Porządek obrad
Bruksela
Środa, 24 marca 2021 r. - Czwartek, 25 marca 2021 r.219k

  Środa, 24 marca 2021 r.

Debaty15:00 - 20:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2022 – sekcja III

A9-0046/2021

BUDGKarlo Ressler

Debaty20:30 - 23:30

Termin

Wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza

A9-0037/2021

ENVIJavi López

Termin

Nowa strategia UE–Afryka

A9-0017/2021

DEVEChrysoula Zacharopoulou

Głosowanie21:00 - 22:15

Uwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek

Głosowanie tajne:

Wniosek o uchylenie immunitetu Lívii Járóki

A9-0050/2021

JURIStéphane Séjourné

Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha

A9-0051/2021

JURIIbán García Del Blanco

Jedno głosowanie

System zasobów własnych Unii Europejskiej

A9-0047/2021

 ***

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Wnioski o odrzucenie wniosku Komisji

Ogólne ramy dla sekurytyzacji oraz szczególne ramy dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po pandemii COVID-19

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Głosowanie nad poprawkami

Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz transfer produktów związanych z obronnością: wdrożenie odpowiednich dyrektyw

Projekty rezolucji - Stosowanie rozporządzenia (WE) 2020/2092, mechanizm warunkowości w zakresie praworządności

(A9-0048/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Zasoby własne oparte na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych i niektóre aspekty zasobów własnych opartych na DNB

(A9-0049/2021 - 159) FERNANDES, HAYER (BUDG) - Pobór środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2022 – sekcja III

Wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza

  Czwartek, 25 marca 2021 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 13:00

Wystąpienie Turcji z konwencji stambulskiej

Pierwsza część głosowania11:00 - 12:15

Głosowania nad wnioskami o przeprowadzenie debaty w trybie pilnym (art. 163 Regulaminu)

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii

 ***I

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich

 ***I

Głosowanie nad poprawkami

Nowa strategia UE–Afryka

Projekt rezolucji - Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po dwóch latach jego stosowania

Sprawozdania dotyczące Albanii za lata 2019–2020

Sprawozdania dotyczące Kosowa za lata 2019–2020

Sprawozdania dotyczące Macedonii Północnej za lata 2019–2020

Sprawozdania dotyczące Serbii za lata 2019–2020

Strategia UE na rzecz zrównoważonej turystyki

Ogłoszenie wyników14:30

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)14:30 - 16:30

Termin

Zabójstwo Daphne Caruany Galizii i praworządność na Malcie

Termin

Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

A8-0390/2017

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Druga część głosowania16:30 - 17:45

Pojedyncze głosowania

Kształtowanie polityki edukacji cyfrowej

A9-0042/2021

CULTVictor Negrescu

Wpływ odpadów morskich na rybołówstwo

A9-0030/2021

PECHCatherine Chabaud

Polityka spójności i regionalne strategie środowiskowe w walce ze zmianą klimatu

A9-0034/2021

REGITonino Picula

Europejska strategia w zakresie danych

A9-0027/2021

ITREMiapetra Kumpula-Natri

Głosowanie nad wstępnymi porozumieniami

Termin

Ogólne ramy dla sekurytyzacji oraz szczególne ramy dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po pandemii COVID-19

A9-0215/2020

 ***I

ECONPaul Tang

Termin

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na pandemię COVID-19

A9-0213/2020

 ***I

ECONOthmar Karas

Termin

Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

A8-0390/2017

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Głosowania końcowe

Termin

Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz transfer produktów związanych z obronnością: wdrożenie odpowiednich dyrektyw

A9-0025/2021

IMCOAndreas Schwab

Termin

Stosowanie rozporządzenia (WE) 2020/2092, mechanizm warunkowości w zakresie praworządności

Termin

Zasoby własne oparte na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych i niektóre aspekty zasobów własnych opartych na DNB

A9-0048/2021

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Termin

Pobór środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej

A9-0049/2021

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Termin

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2022 – sekcja III

A9-0046/2021

BUDGKarlo Ressler

Termin

Wdrażanie dyrektyw w sprawie jakości powietrza

A9-0037/2021

ENVIJavi López

Termin

Nowa strategia UE–Afryka

A9-0017/2021

DEVEChrysoula Zacharopoulou

Termin

Strategia UE na rzecz zrównoważonej turystyki

A9-0033/2021

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Termin

Wzmocnienie międzynarodowej roli euro

A9-0043/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Termin

Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po dwóch latach jego stosowania

Termin

Sprawozdania dotyczące Albanii za lata 2019–2020

A9-0041/2021

AFETIsabel Santos

Termin

Sprawozdania dotyczące Kosowa za lata 2019–2020

A9-0031/2021

AFETViola Von Cramon-Taubadel

Termin

Sprawozdania dotyczące Macedonii Północnej za lata 2019–2020

A9-0040/2021

AFETIlhan Kyuchyuk

Termin

Sprawozdania dotyczące Serbii za lata 2019–2020

A9-0032/2021

AFETVladimír Bilčík

Ogłoszenie wyników19:00

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności