Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r. - Czwartek, 29 kwietnia 2021 r.292k

  Poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r.

Debaty17:00 - 21:30

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Głosowanie18:30 - 19:45

Uwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek

Głosowanie tajne

Wniosek o uchylenie immunitetu Filipa De Mana

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Wniosek o uchylenie immunitetu Zdzisława Krasnodębskiego

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Pojedyncze głosowania

Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Sprawozdanie z wdrożenia w sprawie aspektów bezpieczeństwa drogowego przedstawionych w pakiecie dotyczącym zdatności do ruchu drogowego

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Pozostałości substancji chemicznych w Morzu Bałtyckim na podstawie petycji nr 1328/2019 i 0406/2020 na mocy art. 227 ust. 2 Regulaminu

Głosowanie nad poprawkami

Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu (rezolucja)

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości

Skuteczniejszy i bardziej ekologiczny transport morski

Debaty22:00 - 23:30

Termin

Ochrona gleb

O-000023/2021

KomisjaENVI

Termin

Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  Wtorek, 27 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 14:00

Debata łączna - Umowa o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Termin

Wynik negocjacji między UE a Zjednoczonym Królestwem

Pierwsza część głosowania13:00 - 14:15

Głosowanie nad poprawkami

Projekty rezolucji - Wynik negocjacji między UE a Zjednoczonym Królestwem

Termin

Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Jedno głosowanie

Termin

Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Głosowanie nad wstępnymi porozumieniami

Termin

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Termin

Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Termin

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Głosowania końcowe

Termin

Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu (rezolucja)

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Termin

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Termin

Skuteczniejszy i bardziej ekologiczny transport morski

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych substancji, w tym lufenuronu

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych substancji, w tym flonikamidu

Debaty15:00 - 20:00

Debata łączna - Absolutorium za rok 2019 (52 sprawozdania)

Termin

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Termin

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Termin

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Termin

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Termin

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Termin

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Termin

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Termin

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Termin

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termin

Absolutorium za rok 2019: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Środowiska

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termin

Absolutorium za rok 2019: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Leków

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Fundacja Kształcenia

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Agencja Europejskiego GNSS

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Chemikaliów

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Agencja Dostaw Euratomu

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termin

Absolutorium za rok 2019: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejski Instytut Innowacji i Technologii

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termin

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) na lata 2021-2027

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Termin

Ustanowienie programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021–2027

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Termin

Program „Sprawiedliwość” na lata 2021-2027

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Ogłoszenie wyników19:00

Druga część głosowania19:55 - 21:10

Jedno głosowanie

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Głosowanie końcowe

Termin

Wynik negocjacji między UE a Zjednoczonym Królestwem

Decyzje o udzieleniu absolutorium

52 decyzje w sprawie absolutorium

Głosowanie nad poprawkami

Projekty rezolucji - Ochrona gleb

Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym

Pierwsza część poprawek do rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych substancji, w tym lufenuronu

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych substancji, w tym flonikamidu

Debaty20:30 - 23:30

Ratunek dla turystyki letniej – wsparcie unijne dla sektora hotelarsko-gastronomicznego

Termin

Program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego na lata 2021-2027

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Termin

Program na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy oraz statystyki europejskiej (Program na rzecz jednolitego rynku) na lata 2021-2027

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  Środa, 28 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 13:00

Debata łączna - Zielone zaświadczenie cyfrowe

Termin

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termin

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termin

Dostępność i przystępność cenowa testów na COVID-19

Termin

Opodatkowanie gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Pierwsza część głosowania13:00 - 14:15

Głosowanie nad poprawkami

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Opodatkowanie gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy

Projekty rezolucji - Zabójstwo Daphne Caruany Galizii i praworządność na Malcie

Druga część poprawek do rezolucji w sprawie absolutorium

Głosowania końcowe

Termin

Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Termin

Ochrona gleb

Debaty15:00 - 20:00

Termin

Rosja, sprawa Aleksieja Nawalnego, gromadzenie oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej

Termin

Kontrsankcje ze strony Chin nałożone na podmioty UE, posłów do PE i posłów do parlamentów narodowych

Termin

5. rocznica porozumienia pokojowego w Kolumbii

Termin

Stosunki UE–Indie

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Ogłoszenie wyników19:00

Druga część głosowania19:55 - 21:10

Głosowania końcowe

Termin

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termin

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termin

Opodatkowanie gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Termin

Zabójstwo Daphne Caruany Galizii i praworządność na Malcie

Głosowanie nad poprawkami

Stosunki UE–Indie

Trzecia część poprawek do rezolucji w sprawie absolutorium

Debaty20:30 - 23:30

Termin

Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Termin

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Termin

Europejska gwarancja dla dzieci

O-000026/2021

KomisjaEMPL

  Czwartek, 29 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 13:00

Termin

Unijny program zwalczania nadużyć finansowych na lata 2021-2027

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Termin

Europejski Fundusz Obronny

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Pierwsza część głosowania09:45 - 11:00

Głosowanie nad poprawkami

Projekty rezolucji - Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej

Projekty rezolucji - Boliwia i aresztowanie byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych

Projekty rezolucji - Prawo zakazujące bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela

Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2022

Projekty rezolucji - Rosja, sprawa Aleksieja Nawalnego, gromadzenie oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej

Projekty rezolucji - 5. rocznica porozumienia pokojowego w Kolumbii

Projekty rezolucji - Europejska gwarancja dla dzieci

Projekty rezolucji - Dostępność i przystępność cenowa testów na COVID-19

Termin

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Termin

Europejski Fundusz Obronny

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Ogłoszenie wyników13:00

Druga część głosowania13:45 - 15:00

Jedno głosowanie

Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznych rejestrów

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Głosowania końcowe

Termin

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej

Termin

Boliwia i aresztowanie byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych

Termin

Prawo zakazujące bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela

Termin

Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2022

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Termin

Rosja, sprawa Aleksieja Nawalnego, gromadzenie oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej

Termin

5. rocznica porozumienia pokojowego w Kolumbii

Termin

Europejska gwarancja dla dzieci

Termin

Dostępność i przystępność cenowa testów na COVID-19

Termin

Stosunki UE–Indie

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Głosowanie końcowe nad rezolucjami w sprawie udzielenia absolutorium

52 rezolucje w sprawie udzielenia absolutorium

Debaty14:30 - 16:30

Termin

Program „Cyfrowa Europa”

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Termin

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) na lata 2021-2027

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Ogłoszenie wyników16:30

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności