Pořad jednání
Brusel
Pondělí, 26. dubna 2021 - Čtvrtek, 29. dubna 2021289k

  Pondělí, 26. dubna 2021

Rozpravy17:00 - 21:30

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Mechanismus civilní ochrany Unie

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Hlasování18:30 - 19:45

Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

Tajné hlasování

Žádost, aby byl Filip De Man zbaven imunity

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Žádost, aby byl Zdzisław Krasnodębski zbaven imunity

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Žádost, aby byl Ioannis Lagos zbaven imunity

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Jediná hlasování

Dohoda EU–Norsko: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti silničního provozu

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Rezidua chemických látek v Baltském moři na základě petic č. 1328/2019 a 0406/2020 podle čl. 227 odst. 2 jednacího řádu

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras (usnesení)

Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti

Účinnější a ekologičtější námořní doprava

Rozpravy22:00 - 23:30

Lhůta

Ochrana půdy

O-000023/2021

KomiseENVI

Lhůta

Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  Úterý, 27. dubna 2021

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)09:00 - 14:00

Společná rozprava - Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Lhůta

Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím

První hlasování13:00 - 14:15

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Návrhy usnesení - Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím

Lhůta

Zavedení rámcového programu Horizont Evropa a stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Jediné hlasování

Lhůta

Zvláštní program, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Hlasování o předběžných dohodách

Lhůta

Evropský inovační a technologický institut

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Lhůta

Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Lhůta

Mechanismus civilní ochrany Unie

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Konečná hlasování

Lhůta

Dobrovolná dohoda o partnerství EU–Honduras (usnesení)

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Lhůta

Interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Lhůta

Účinnější a ekologičtější námořní doprava

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Lhůta

Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně lufenuronu

Lhůta

Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro určité látky včetně flonikamidu

Rozpravy15:00 - 20:00

Společná rozprava - Udělení absolutoria za rok 2019 (52 zpráv)

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro základní práva

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro životní prostředí

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro léčivé přípravky

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace odborného vzdělávání

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: agentura ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost)

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro železnice

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura pro evropský GNSS

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro chemické látky

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Zásobovací agentura Euratomu

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria na rok 2019: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro bankovnictví

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský inovační a technologický institut

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik SESAR

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Clean Sky 2

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro palivové články a vodík 2

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik ECSEL

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Lhůta

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) na období 2021–2027

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Lhůta

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–2027

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Lhůta

Program Spravedlnost na období 2021–2027

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Oznámení výsledků19:00

Druhé hlasování19:55 - 21:10

Jediné hlasování

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Konečné hlasování

Lhůta

Výsledky jednání mezi EU a Spojeným královstvím

Rozhodnutí o udělení absolutoria

52 rozhodnutí o udělení absolutoria

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Návrhy usnesení - Ochrana půdy

Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři

První soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria

Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně lufenuronu

Námitka vůči prováděcímu aktu: maximální limity reziduí pro určité látky včetně flonikamidu

Rozpravy20:30 - 23:30

Záchrana letní turistické sezóny – podpora EU pro odvětví pohostinství

Lhůta

Kosmický program Unie na období 2021–2027 a Agentura Evropské unie pro Kosmický program

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Lhůta

Program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (program pro jednotný trh) na období 2021–2027

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  Středa, 28. dubna 2021

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)09:00 - 13:00

Společná rozprava - Digitální zelený certifikát

Lhůta

Digitální zelený certifikát – občané EU

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Lhůta

Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Lhůta

Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost

Lhůta

Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

První hlasování13:00 - 14:15

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Digitální zelený certifikát – občané EU

Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky

Návrhy usnesení - Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě

Druhý soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria

Konečná hlasování

Lhůta

Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Lhůta

Ochrana půdy

Rozpravy15:00 - 20:00

Lhůta

Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice

Lhůta

Odvetné čínské sankce proti subjektům EU, poslancům Evropského parlamentu a poslancům vnitrostátních parlamentů

Lhůta

Páté výročí mírové dohody v Kolumbii

Lhůta

Vztahy mezi EU a Indií

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Oznámení výsledků19:00

Druhé hlasování19:55 - 21:10

Konečná hlasování

Lhůta

Digitální zelený certifikát – občané EU

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Lhůta

Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Lhůta

Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Lhůta

Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Vztahy mezi EU a Indií

Třetí soubor pozměňovacích návrhů k usnesením o udělení absolutoria

Rozpravy20:30 - 23:30

Lhůta

Potírání šíření teroristického obsahu online

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Lhůta

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Lhůta

Evropská záruka pro děti

O-000026/2021

KomiseEMPL

  Čtvrtek, 29. dubna 2021

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)09:00 - 13:00

Lhůta

Program Unie pro boj proti podvodům na období 2021–2027

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Lhůta

Evropský obranný fond

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

První hlasování09:45 - 11:00

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Návrhy usnesení - Pandemie COVID-19 v Latinské Americe

Návrhy usnesení - Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů

Návrhy usnesení - Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022

Návrhy usnesení - Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice

Návrhy usnesení - Páté výročí mírové dohody v Kolumbii

Návrhy usnesení - Evropská záruka pro děti

Návrhy usnesení - Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost

Lhůta

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Lhůta

Evropský obranný fond

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Oznámení výsledků13:00

Druhé hlasování13:45 - 15:00

Jediné hlasování

Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Konečná hlasování

Lhůta

Pandemie COVID-19 v Latinské Americe

Lhůta

Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů

Lhůta

Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela

Lhůta

Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Lhůta

Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice

Lhůta

Páté výročí mírové dohody v Kolumbii

Lhůta

Evropská záruka pro děti

Lhůta

Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost

Lhůta

Vztahy mezi EU a Indií

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Konečná hlasování o usneseních o udělení absolutoria

52 usnesení o udělení absolutoria

Rozpravy14:30 - 16:30

Lhůta

Program Digitální Evropa

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Lhůta

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období 2021–2027

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Oznámení výsledků16:30

Poslední aktualizace: 29. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí