Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. balandžio 29 d.290k

  Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d.

Diskusijos17:00 - 21:30

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Balsavimas18:30 - 19:45

Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus

Slaptas balsavimas

Prašymas atšaukti Filipo De Mano (Filip De Man) imunitetą

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Prašymas atšaukti Zdzisławo Krasnodębskio (Zdzisław Krasnodębski) imunitetą

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Prašymas atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Prašymas atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Vienas balsavimas

ES ir Norvegijos susitarimas: visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimas, susijęs su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

ES ir Hondūro Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Techninės apžiūros dokumentų rinkinyje pateikiamų kelių eismo saugos aspektų įgyvendinimo ataskaita

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Cheminių medžiagų liekanos Baltijos jūroje remiantis peticijomis Nr. 1328/2019 ir Nr. 0406/2020 pagal Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį

Balsavimas dėl pakeitimų

ES ir Hondūro Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas

Tarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo Skaidrumo registro

Veiksmingesnis ir švaresnis jūrų transportas

Diskusijos22:00 - 23:30

Galutinis terminas

Dirvožemio apsauga

O-000024/2021

TarybaiENVI

O-000023/2021

KomisijaiENVI

Galutinis terminas

Daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  Antradienis, 2021 m. balandžio 27 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)09:00 - 14:00

Bendros diskusijos - ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas

ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Galutinis terminas

ES ir JK derybų rezultatai

Pirmasis balsavimas13:00 - 14:15

Balsavimas dėl pakeitimų

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - ES ir JK derybų rezultatai

Galutinis terminas

Programos „Europos horizontas“ sukūrimas ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Vienas balsavimas

Galutinis terminas

Specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

Galutinis terminas

Europos inovacijos ir technologijos institutas

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Galutinis terminas

Europos inovacijos ir technologijos instituto strateginė inovacijų darbotvarkė

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Galutinis terminas

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

ES ir Hondūro Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Galutinis terminas

Tarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo Skaidrumo registro

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Galutinis terminas

Veiksmingesnis ir švaresnis jūrų transportas

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausia leidžiamoji tam tikrų medžiagų, įskaitant lufenuroną, liekanų koncentracija

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausia leidžiamoji tam tikrų medžiagų, įskaitant flonikamidą, liekanų koncentracija

Diskusijos15:00 - 20:00

Bendros diskusijos - 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas (52 pranešimai)

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios agentūros

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos paramos agentūra (BEREC biuras)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

Pranešimas „Europos Sąjungos agentūrų 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Galutinis terminas

2021–2027 m. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Galutinis terminas

2021–2027 m. Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Galutinis terminas

2021–2027 m. Teisingumo programa

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Rezultatų paskelbimas19:00

Antrasis balsavimas19:55 - 21:10

Vienas balsavimas

ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

ES ir JK derybų rezultatai

Sprendimai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo

52 sprendimai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo

Balsavimas dėl pakeitimų

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Dirvožemio apsauga

Daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas

1-asis rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausia leidžiamoji tam tikrų medžiagų, įskaitant lufenuroną, liekanų koncentracija

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausia leidžiamoji tam tikrų medžiagų, įskaitant flonikamidą, liekanų koncentracija

Diskusijos20:30 - 23:30

Išgelbėti vasaros turizmo sezoną. ES parama apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriui

Galutinis terminas

2021–2027 m. Kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros įsteigimas

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Galutinis terminas

2021–2027 m. vidaus rinkos, įmonių, konkurencingumo, augalų, gyvūnų, maisto bei pašarų srities ir Europos statistikos programa (Bendrosios rinkos programa)

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  Trečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)09:00 - 13:00

Bendros diskusijos - Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas

Galutinis terminas

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: ES piliečiai

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Galutinis terminas

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Galutinis terminas

COVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas

Galutinis terminas

Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Pirmasis balsavimas13:00 - 14:15

Balsavimas dėl pakeitimų

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: ES piliečiai

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Daphnės Caruanos Galizios nužudymas ir teisinės valstybės padėtis Maltoje

2-asis rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketas

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Galutinis terminas

Dirvožemio apsauga

Diskusijos15:00 - 20:00

Galutinis terminas

Rusija, Aleksejaus Navalno atvejis, kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolis Čekijoje

Galutinis terminas

Kinijos atsakomosios sankcijos, taikomos ES subjektams ir Europos Parlamento nariams bei nacionalinių parlamentų nariams

Galutinis terminas

Taikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės

Galutinis terminas

ES ir Indijos santykiai

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Rezultatų paskelbimas19:00

Antrasis balsavimas19:55 - 21:10

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: ES piliečiai

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Galutinis terminas

Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas: trečiųjų šalių piliečiai

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Galutinis terminas

Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Galutinis terminas

Daphnės Caruanos Galizios nužudymas ir teisinės valstybės padėtis Maltoje

Balsavimas dėl pakeitimų

ES ir Indijos santykiai

3-iasis rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pakeitimų paketas

Diskusijos20:30 - 23:30

Galutinis terminas

Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Galutinis terminas

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Galutinis terminas

Europos vaiko garantijų sistema

O-000025/2021

TarybaiEMPL

O-000026/2021

KomisijaiEMPL

  Ketvirtadienis, 2021 m. balandžio 29 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)09:00 - 13:00

Galutinis terminas

2021–2027 m. Sąjungos kovos su sukčiavimu programa

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Galutinis terminas

Europos gynybos fondas

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Pirmasis balsavimas09:45 - 11:00

Balsavimas dėl pakeitimų

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - COVID-19 pandemija Lotynų Amerikoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Bolivija ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų suėmimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Įstatymai dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejis

2022 m. finansinių metų Europos Parlamento įplaukų ir išlaidų sąmata

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Rusija, Aleksejaus Navalno atvejis, kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolis Čekijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Taikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Europos vaiko garantijų sistema

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - COVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas

Galutinis terminas

Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Galutinis terminas

Europos gynybos fondas

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Rezultatų paskelbimas13:00

Antrasis balsavimas13:45 - 15:00

Vienas balsavimas

Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje: nuostatos, susijusios su elektroninių registrų turiniu

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

COVID-19 pandemija Lotynų Amerikoje

Galutinis terminas

Bolivija ir buvusios prezidentės Jeanine Añez ir kitų pareigūnų suėmimas

Galutinis terminas

Įstatymai dėl šventvagystės Pakistane, visų pirma Shaguftos Kausar ir Shafqato Emmanuelio atvejis

Galutinis terminas

2022 m. finansinių metų Europos Parlamento įplaukų ir išlaidų sąmata

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Galutinis terminas

Rusija, Aleksejaus Navalno atvejis, kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienos ir Rusijos išpuolis Čekijoje

Galutinis terminas

Taikos susitarimo Kolumbijoje penktosios metinės

Galutinis terminas

Europos vaiko garantijų sistema

Galutinis terminas

COVID testavimo prieinamumas ir įperkamumas

Galutinis terminas

ES ir Indijos santykiai

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Galutinis balsavimas dėl rezoliucijų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo

52 rezoliucijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo

Diskusijos14:30 - 16:30

Galutinis terminas

Skaitmeninės Europos programa

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Galutinis terminas

2021–2027 m. Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE)

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Rezultatų paskelbimas16:30

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika