Aġenda
Brussell
It-Tnejn, 26 ta' April 2021 - Il-Ħamis, 29 ta' April 2021292k

  It-Tnejn, 26 ta' April 2021

Dibattiti17:00 - 21:30

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Sessjoni ta' votazzjoni18:30 - 19:45

Nota: il-votazzjonijiet se jitqassmu bejn id-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi

Votazzjonijiet permezz ta' vot sigriet

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Filip De Man

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zdzisław Krasnodębski

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Votazzjonijiet uniċi

Ftehim bejn l-UE u n-Norveġja: modifika ta' konċessjonijiet dwar il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Honduras

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Rapport ta' implimentazzjoni dwar l-aspetti tas-sikurezza fit-toroq tal-Pakkett dwar l-Affidabbiltà Stradali

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Ir-residwi kimiċi fil-Baħar Baltiku abbażi tal-petizzjonijiet 1328/2019 u 0406/2020 skont l-Artikolu 227(2) tar-Regoli ta' Proċedura

Votazzjonijiet dwar l-emendi

Ftehim ta' Sħubija Volontarja UE/Honduras (riżoluzzjoni)

Ftehim interistituzzjonali dwar reġistru ta' trasparenza obbligatorju

Miżuri tekniċi u operattivi għal trasport marittimu aktar effiċjenti u aktar nadif

Dibattiti22:00 - 23:30

Skadenza

Protezzjoni tal-ħamrija

O-000024/2021

KunsillENVI

O-000023/2021

KummissjoniENVI

Skadenza

Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  It-Tlieta, 27 ta' April 2021

Tħabbir tar-riżultati09:00

Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)09:00 - 14:00

Dibattitu konġunt - Il-Ftehim ta' Kummerċ u Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit

Il-Ftehim ta' Kummerċ u Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Skadenza

L-eżitu tan-negozjati bejn l-UE u r-Renju Unit

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni13:00 - 14:15

Votazzjonijiet dwar l-emendi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - L-eżitu tan-negozjati bejn l-UE u r-Renju Unit

Skadenza

L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – l-iffissar tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Votazzjoni unika

Skadenza

Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Votazzjonijiet dwar il-ftehimiet proviżorji

Skadenza

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Skadenza

L-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Skadenza

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Votazzjonijiet finali

Skadenza

Ftehim ta' Sħubija Volontarja UE/Honduras (riżoluzzjoni)

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Skadenza

Ftehim interistituzzjonali dwar reġistru ta' trasparenza obbligatorju

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Skadenza

Miżuri tekniċi u operattivi għal trasport marittimu aktar effiċjenti u aktar nadif

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura: Il-livelli massimi ta' residwi għal ċerti sustanzi, inkluż il-lufenuron

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura: Il-livelli massimi ta' residwi għal ċerti sustanzi, inkluż il-flonikamid

Dibattiti15:00 - 20:00

Dibattitu konġunt - Kwittanza 2019 (52 rapport)

Skadenza

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Skadenza

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Skadenza

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Skadenza

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Skadenza

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Skadenza

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Skadenza

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Skadenza

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Skadenza

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Skadenza

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Skadenza

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Skadenza

Kwittanza 2019: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Skadenza

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Skadenza

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA)

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea GNSS

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Awtorità Bankarja Ewropea

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta SESAR

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta Shift2Rail

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: L-Impriża Konġunta ECSEL

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Kwittanza 2019: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Skadenza

Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) 2021-2027

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Skadenza

Il-Programm Ċittadini, Ugwaljanza, Drittijiet u Valuri 2021-2027

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Skadenza

Il-Programm Ġustizzja 2021-2027

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Tħabbir tar-riżultati19:00

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni19:55 - 21:10

Votazzjoni unika

Il-Ftehim ta' Kummerċ u Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Votazzjoni finali

Skadenza

L-eżitu tan-negozjati bejn l-UE u r-Renju Unit

Deċiżjonijiet dwar il-kwittanza

52 Deċiżjoni ta' kwittanza

Votazzjonijiet dwar l-emendi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Protezzjoni tal-ħamrija

Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran

L-ewwel sensiela ta' emendi għar-riżoluzzjonijiet dwar il-kwittanza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura: Il-livelli massimi ta' residwi għal ċerti sustanzi, inkluż il-lufenuron

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura: Il-livelli massimi ta' residwi għal ċerti sustanzi, inkluż il-flonikamid

Dibattiti20:30 - 23:30

Insalvaw l-istaġun turistiku tas-sajf - appoġġ tal-UE lis-settur tal-ospitalità

Skadenza

Il-Programm Spazjali 2021-2027 u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Skadenza

Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, għall-qasam tal-pjanti, l-annimali, l-ikel u l-għalf u għall-istatistika Ewropea (Programm tas-Suq Uniku) 2021-2027

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  L-Erbgħa, 28 ta' April 2021

Tħabbir tar-riżultati09:00

Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)09:00 - 13:00

Dibattitu konġunt - Ċertifikat aħdar diġitali

Skadenza

Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Skadenza

Ċertifikat Aħdar Diġitali - ċittadini ta' pajjiżi terzi

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Skadenza

L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19

Skadenza

It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni13:00 - 14:15

Votazzjonijiet dwar l-emendi

Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni

Ċertifikat Aħdar Diġitali - ċittadini ta' pajjiżi terzi

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - L-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-istat tad-dritt f'Malta

It-tieni sensiela ta' emendi għar-riżoluzzjonijiet dwar il-kwittanza

Votazzjonijiet finali

Skadenza

Pjan ta' ġestjoni pluriennali għat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Skadenza

Protezzjoni tal-ħamrija

Dibattiti15:00 - 20:00

Skadenza

Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka

Skadenza

Kontrosanzjonijiet Ċiniżi fuq entitajiet tal-UE, Membri tal-PE u Deputati nazzjonali

Skadenza

Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja

Skadenza

Relazzjonijiet UE-Indja

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Tħabbir tar-riżultati19:00

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni19:55 - 21:10

Votazzjonijiet finali

Skadenza

Ċertifikat Aħdar Diġitali - Ċittadini tal-Unjoni

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Skadenza

Ċertifikat Aħdar Diġitali - ċittadini ta' pajjiżi terzi

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Skadenza

It-tassazzjoni diġitali: in-negozjati tal-OECD, ir-residenza tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali u l-eventwalità ta' Taxxa Diġitali Ewropea

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Skadenza

L-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-istat tad-dritt f'Malta

Votazzjonijiet dwar l-emendi

Relazzjonijiet UE-Indja

It-tielet sensiela ta' emendi għar-riżoluzzjonijiet ta' kwittanza

Dibattiti20:30 - 23:30

Skadenza

Il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku online

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Skadenza

Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni)

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Skadenza

Garanzija għat-Tfal

O-000025/2021

KunsillEMPL

O-000026/2021

KummissjoniEMPL

  Il-Ħamis, 29 ta' April 2021

Tħabbir tar-riżultati09:00

Dibattiti (jew wara t-tħabbir tar-riżultati)09:00 - 13:00

Skadenza

Programm tal-UE kontra l-Frodi 2021-2027

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Skadenza

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni09:45 - 11:00

Votazzjonijiet dwar l-emendi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel

L-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Garanzija għat-Tfal

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19

Skadenza

Id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (riformulazzjoni)

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Skadenza

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Tħabbir tar-riżultati13:00

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni13:45 - 15:00

Votazzjoni unika

Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa: il-kontenut tar-reġistri elettroniċi

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Votazzjonijiet finali

Skadenza

Is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19 fl-Amerka Latina

Skadenza

Il-Bolivja u l-arrest tal-ex President Jeanine Añez u ta' uffiċjali oħra

Skadenza

Il-liġijiet dwar il-blasfemija fil-Pakistan, b'mod partikolari l-każ ta' Shagufta Kausar u Shafqat Emmanuel

Skadenza

L-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2022

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Skadenza

Ir-Russja, il-każ ta' Alexei Navalny, l-iskjerament militari fil-fruntiera mal-Ukrajna u l-attakk Russu fir-Repubblika Ċeka

Skadenza

Il-ħames anniversarju tal-Ftehim ta' Paċi fil-Kolombja

Skadenza

Garanzija għat-Tfal

Skadenza

L-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-ittestjar għall-COVID-19

Skadenza

Relazzjonijiet UE-Indja

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Votazzjonijiet finali dwar ir-riżoluzzjonijiet ta' kwittanza

52 riżoluzzjoni ta' kwittanza

Dibattiti14:30 - 16:30

Skadenza

Programm Ewropa Diġitali

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Skadenza

Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 2021-2027

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Tħabbir tar-riżultati16:30

Aġġornata l-aħħar: 30 ta' April 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza