Vykonávanie článku 43 procedurálnej smernice

A9-0005/2021

LIBEErik Marquardt

Termín

Prístup verejnosti k dokumentom za roky 2016 – 2018

A9-0004/2021

LIBEIoan-Rareş Bogdan

Termín

Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Termín

Vplyv ochorenia COVID-19 na mládež a šport

  Streda, 10. februára 2021

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)09:00 - 13:00

Súčasný stav stratégie EÚ pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Prvé hlasovanie13:00 - 14:15

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Uplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II)

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

Návrhy uznesenia - Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Rozpravy15:00 - 19:30

Demokratická kontrola sociálnych médií a ochrana základných práv

Termín

25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien

Oznámenie výsledkov19:00

Druhé hlasovanie20:00 - 21:15

Hlasovanie o predbežných dohodách

Termín

Trhy s finančnými nástrojmi

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Termín

Prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

A9-0228/2020

 ***I

ECONOndřej Kovařík

Záverečné hlasovanie

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Uplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava

 ***I

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II)

 ***I

Termín

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Termín

Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia - 25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien

  Štvrtok, 11. februára 2021

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)09:00 - 13:00

Termín

Bezpečnosť jadrovej elektrárne v Ostrovci (Bielorusko)

Prvé hlasovanie09:45 - 11:00

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia - Humanitárna a politická situácia v Jemene

Návrhy uznesenia - Situácia v Mjanmarsku

Návrhy uznesenia - Rwanda, prípad Paula Rusesabaginu

Návrhy uznesenia - Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane

Návrhy uznesenia - Politická situácia v Ugande

Oznámenie výsledkov13:00

Druhé hlasovanie13:45 - 15:00

Záverečné hlasovanie

Termín

Bezpečnosť jadrovej elektrárne v Ostrovci (Bielorusko)

Termín

Humanitárna a politická situácia v Jemene

Termín

Situácia v Mjanmarsku

Termín

Rwanda, prípad Paula Rusesabaginu

Termín

Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane

Termín

Politická situácia v Ugande

Termín

25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie a akčnej platformy: budúce výzvy v oblasti práv žien

Rozpravy14:30 - 16:30

Homologizácia a distribúcia priehľadných masiek

Humanitárna situácia v Etiópii

Oznámenie výsledkov16:30

Posledná úprava: 20. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia