Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 24. marts 2021 - Torsdag den 25. marts 2021219k

  Onsdag den 24. marts 2021

Forhandling15:00 - 20:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Retningslinjer for budgettet for 2022 - Sektion III

A9-0046/2021

BUDGKarlo Ressler

Forhandling20:30 - 23:30

Frist

Gennemførelse af direktiverne om luftkvalitet

A9-0037/2021

ENVIJavi López

Frist

En ny EU-Afrika-strategi

A9-0017/2021

DEVEChrysoula Zacharopoulou

Afstemningsrunde21:00 - 22:15

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag

Hemmelige afstemninger:

Anmodning om ophævelse af Lívia Járókas immunitet

A9-0050/2021

JURIStéphane Séjourné

Anmodning om ophævelse af Jean-Francois Jalkhs immunitet

A9-0051/2021

JURIIbán García Del Blanco

Enkelt afstemning

Ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

A9-0047/2021

 ***

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Forslag om at forkaste Kommissionens forslag

En generel ramme for securitisering og en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

Ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-pandemien

Afstemning om ændringsforslag

Gennemførelsen af relevante direktiver om offentlige indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet og overførsel af forsvarsrelaterede produkter

Forslag til beslutning - Anvendelsen af forordning (EU, Euratom) 2020/2092, mekanismen for konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet

(A9-0048/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Egne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald og visse aspekter af egne indtægter baseret på BNI

(A9-0049/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiaftiften

Retningslinjer for budgettet for 2022 - Sektion III

Gennemførelse af direktiverne om luftkvalitet

  Torsdag den 25. marts 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 09:00 - 13:00

Tyrkiets udtrædelse af Istanbulkonventionen

Første afstemningsrunde11:00 - 12:15

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

Digitalt grønt certifikat - unionsborgere

 ***I

LIBE

Digitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere

 ***I

LIBE

Afstemning om ændringsforslag

En ny EU-Afrika-strategi

Forslag til beslutning - Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af persondataforordningen to år efter dens anvendelse

Rapporter 2019-2020 om Albanien

Rapporter 2019-2020 om Kosovo

Rapporter 2019-2020 om Nordmakedonien

Rapporter 2019-2020 om Serbien

En EU-strategi for bæredygtig turisme

Meddelelse af resultater14:30

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 14:30 - 16:30

Frist

Mordet på Daphne Caruana Galizia og retsstatsprincippet i Malta

Frist

Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

A8-0390/2017

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Anden afstemningsrunde16:30 - 17:45

Enkelt afstemning

Udformning af digital uddannelsespolitik

A9-0042/2021

CULTVictor Negrescu

Havaffalds indvirkning på fiskeri

A9-0030/2021

PECHCatherine Chabaud

Samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer

A9-0034/2021

REGITonino Picula

En europæisk strategi for data

A9-0027/2021

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Afstemninger om foreløbige aftaler

Frist

En generel ramme for securitisering og en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien

A9-0215/2020

 ***I

ECONPaul Tang

Frist

Ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion på covid-19-pandemien

A9-0213/2020

 ***I

ECONOthmar Karas

Frist

Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

A8-0390/2017

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Endelig afstemning

Frist

Gennemførelsen af relevante direktiver om offentlige indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet og overførsel af forsvarsrelaterede produkter

A9-0025/2021

IMCOAndreas Schwab

Frist

Anvendelsen af forordning (EU, Euratom) 2020/2092, mekanismen for konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet

Frist

Egne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald og visse aspekter af egne indtægter baseret på BNI

A9-0048/2021

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Frist

Opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften

A9-0049/2021

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Frist

Retningslinjer for budgettet for 2022 - Sektion III

A9-0046/2021

BUDGKarlo Ressler

Frist

Gennemførelse af direktiverne om luftkvalitet

A9-0037/2021

ENVIJavi López

Frist

En ny EU-Afrika-strategi

A9-0017/2021

DEVEChrysoula Zacharopoulou

Frist

En EU-strategi for bæredygtig turisme

A9-0033/2021

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Frist

Styrkelse af euroens internationale rolle

A9-0043/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Frist

Kommissionens evalueringsrapport om gennemførelsen af persondataforordningen to år efter dens anvendelse

Frist

Rapporter 2019-2020 om Albanien

A9-0041/2021

AFETIsabel Santos

Frist

Rapporter 2019-2020 om Kosovo

A9-0031/2021

AFETViola Von Cramon-Taubadel

Frist

Rapporter 2019-2020 om Nordmakedonien

A9-0040/2021

AFETIlhan Kyuchyuk

Frist

Rapporter 2019-2020 om Serbien

A9-0032/2021

AFETVladimír Bilčík

Meddelelse af resultater19:00

Seneste opdatering: 16. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik