Darbotvarkė
Briuselis
Trečiadienis, 2021 m. kovo 24 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 25 d.218k

  Trečiadienis, 2021 m. kovo 24 d.

Diskusijos15:00 - 20:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

2022 m. biudžeto gairės – III skirsnis

A9-0046/2021

BUDGKarlo Ressler

Diskusijos20:30 - 23:30

Galutinis terminas

Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas

A9-0037/2021

ENVIJavi López

Galutinis terminas

Naujoji ES ir Afrikos strategija

A9-0017/2021

DEVEChrysoula Zacharopoulou

Balsavimas21:00 - 22:15

Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus

Slaptas balsavimas:

Prašymas atšaukti Lívios Járókos (Lívia Járóka) imunitetą

A9-0050/2021

JURIStéphane Séjourné

Prašymas atšaukti Jeano-François Jalkho (Jean-François Jalkh) imunitetą

A9-0051/2021

JURIIbán García Del Blanco

Vienas balsavimas

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistema

A9-0047/2021

 ***

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Pasiūlymai atmesti Komisijos pasiūlymą

Bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos

Dalinis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 keitimas dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimų, padarytų ekonomikos atsigavimui paremti reaguojant į COVID-19 pandemiją

Balsavimas dėl pakeitimų

Viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityse ir su gynyba susijusių produktų siuntimas: atitinkamų direktyvų įgyvendinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Reglamento (EB, Euratomas) 2020/2092 taikymas, teisinės valstybės sąlygų mechanizmas

(A9-0048/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG). Neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai ir kai kurie BNP pagrįstų nuosavų
išteklių aspektai

(A9-0049/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG). Nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimas

2022 m. biudžeto gairės – III skirsnis

Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas

  Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 25 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)09:00 - 13:00

Turkijos pasitraukimas iš Stambulo konvencijos

Pirmasis balsavimas11:00 - 12:15

Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: ES piliečiai

 ***I

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai

 ***I

Balsavimas dėl pakeitimų

Naujoji ES ir Afrikos strategija

Pasiūlymas dėl rezoliucijos - Komisijos vertinimo ataskaita dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo praėjus dvejiems metams nuo jo taikymo pradžios

2019–2020 m. ataskaitos dėl Albanijos

2019–2020 m. ataskaitos dėl Kosovo

2019–2020 m. ataskaitos dėl Šiaurės Makedonijos

2019–2020 m. ataskaitos dėl Serbijos

ES tvaraus turizmo strategija

Rezultatų paskelbimas14:30

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)14:30 - 16:30

Galutinis terminas

Daphnės Caruanos Galizios nužudymas ir teisinės valstybės padėtis Maltoje

Galutinis terminas

Dvejopo naudojimo prekių eksporto, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos, tranzito ir persiuntimo kontrolė

A8-0390/2017

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Antrasis balsavimas16:30 - 17:45

Vienas balsavimas

Skaitmeninio švietimo politikos formavimas

A9-0042/2021

CULTVictor Negrescu

Jūrą teršiančių šiukšlių poveikis žuvininkystei

A9-0030/2021

PECHCatherine Chabaud

Sanglaudos politika ir regioninės aplinkos strategijos kovojant su klimato kaita

A9-0034/2021

REGITonino Picula

Europos duomenų strategija

A9-0027/2021

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

Galutinis terminas

Bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos

A9-0215/2020

 ***I

ECONPaul Tang

Galutinis terminas

Dalinis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 keitimas dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimų, padarytų ekonomikos atsigavimui paremti reaguojant į COVID-19 pandemiją

A9-0213/2020

 ***I

ECONOthmar Karas

Galutinis terminas

Dvejopo naudojimo prekių eksporto, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos, tranzito ir persiuntimo kontrolė

A8-0390/2017

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityse ir su gynyba susijusių produktų siuntimas: atitinkamų direktyvų įgyvendinimas

A9-0025/2021

IMCOAndreas Schwab

Galutinis terminas

Reglamento (EB, Euratomas) 2020/2092 taikymas, teisinės valstybės sąlygų mechanizmas

Galutinis terminas

Neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai ir kai kurie BNP pagrįstų nuosavų išteklių aspektai

A9-0048/2021

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Galutinis terminas

Nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimas

A9-0049/2021

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Galutinis terminas

2022 m. biudžeto gairės – III skirsnis

A9-0046/2021

BUDGKarlo Ressler

Galutinis terminas

Aplinkos oro kokybės direktyvų įgyvendinimas

A9-0037/2021

ENVIJavi López

Galutinis terminas

Naujoji ES ir Afrikos strategija

A9-0017/2021

DEVEChrysoula Zacharopoulou

Galutinis terminas

ES tvaraus turizmo strategija

A9-0033/2021

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Galutinis terminas

Euro tarptautinio vaidmens stiprinimas

A9-0043/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Galutinis terminas

Komisijos vertinimo ataskaita dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo praėjus dvejiems metams nuo jo taikymo pradžios

Galutinis terminas

2019–2020 m. ataskaitos dėl Albanijos

A9-0041/2021

AFETIsabel Santos

Galutinis terminas

2019–2020 m. ataskaitos dėl Kosovo

A9-0031/2021

AFETViola Von Cramon-Taubadel

Galutinis terminas

2019–2020 m. ataskaitos dėl Šiaurės Makedonijos

A9-0040/2021

AFETIlhan Kyuchyuk

Galutinis terminas

2019–2020 m. ataskaitos dėl Serbijos

A9-0032/2021

AFETVladimír Bilčík

Rezultatų paskelbimas19:00

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika