Esityslista
Bryssel
Maanantai 26. huhtikuuta 2021 - Torstai 29. huhtikuuta 2021284k

  Maanantai 26. huhtikuuta 2021

Keskustelut17:00 - 21:30

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Unionin pelastuspalvelumekanismi

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Äänestykset18:30 - 19:45

Huomautus: äänestykset jaetaan eri äänestyskierroksille tarkistusten määrän perusteella

Salaiset äänestykset

Filip De Manin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Zdzisław Krasnodębskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Kertaäänestykset

EU:n ja Norjan sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

EU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Liikennekelpoisuuspaketin tieliikenteen turvallisuusnäkökohtien täytäntöönpanokertomus

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Kemialliset jäämät Itämeressä vetoomusten nro 1328/2019 ja 0406/2020 perusteella (työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohta)

Äänestykset tarkistuksista

EU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma)

Toimielinten välinen sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä

Tehokkaampi ja puhtaampi meriliikenne

Keskustelut22:00 - 23:30

Määräaika

Maaperän suojelu

O-000024/2021

NeuvostoENVI

O-000023/2021

KomissioENVI

Määräaika

Tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistaminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  Tiistai 27. huhtikuuta 2021

Tulosten ilmoittaminen09:00

Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)09:00 - 14:00

Yhteiskeskustelu - Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimus

Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Määräaika

Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset

Ensimmäiset äänestykset13:00 - 14:15

Äänestykset tarkistuksista

Päätöslauselmaesitykset - Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset

Määräaika

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman perustaminen ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Kertaäänestys

Määräaika

Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Äänestykset alustavista sopimuksista

Määräaika

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Määräaika

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Määräaika

Unionin pelastuspalvelumekanismi

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Lopulliset äänestykset

Määräaika

EU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma)

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Määräaika

Toimielinten välinen sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Määräaika

Tehokkaampi ja puhtaampi meriliikenne

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, luferoni mukaan lukien

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, flonikamidi mukaan lukien

Keskustelut15:00 - 20:00

Yhteiskeskustelu - Vastuuvapaus 2019 (52 mietintöä)

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Komissio ja toimeenpanovirastot

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan unionin tuomioistuin

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin perusoikeusvirasto

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan ympäristökeskus

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin elinten käännöskeskus

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan lääkevirasto

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan koulutussäätiö

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan meriturvallisuusvirasto

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan lentoturvallisuusvirasto

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA)

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin rautatievirasto

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan raja- ja merivartiovirasto

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan GNSS-virasto

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan kemikaalivirasto

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euratomin hankintakeskus

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan tasa-arvoinstituutti

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan pankkiviranomainen

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: BERECin tukivirasto (BEREC-virasto)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: SESAR-yhteisyritys

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Clean Sky 2 -yhteisyritys

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritysyhteisyritys

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: Shift2Rail-yhteisyritys

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: ECSEL-yhteisyritys

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Määräaika

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) (2021 - 2027)

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Määräaika

Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma 2021 - 2027

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Määräaika

Oikeusalan ohjelma 2021 - 2027

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Tulosten ilmoittaminen19:00

Toiset äänestykset19:55 - 21:10

Kertaäänestys

Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Lopullinen äänestys

Määräaika

Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset

Vastuuvapauspäätökset

52 vastuuvapauspäätöstä

Äänestykset tarkistuksista

Päätöslauselmaesitykset - Maaperän suojelu

Tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistaminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä

Ensimmäinen erä tarkistuksia vastuuvapauspäätöslauselmiin

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, luferoni mukaan lukien

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 sekä 4 kohdan c alakohdan mukainen vastalause: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, flonikamidi mukaan lukien

Keskustelut20:30 - 23:30

Kesän matkailukauden pelastaminen – EU:n tuki matkailu-, majoitus-, ravitsemis- ja elämystoimialoille

Määräaika

Unionin avaruusohjelman 2021 - 2027 ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Määräaika

Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma (sisämarkkinaohjelma) 2021 - 2027

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  Keskiviikko 28. huhtikuuta 2021

Tulosten ilmoittaminen09:00

Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)09:00 - 13:00

Yhteiskeskustelu - Digitaalinen vihreä todistus

Määräaika

Digitaalinen vihreä todistus - unionin kansalaiset

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Määräaika

Digitaalinen vihreä todistus - kolmansien maiden kansalaiset

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Määräaika

Covid-testien saatavuus ja kohtuuhintaisuus

Määräaika

Digiverotus: OECD:n neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Ensimmäiset äänestykset13:00 - 14:15

Äänestykset tarkistuksista

Digitaalinen vihreä todistus - unionin kansalaiset

Digitaalinen vihreä todistus - kolmansien maiden kansalaiset

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Digiverotus: OECD:n neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero

Päätöslauselmaesitykset - Daphne Caruana Galizian murha ja oikeusvaltioperiaate Maltassa

Toinen erä tarkistuksia vastuuvapauspäätöslauselmiin

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistaminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Määräaika

Maaperän suojelu

Keskustelut15:00 - 20:00

Määräaika

Venäjä - Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa

Määräaika

Kiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille

Määräaika

Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivä

Määräaika

EU:n ja Intian suhteet

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Tulosten ilmoittaminen19:00

Toiset äänestykset19:55 - 21:10

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Digitaalinen vihreä todistus - unionin kansalaiset

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Määräaika

Digitaalinen vihreä todistus - kolmansien maiden kansalaiset

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Määräaika

Digiverotus: OECD:n neuvottelut, digitaalialan yritysten verotuksellinen kotipaikka ja mahdollinen EU:n digitaalivero

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Määräaika

Daphne Caruana Galizian murha ja oikeusvaltioperiaate Maltassa

Äänestykset tarkistuksista

EU:n ja Intian suhteet

Kolmas erä tarkistuksia vastuuvapauspäätöslauselmiin

Keskustelut20:30 - 23:30

Määräaika

Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Määräaika

Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Määräaika

Eurooppalainen lapsitakuu

O-000025/2021

NeuvostoEMPL

O-000026/2021

KomissioEMPL

  Torstai 29. huhtikuuta 2021

Tulosten ilmoittaminen09:00

Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)09:00 - 13:00

Määräaika

Unionin petostentorjuntaohjelma 2021 - 2027

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Määräaika

Euroopan puolustusrahasto

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Ensimmäiset äänestykset09:45 - 11:00

Äänestykset tarkistuksista

Päätöslauselmaesitykset - Covid-19-pandemia Latinalaisessa Amerikassa

Päätöslauselmaesitykset - Bolivia ja entisen presidentin Jeanine Añezin ja muiden viranhaltijoiden pidättäminen

Päätöslauselmaesitykset - Jumalanpilkkalait Pakistanissa, erityisesti Shagufta Kausarin ja Shafqat Emmanuelin tapaus

Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022

Päätöslauselmaesitykset - Venäjä - Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa

Päätöslauselmaesitykset - Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivä

Päätöslauselmaesitykset - Eurooppalainen lapsitakuu

Päätöslauselmaesitykset - Covid-testien saatavuus ja kohtuuhintaisuus

Määräaika

Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Määräaika

Euroopan puolustusrahasto

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Tulosten ilmoittaminen13:00

Toiset äänestykset13:45 - 15:00

Kertaäänestys

Hallinnollinen yhteistyö valmisteverotuksen alalla: sähköisten rekisterien sisältö

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Covid-19-pandemia Latinalaisessa Amerikassa

Määräaika

Bolivia ja entisen presidentin Jeanine Añezin ja muiden viranhaltijoiden pidättäminen

Määräaika

Jumalanpilkkalait Pakistanissa, erityisesti Shagufta Kausarin ja Shafqat Emmanuelin tapaus

Määräaika

Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2022

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Määräaika

Venäjä - Aleksei Navalnyin tapaus, sotilasjoukkojen keskittäminen Ukrainan rajalle ja Venäjän isku Tšekin tasavallassa

Määräaika

Kolumbian rauhansopimuksen 5. vuosipäivä

Määräaika

Eurooppalainen lapsitakuu

Määräaika

Covid-testien saatavuus ja kohtuuhintaisuus

Määräaika

EU:n ja Intian suhteet

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Lopulliset äänestykset vastuuvapauspäätöslauselmista

52 vastuuvapauspäätöslauselmaa

Keskustelut14:30 - 16:30

Määräaika

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Määräaika

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen 2021 - 2027

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Tulosten ilmoittaminen16:30

Päivitetty viimeksi: 29. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö