Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 26. april 2021 - Torsdag den 29. april 2021288k

  Mandag den 26. april 2021

Forhandling17:00 - 21:30

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

En EU-civilbeskyttelsesmekanisme

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Afstemningsrunde18:30 - 19:45

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag

Hemmelige afstemninger

Anmodning om ophævelse af Filip De Mans immunitet

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Anmodning om ophævelse af Zdzisław Krasnodębskis immunitet

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Enkelt afstemning

Aftalen mellem EU og Norge: ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Honduras

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Gennemførelsesrapport om færdselssikkerhedsaspekterne af køretøjssikkerhedspakken

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Kemiske rester i Østersøen på grundlag af andragende nr. 1328/2019 og 0406/2020 (forretningsordenens artikel 227, stk. 2)

Afstemning om ændringsforslag

Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Honduras (Beslutning)

Den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister

En mere effektiv og renere søtransport

Forhandling22:00 - 23:30

Frist

Jorbundsbeskyttelse

O-000024/2021

RådetENVI

O-000023/2021

Kommissionen ENVI

Frist

Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  Tirsdag den 27. april 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 09:00 - 14:00

Forhandling under ét - Handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige

Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Frist

Resultatet af forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige

Første afstemningsrunde13:00 - 14:15

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Resultatet af forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige

Frist

Oprettelse af Horisont Europa – reglerne for deltagelse og formidling

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Enkelt afstemning

Frist

Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Afstemninger om foreløbige aftaler

Frist

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Frist

Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Frist

En EU-civilbeskyttelsesmekanisme

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Endelig afstemning

Frist

Den frivillige partnerskabsaftale mellem EU og Honduras (Beslutning)

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Frist

Den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Frist

En mere effektiv og renere søtransport

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3, og 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af visse stoffer, herunder lufenuron

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3, og 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af visse stoffer, herunder flonicamid

Forhandling15:00 - 20:00

Forhandling under ét - Decharge 2019 (52 betænkninger)

Frist

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Frist

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Frist

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Frist

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Unions Domstol

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Frist

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Revisionsretten

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Frist

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Frist

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Regionsudvalg

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Frist

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Frist

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Frist

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Miljøagentur

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2019: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Lægemiddelagentur

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2019: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske GNSS-Agentur

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Fiskerikontrolagentur

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Kemikalieagentur

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Euratoms Forsyningsagentur

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2019: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2019: Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Asylstøttekontor

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Frist

Decharge 2019: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: SESAR-fællesforetagendet

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Fællesforetagendet Clean Sky 2

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Fællesforetagendet for biobaserede industrier

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Fællesforetagendet Shift2Rail

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Fællesforetagendet ECSEL

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Decharge 2019: Unionens almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2019: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Frist

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) 2021-2027

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Frist

Programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier 2021-2027

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Frist

Programmet for retlige anliggender 2021-2027

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Meddelelse af resultater19:00

Anden afstemningsrunde19:55 - 21:10

Enkelt afstemning

Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Endelig afstemning

Frist

Resultatet af forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige

Dechargeafgørelser

52 dechargeafgørelser

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Jorbundsbeskyttelse

Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

Første ombæring af ændringsforslag til dechargebeslutninger

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3, og 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af visse stoffer, herunder lufenuron

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3, og 4, litra c): Maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af visse stoffer, herunder flonicamid

Forhandling20:30 - 23:30

Redning af sommerturistsæsonen – EU-støtte til hotel- og restaurationsbranchen

Frist

Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Frist

Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker (programmet for det indre marked) 2021-2027

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  Onsdag den 28. april 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 09:00 - 13:00

Forhandling under ét - Digitalt grønt certifikat

Frist

Digitalt grønt certifikat - unionsborgere

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Frist

Digitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Frist

Adgang til covid-testning til overkommelige priser

Frist

Digital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Første afstemningsrunde13:00 - 14:15

Afstemning om ændringsforslag

Digitalt grønt certifikat - unionsborgere

Digitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Digital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat

Forslag til beslutning - Mordet på Daphne Caruana Galizia og retsstatsprincippet i Malta

Anden ombæring af ændringsforslag til dechargebeslutninger

Endelig afstemning

Frist

Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Frist

Jorbundsbeskyttelse

Forhandling15:00 - 20:00

Frist

Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i Tjekkiet

Frist

Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer

Frist

5-året for fredsaftalen i Colombia

Frist

Forbindelserne mellem EU og Indien

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Meddelelse af resultater19:00

Anden afstemningsrunde19:55 - 21:10

Endelig afstemning

Frist

Digitalt grønt certifikat - unionsborgere

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Frist

Digitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Frist

Digital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Frist

Mordet på Daphne Caruana Galizia og retsstatsprincippet i Malta

Afstemning om ændringsforslag

Forbindelserne mellem EU og Indien

Tredje ombæring af ændringsforslag til dechargebeslutninger

Forhandling20:30 - 23:30

Frist

Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Frist

Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Frist

Europæisk børnegaranti

O-000025/2021

RådetEMPL

O-000026/2021

Kommissionen EMPL

  Torsdag den 29. april 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 09:00 - 13:00

Frist

EU-program til bekæmpelse af svig 2021-2027

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Frist

Den Europæiske Forsvarsfond

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Første afstemningsrunde09:45 - 11:00

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Covid-19-pandemisituationen i Latinamerika

Forslag til beslutning - Bolivia og anholdelsen af den tidligere præsident Jeanine Añez og andre embedsmænd

Forslag til beslutning - Blasfemilove i Pakistan, navnlig sagen om Shagufta Kausar og Shafqat Emmanuel

Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2022

Forslag til beslutning - Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i Tjekkiet

Forslag til beslutning - 5-året for fredsaftalen i Colombia

Forslag til beslutning - Europæisk børnegaranti

Forslag til beslutning - Adgang til covid-testning til overkommelige priser

Frist

Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Frist

Den Europæiske Forsvarsfond

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Meddelelse af resultater13:00

Anden afstemningsrunde13:45 - 15:00

Enkelt afstemning

Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet: indholdet af elektroniske registre

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Endelig afstemning

Frist

Covid-19-pandemisituationen i Latinamerika

Frist

Bolivia og anholdelsen af den tidligere præsident Jeanine Añez og andre embedsmænd

Frist

Blasfemilove i Pakistan, navnlig sagen om Shagufta Kausar og Shafqat Emmanuel

Frist

Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2022

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Frist

Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i Tjekkiet

Frist

5-året for fredsaftalen i Colombia

Frist

Europæisk børnegaranti

Frist

Adgang til covid-testning til overkommelige priser

Frist

Forbindelserne mellem EU og Indien

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Endelige afstemninger om dechargebeslutninger

52 dechargebeslutninger

Forhandling14:30 - 16:30

Frist

Program for et digitalt Europa

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Frist

Program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 2021-2027

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Meddelelse af resultater16:30

Seneste opdatering: 29. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik