Aġenda
Brussell
L-Erbgħa, 24 ta' Marzu 2021 - Il-Ħamis, 25 ta' Marzu 2021222k

  L-Erbgħa, 24 ta' Marzu 2021

Dibattiti15:00 - 20:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Linji gwida għall-Baġit 2022 – Taqsima III

A9-0046/2021

BUDGKarlo Ressler

Dibattiti20:30 - 23:30

Skadenza

Implimentazzjoni tad-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali

A9-0037/2021

ENVIJavi López

Skadenza

Strateġija ġdida UE-Afrika

A9-0017/2021

DEVEChrysoula Zacharopoulou

Sessjoni ta' votazzjoni21:00 - 22:15

Nota: il-votazzjonijiet se jitqassmu bejn id-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi

Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet:

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Lívia Járóka

A9-0050/2021

JURIStéphane Séjourné

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Francois Jalkh

A9-0051/2021

JURIIbán García Del Blanco

Votazzjoni unika

Is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea

A9-0047/2021

 ***

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Mozzjonijiet għal ċaħda ta' proposta tal-Kummissjoni

Qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19

Emenda tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' aġġustamenti għall-qafas ta' titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b'reazzjoni għall-kriżi tal-COVID-19

Votazzjonijiet dwar l-emendi

L-akkwist pubbliku fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà u t-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża: l-implimentazzjoni tad-Direttivi relevanti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2020/2092, il-mekkaniżmu ta' kondizzjonalità marbut mal-Istat tad-Dritt

(A9-0048/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Ir-riżorsa proprja bbażata fuq l-Iskart tal-plastik mill-imballaġġ mhux riċiklat u ċerti aspetti tar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ING

(A9-0049/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Ġbir tar-riżorsi proprji li jidħol mit-taxxa fuq il-valur miżjud

Linji gwida għall-Baġit 2022 – Taqsima III

Implimentazzjoni tad-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali

  Il-Ħamis, 25 ta' Marzu 2021

Tħabbir tar-riżultati09:00

Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)09:00 - 13:00

Il-ħruġ tat-Turkija mill-Konvenzjoni ta' Istanbul

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni11:00 - 12:15

Votazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni

 ***I

LIBE

Ċertifikat Aħdar Diġitali - ċittadini ta' pajjiżi terzi

 ***I

LIBE

Votazzjonijiet dwar l-emendi

Strateġija ġdida UE-Afrika

Mozzjoni għal riżoluzzjoni - Rapport ta' evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) sentejn wara l-applikazzjoni tiegħu

Ir-Rapporti 2019-2020 dwar l-Albanija

Ir-Rapporti 2019-2020 dwar il-Kosovo

Ir-Rapporti 2019-2020 dwar il-Maċedonja ta' Fuq

Ir-Rapporti 2019-2020 dwar is-Serbja

Strateġija tal-UE għal Turiżmu Sostenibbli

Tħabbir tar-riżultati14:30

Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)14:30 - 16:30

Skadenza

L-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-istat tad-dritt f'Malta

Skadenza

Il-kontroll tal-esportazzjonijiet, is-senserija, l-assistenza teknika u t-transitu u t-trasferiment ta’ oġġetti b’użu doppju

A8-0390/2017

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni16:30 - 17:45

Votazzjonijiet uniċi

It-tfassil tal-politika tal-edukazzjoni diġitali

A9-0042/2021

CULTVictor Negrescu

L-impatt tal-iskart fil-baħar fuq is-sajd

A9-0030/2021

PECHCatherine Chabaud

Il-politika ta' koeżjoni u l-istrateġiji ambjentali reġjonali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima

A9-0034/2021

REGITonino Picula

Strateġija Ewropea għad-data

A9-0027/2021

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Votazzjonijiet dwar il-ftehimiet proviżorji

Skadenza

Qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19

A9-0215/2020

 ***I

ECONPaul Tang

Skadenza

Emenda tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' aġġustamenti għall-qafas ta' titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b'reazzjoni għall-kriżi tal-COVID-19

A9-0213/2020

 ***I

ECONOthmar Karas

Skadenza

Il-kontroll tal-esportazzjonijiet, is-senserija, l-assistenza teknika u t-transitu u t-trasferiment ta’ oġġetti b’użu doppju

A8-0390/2017

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Votazzjonijiet finali

Skadenza

L-akkwist pubbliku fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà u t-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża: l-implimentazzjoni tad-Direttivi relevanti

A9-0025/2021

IMCOAndreas Schwab

Skadenza

Applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2020/2092, il-mekkaniżmu ta' kondizzjonalità marbut mal-Istat tad-Dritt

Skadenza

Ir-riżorsa proprja bbażata fuq l-Iskart tal-plastik mill-imballaġġ mhux riċiklat u ċerti aspetti tar-riżorsa proprja bbażata fuq l-ING

A9-0048/2021

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Skadenza

Il-ġbir mir-riżorsi nfushom li jidħol mit-taxxa fuq il-valur miżjud

A9-0049/2021

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Skadenza

Linji gwida għall-Baġit 2022 – Taqsima III

A9-0046/2021

BUDGKarlo Ressler

Skadenza

Implimentazzjoni tad-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali

A9-0037/2021

ENVIJavi López

Skadenza

Strateġija ġdida UE-Afrika

A9-0017/2021

DEVEChrysoula Zacharopoulou

Skadenza

Strateġija tal-UE għal Turiżmu Sostenibbli

A9-0033/2021

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Skadenza

It-tisħiħ tar-rwol internazzjonali tal-euro

A9-0043/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Skadenza

Rapport ta' evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) sentejn wara l-applikazzjoni tiegħu

Skadenza

Ir-Rapporti 2019-2020 dwar l-Albanija

A9-0041/2021

AFETIsabel Santos

Skadenza

Ir-Rapporti 2019-2020 dwar il-Kosovo

A9-0031/2021

AFETViola Von Cramon-Taubadel

Skadenza

Ir-Rapporti 2019-2020 dwar il-Maċedonja ta' Fuq

A9-0040/2021

AFETIlhan Kyuchyuk

Skadenza

Ir-Rapporti 2019-2020 dwar is-Serbja

A9-0032/2021

AFETVladimír Bilčík

Tħabbir tar-riżultati19:00

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' April 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza