Agenda
Brussel
Maandag 26 april 2021 - Donderdag 29 april 2021285k

  Maandag 26 april 2021

Debatten17:00 - 21:30

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Uniemechanisme voor civiele bescherming

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Stemming18:30 - 19:45

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid

Geheime stemming

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Filip De Man

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Zdzisław Krasnodębski

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Ioannis Lagos

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Enkele stemming

Overeenkomst EU/Noorwegen: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Uitvoeringsverslag over de verkeersveiligheidsaspecten van het pakket inzake technische controles

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Chemische residuen in de Oostzee, op basis van verzoekschriften nr. 1328/2019 en nr. 0406/2020, uit hoofde van artikel 227, lid 2, van het Reglement

Stemming over amendementen

Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras (resolutie)

Interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister

Efficiënter en schoner zeevervoer

Debatten22:00 - 23:30

Deadline

Bodembescherming

O-000023/2021

CommissieENVI

Deadline

Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  Dinsdag 27 april 2021

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)09:00 - 14:00

Gezamenlijk debat - Handels- en samen­werkings­overeenkomst EU-VK

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Deadline

Het resultaat van de onderhandelingen tussen de EU en het VK

Eerste stemming13:00 - 14:15

Stemming over amendementen

Ontwerpresoluties - Het resultaat van de onderhandelingen tussen de EU en het VK

Deadline

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Enkele stemming

Deadline

Specifiek programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Stemmingen over voorlopige akkoorden

Deadline

Europees Instituut voor innovatie en technologie

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Deadline

Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Deadline

Uniemechanisme voor civiele bescherming

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Eindstemming

Deadline

Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst EU/Honduras (resolutie)

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Deadline

Interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantieregister

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Deadline

Efficiënter en schoner zeevervoer

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: maximumresidugehalten van bepaalde stoffen, waaronder lufenuron

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: maximumresidugehalten voor bepaalde stoffen, waaronder flonicamid

Debatten15:00 - 20:00

Gezamenlijk debat - Kwijting 2019 (52 verslagen)

Deadline

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Commissie en uitvoerende agentschappen

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Deadline

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Deadline

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese Unie

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Deadline

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Deadline

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Deadline

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Deadline

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Deadline

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Deadline

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Deadline

Kwijting 2019: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Deadline

Kwijting 2019: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Deadline

Kwijting 2019: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Deadline

Kwijting 2019: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europees Milieuagentschap

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Deadline

Kwijting 2019: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Deadline

Kwijting 2019: Europees Geneesmiddelenbureau

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europese Stichting voor opleiding

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Deadline

Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa)

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Spoorwegbureau van de Europese Unie

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Deadline

Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europees GNSS-Agentschap

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europees Bureau voor visserijcontrole

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor chemische stoffen

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Voorzieningsagentschap van Euratom

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europees Instituut voor gendergelijkheid

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Deadline

Kwijting 2019: Europese Bankautoriteit

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor effecten en markten

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Deadline

Kwijting 2019: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Deadline

Kwijting 2019: Europees Instituut voor innovatie en technologie

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Deadline

Kwijting 2019: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: functioneren, financieel beheer en controle

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Deadline

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) 2021-2027

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Deadline

Programma "Burgers, gelijkheid, rechten en waarden" 2021-2027

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Deadline

Programma Justitie 2021-2027

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Bekendmaking van de uitslag19:00

Tweede stemming19:55 - 21:10

Enkele stemming

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Eindstemming

Deadline

Het resultaat van de onderhandelingen tussen de EU en het VK

Kwijtingsbesluiten

52 Kwijtingsbesluiten

Stemming over amendementen

Ontwerpresoluties - Bodembescherming

Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee

Eerste reeks amendementen over kwijtingsresoluties

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: maximumresidugehalten van bepaalde stoffen, waaronder lufenuron

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: maximumresidugehalten voor bepaalde stoffen, waaronder flonicamid

Debatten20:30 - 23:30

Het toerisme in de zomer redden - EU-steun voor de horeca

Deadline

Ruimtevaartprogramma 2021-2027 en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Deadline

Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, het gebied van planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, en Europese statistieken (programma voor de eengemaakte markt) 2021-2027

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  Woensdag 28 april 2021

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)09:00 - 13:00

Gezamenlijk debat - Digitaal groen certificaat

Deadline

Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Deadline

Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Deadline

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests

Deadline

Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Eerste stemming13:00 - 14:15

Stemming over amendementen

Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie

Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting

Ontwerpresoluties - De moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

Tweede reeks amendementen bij de kwijtingsresoluties

Eindstemming

Deadline

Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Deadline

Bodembescherming

Debatten15:00 - 20:00

Deadline

Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de Russische aanslag in de Tsjechische Republiek

Deadline

Chinese sancties als vergelding tegen EU-entiteiten, EP-leden en parlementariërs

Deadline

Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia

Deadline

De betrekkingen tussen de EU en India

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Bekendmaking van de uitslag19:00

Tweede stemming19:55 - 21:10

Eindstemming

Deadline

Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Deadline

Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Deadline

Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Deadline

De moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta

Stemming over amendementen

De betrekkingen tussen de EU en India

Derde reeks amendementen bij de kwijtingsresoluties

Debatten20:30 - 23:30

Deadline

Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Deadline

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Deadline

Europese kindergarantie

O-000026/2021

CommissieEMPL

  Donderdag 29 april 2021

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)09:00 - 13:00

Deadline

Fraudebestrijdingsprogramma van de Unie 2021-2027

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Deadline

Europees Defensiefonds

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Eerste stemming09:45 - 11:00

Stemming over amendementen

Ontwerpresoluties - De COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika

Ontwerpresoluties - Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen

Ontwerpresoluties - Wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel

Raming van het Parlement van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022

Ontwerpresoluties - Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de Russische aanslag in de Tsjechische Republiek

Ontwerpresoluties - Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia

Ontwerpresoluties - Europese kindergarantie

Ontwerpresoluties - De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests

Deadline

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Deadline

Europees Defensiefonds

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Bekendmaking van de uitslag13:00

Tweede stemming13:45 - 15:00

Enkele stemming

Administratieve samenwerking op het gebied van accijnzen: inhoud van elektronische registers

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Eindstemming

Deadline

De COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika

Deadline

Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen

Deadline

Wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel

Deadline

Raming van het Parlement van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Deadline

Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de Russische aanslag in de Tsjechische Republiek

Deadline

Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia

Deadline

Europese kindergarantie

Deadline

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests

Deadline

De betrekkingen tussen de EU en India

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Eindstemming over kwijtingsresoluties

52 Kwijtingsresoluties

Debatten14:30 - 16:30

Deadline

Programma Digitaal Europa

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Deadline

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 2021-2027

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Bekendmaking van de uitslag16:30

Laatst bijgewerkt op: 29 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid