Ordinea de zi
Bruxelles
Luni, 26 aprilie 2021 - Joi, 29 aprilie 2021291k

  Luni, 26 aprilie 2021

Dezbateri17:00 - 21:30

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

Termen

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Sesiune de votare18:30 - 19:45

Observație: voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul amendamentelor

Voturi secrete

Cerere de ridicare a imunității lui Filip De Man

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Cerere de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Voturi unice

Acordul UE-Norvegia: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

Acordul de parteneriat voluntar UE-Honduras

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Raport referitor la punerea în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță rutieră ale pachetului privind inspecția tehnică a autovehiculelor

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Reziduurile chimice din Marea Baltică, pe baza petițiilor nr. 1328/2019 și 0406/2020, în temeiul articolului 227 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Voturi privind amendamentele

Acordul de parteneriat voluntar UE-Honduras (rezoluție)

Acordul internațional privind un registru de transparență obligatoriu

Un transport maritim mai eficient și mai curat

Dezbateri22:00 - 23:30

Termen

Protecția solului

O-000024/2021

ConsiliulENVI

O-000023/2021

ComisiaENVI

Termen

Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  Marţi, 27 aprilie 2021

Anunțarea rezultatelor09:00

Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)09:00 - 14:00

Dezbatere comună - Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit

Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Termen

Rezultatul negocierilor UE-Regatul Unit

Prima sesiune de votare13:00 - 14:15

Voturi privind amendamentele

Propuneri de rezoluție - Rezultatul negocierilor UE-Regatul Unit

Termen

Instituirea programului-cadru Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Vot unic

Termen

Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Voturi privind acordurile provizorii

Termen

Institutul European de Inovare și Tehnologie

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Termen

Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Termen

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Voturi finale

Termen

Acordul de parteneriat voluntar UE-Honduras (rezoluție)

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Termen

Acordul internațional privind un registru de transparență obligatoriu

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Termen

Un transport maritim mai eficient și mai curat

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Termen

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru anumite substanțe, inclusiv lufenuron

Termen

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru anumite substanțe, inclusiv flonicamid

Dezbateri15:00 - 20:00

Dezbatere comună - Descărcarea de gestiune 2019 (52 de rapoarte)

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Parlamentul European

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Curtea de Justiție a Uniunii Europene

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Curtea de Conturi

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Ombudsmanul European

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană de Mediu

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Medicamente

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Fundația Europeană de Formare

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA)

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția GNSS European

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Produse Chimice

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția de Aprovizionare a Euratom

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea Bancară Europeană

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Institutul European de Inovare și Tehnologie

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Biroul European de Sprijin pentru Azil

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună SESAR

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună Clean Sky 2

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună pentru bioindustrii

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2”

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună Shift2Rail

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună ECSEL

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019: performanțe, gestiune financiară și control

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termen

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 2021-2027

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Termen

Programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” 2021-2027

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Termen

Programul „Justiție” 2021-2027

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Anunțarea rezultatelor19:00

A doua sesiune de votare19:55 - 21:10

Vot unic

Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Vot final

Termen

Rezultatul negocierilor UE-Regatul Unit

Decizii de descărcare de gestiune

52 de decizii de descărcare de gestiune

Voturi privind amendamentele

Propuneri de rezoluție - Protecția solului

Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

Prima serie de amendamente la rezoluțiile privind descărcarea de gestiune

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru anumite substanțe, inclusiv lufenuron

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri pentru anumite substanțe, inclusiv flonicamid

Dezbateri20:30 - 23:30

Salvarea sezonului turistic estival - sprijinul acordat de UE sectorului ospitalității

Termen

Programul spațial 2021-2027 și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Termen

Programul privind piața internă, competitivitatea întreprinderilor, domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale și statisticile europene (Programul privind piața unică) 2021-2027

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  Miercuri, 28 aprilie 2021

Anunțarea rezultatelor09:00

Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)09:00 - 13:00

Dezbatere comună - Certificatul verde digital

Termen

Certificatul verde digital - Cetățenii Uniunii

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termen

Certificatul verde digital - Resortisanții țărilor terțe

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termen

Accesibilitatea și prețul abordabil al testelor de COVID-19

Termen

Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Prima sesiune de votare13:00 - 14:15

Voturi privind amendamentele

Certificatul verde digital - Cetățenii Uniunii

Certificatul verde digital - Resortisanții țărilor terțe

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană

Propuneri de rezoluție - Asasinarea lui Daphne Caruana Galizia și statul de drept în Malta

A doua serie de amendamente la rezoluțiile privind descărcarea de gestiune

Voturi finale

Termen

Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Termen

Protecția solului

Dezbateri15:00 - 20:00

Termen

Rusia, cazul lui Alexei Navalnâi, acumularea de forțe militare la frontiera cu Ucraina și atacul rusesc din Republica Cehă

Termen

Contrasancțiuni adoptate de China împotriva unor entități din Uniune, deputați din Parlamentul European și parlamentari din UE

Termen

Cea de a 5-a aniversare a Acordului de pace din Columbia

Termen

Relațiile UE-India

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Anunțarea rezultatelor19:00

A doua sesiune de votare19:55 - 21:10

Voturi finale

Termen

Certificatul verde digital - Cetățenii Uniunii

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termen

Certificatul verde digital - Resortisanții țărilor terțe

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termen

Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Termen

Asasinarea lui Daphne Caruana Galizia și statul de drept în Malta

Voturi privind amendamentele

Relațiile UE-India

A treia serie de amendamente la rezoluțiile privind descărcarea de gestiune

Dezbateri20:30 - 23:30

Termen

Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Termen

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Termen

Garanția europeană pentru copii

O-000025/2021

ConsiliulEMPL

O-000026/2021

ComisiaEMPL

  Joi, 29 aprilie 2021

Anunțarea rezultatelor09:00

Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)09:00 - 13:00

Termen

Programul Uniunii de luptă antifraudă 2021-2027

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Termen

Fondul european de apărare

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Prima sesiune de votare09:45 - 11:00

Voturi privind amendamentele

Propuneri de rezoluție - Pandemia de COVID-19 în America Latină

Propuneri de rezoluție - Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari

Propuneri de rezoluție - Legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel

Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022

Propuneri de rezoluție - Rusia, cazul lui Alexei Navalnâi, acumularea de forțe militare la frontiera cu Ucraina și atacul rusesc din Republica Cehă

Propuneri de rezoluție - Cea de a 5-a aniversare a Acordului de pace din Columbia

Propuneri de rezoluție - Garanția europeană pentru copii

Propuneri de rezoluție - Accesibilitatea și prețul abordabil al testelor de COVID-19

Termen

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Termen

Fondul european de apărare

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Anunțarea rezultatelor13:00

A doua sesiune de votare13:45 - 15:00

Vot unic

Cooperarea administrativă în domeniul accizelor: conținutul registrelor electronice

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Voturi finale

Termen

Pandemia de COVID-19 în America Latină

Termen

Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari

Termen

Legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel

Termen

Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Termen

Rusia, cazul lui Alexei Navalnâi, acumularea de forțe militare la frontiera cu Ucraina și atacul rusesc din Republica Cehă

Termen

Cea de a 5-a aniversare a Acordului de pace din Columbia

Termen

Garanția europeană pentru copii

Termen

Accesibilitatea și prețul abordabil al testelor de COVID-19

Termen

Relațiile UE-India

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Voturi finale asupra rezoluțiilor privind descărcarea de gestiune

52 de rezoluții privind descărcarea de gestiune

Dezbateri14:30 - 16:30

Termen

Programul „Europa digitală”

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Termen

Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) 2021-2027

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Anunțarea rezultatelor16:30

Ultima actualizare: 30 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate