Föredragningslista
Bryssel
Måndagen den 8 februari 2021 - Torsdagen den 11 februari 2021229k

  Måndagen den 8 februari 2021

Debatter17:00 - 22:30

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Europeiska centralbanken - årsrapport 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Tidsfrist

Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Tidsfrist

Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Tidsfrist

Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft

Tidsfrist

Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Tidsfrist

Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott

Omröstning18:30 - 19:45

Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ändringsförslag.

Slutna omröstningar

Immunitet

Begäran om upphävande av Álvaro Amaros immunitet

A9-0009/2021

JURIStéphane Séjourné

Utnämning

Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

A9-0007/2021

ECONIrene Tinagli

En enda omröstning

Kontroll av förvärv och innehav av vapen (kodifiering)

A9-0010/2021

 ***I

JURIMagdalena Adamowicz

Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader

 ***I

Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist

Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II)

 ***I

Begäran om omröstning om ändringsförslag i stället för om en preliminär överenskommelse (artikel 59.3 i arbetsordningen)

Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) - Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

  Tisdagen den 9 februari 2021

Tillkännagivande av resultat08:30

Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)08:30 - 13:00

Tidsfrist

Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

De facto-förbudet mot aborter i Polen

Första omröstningsomgången13:00 - 14:15

Omröstning om ändringsförslag

Europeiska centralbanken - årsrapport 2020

Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) - Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel

Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden

Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018

Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

Resolutionsförslag - Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott

Debatter15:00 - 19:30

Besök av vice ordföranden/unionens höga representant i Ryssland mot bakgrund av den senaste tidens ingripanden mot demonstranter och oppositionen

Tidsfrist

Det humanitära och politiska läget i Jemen

Tidsfrist

Situationen i Myanmar

Tidsfrist

EU:s associeringsavtal med Ukraina

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Tillkännagivande av resultat19:00

Andra omröstningsomgången20:00 - 21:15

Omröstning om preliminär överenskommelse

Tidsfrist

Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

A9-0214/2020

 ***I

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Slutomröstning

Tidsfrist

Europeiska centralbanken - årsrapport 2020

A9-0002/2021

ECONSven Simon

Tidsfrist

Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

A9-0008/2021

ENVIJan Huitema

Tidsfrist

Genomförandet av direktivet om bekämpande av människohandel

A9-0011/2021

LIBE, FEMMJuan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

Tidsfrist

Genomförande av artikel 43 i direktivet om asylförfaranden

A9-0005/2021

LIBEErik Marquardt

Tidsfrist

Tillgång till handlingar – årsrapport för 2016–2018

A9-0004/2021

LIBEIoan-Rareş Bogdan

Tidsfrist

Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande

A9-0006/2021

EMPLÖzlem Demirel

Tidsfrist

Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott

  Onsdagen den 10 februari 2021

Tillkännagivande av resultat09:00

Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)09:00 - 13:00

Lägesrapport om EU:s strategi för vaccination mot covid-19

Första omröstningsomgången13:00 - 14:15

Omröstning om ändringsförslag

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader

Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II)

EU:s associeringsavtal med Ukraina

Resolutionsförslag - Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft

Debatter15:00 - 19:30

Demokratisk granskning av sociala medier och skyddet av grundläggande rättigheter

Tidsfrist

Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking

Tillkännagivande av resultat19:00

Andra omröstningsomgången20:00 - 21:15

Omröstningar om preliminära överenskommelser

Tidsfrist

Marknader för finansiella instrument

A9-0208/2020

 ***I

ECONMarkus Ferber

Tidsfrist

EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin

A9-0228/2020

 ***I

ECONOndřej Kovařík

Slutomröstning

Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist

Regler om ankomst- och avgångstider vid flygplatser i EU: tillfälliga lättnader

 ***I

Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist

Tillfällliga åtgärder avseende giltigheten för certifikat och intyg (omnibus II)

 ***I

Tidsfrist

EU:s associeringsavtal med Ukraina

A9-0219/2020

AFETMichael Gahler

Tidsfrist

Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft

Omröstning om ändringsförslag

Resolutionsförslag - Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking

  Torsdagen den 11 februari 2021

Tillkännagivande av resultat09:00

Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)09:00 - 13:00

Tidsfrist

Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus)

Första omröstningsomgången09:45 - 11:00

Omröstning om ändringsförslag

Resolutionsförslag - Det humanitära och politiska läget i Jemen

Resolutionsförslag - Situationen i Myanmar

Resolutionsförslag - Rwanda, fallet Paul Rusesabagina

Resolutionsförslag - Människorättssituationen i Kazakstan

Resolutionsförslag - Den politiska situationen i Uganda

Tillkännagivande av resultat13:00

Andra omröstningsomgången13:45 - 15:00

Slutomröstning

Tidsfrist

Säkerheten vid kärnkraftverket i Astravjets (Belarus)

Tidsfrist

Det humanitära och politiska läget i Jemen

Tidsfrist

Situationen i Myanmar

Tidsfrist

Rwanda, fallet Paul Rusesabagina

Tidsfrist

Människorättssituationen i Kazakstan

Tidsfrist

Den politiska situationen i Uganda

Tidsfrist

Framtida utmaningar för kvinnors rättigheter: mer än 25 år efter Pekingdeklarationen och handlingsplanen från Peking

Debatter14:30 - 16:30

Godkännande och distribution av genomskinliga munskydd

Den humanitära situationen i Etiopien

Tillkännagivande av resultat16:30

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy