Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 26. april 2021 - Četrtek, 29. april 2021281k

  Ponedeljek, 26. april 2021

Razprave17:00 - 21:30

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Glasovanje18:30 - 19:45

Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb

Tajno glasovanje

Zahteva za odvzem imunitete Filipu De Manu

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Zahteva za odvzem imunitete Zdzisławu Krasnodębskemu

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Zahteva za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos)

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Zahteva za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos)

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Eno samo glasovanje

Sporazum med EU in Norveško: sprememba koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Hondurasom

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Poročilo o izvajanju vidikov varnosti v cestnem prometu iz svežnja o tehničnih pregledih

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Ostanki kemikalij v Baltskem morju na podlagi peticij št. 1328/2019 in št. 0406/2020 v skladu s členom 227(2) Poslovnika

Glasovanje o predlogih sprememb

Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Hondurasom (resolucija)

Medinstitucionalni sporazum o obveznem registru za preglednost

Učinkovitejši in čistejši pomorski promet

Razprave22:00 - 23:30

Rok

Varstvo tal

O-000023/2021

KomisijaENVI

Rok

Večletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  Torek, 27. april 2021

Razglasitev izida 09:00

Razprave (ali po razglasitvi izida)09:00 - 14:00

Skupna razprava - Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Rok

Izid pogajanj med EU in Združenim kraljestvom

Prvo glasovanje13:00 - 14:15

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi resolucij - Izid pogajanj med EU in Združenim kraljestvom

Rok

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Eno samo glasovanje

Rok

Posebni program za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Glasovanje o začasnih sporazumih

Rok

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Rok

Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Rok

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Končno glasovanje

Rok

Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Hondurasom (resolucija)

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Rok

Medinstitucionalni sporazum o obveznem registru za preglednost

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Rok

Učinkovitejši in čistejši pomorski promet

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za nekatere snovi, vključno s lufenuronom

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za nekatere snovi, vključno s flonikamidom

Razprave15:00 - 20:00

Skupna razprava - Razrešnice 2019 (52 poročil)

Rok

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Rok

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski parlament

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Svet in Evropski svet

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Rok

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Rok

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Računsko sodišče

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Rok

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Rok

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Odbor regij

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Rok

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Rok

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Rok

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Rok

Razrešnica 2019: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Rok

Razrešnica 2019: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Rok

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za temeljne pravice

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Rok

Razrešnica 2019: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Evropska agencija za okolje

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razešnica 2019: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Rok

Razrešnica 2019: Prevajalski center za organe Evropske unije

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Rok

Razrešnica 2019: Evropska agencija za zdravila

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Evropska fundacija za usposabljanje

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Evropska agencija za pomorsko varnost

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Rok

Razrešnica 2019: Evropska agencija za varnost hrane

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA)

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za železnice

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Rok

Razrešnica 2019: Evropska agencija za mejno in obalno stražo

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Agencija za evropski GNSS

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Evropska agencija za nadzor ribištva

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Evropska agencija za kemikalije

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Agencija za oskrbo Euratom

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Evropski inštitut za enakost spolov

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Rok

Razrešnica 2019: Evropski bančni organ

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Evropski organ za vrednostne papirje in trge

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Rok

Razrešnica 2019: Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Rok

Razrešnica 2019: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Evropski azilni podporni urad

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Rok

Razrešnica 2019: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Skupno podjetje SESAR

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Skupno podjetje Čisto nebo 2

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Skupno podjetje Shift2Rail

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: Skupno podjetje ECSEL

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica 2019: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2019: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za obdobje 2021–2027

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Rok

Program Državljani, enakost, pravice in vrednote 2021–2027

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Rok

Program za pravosodje 2021–2027

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Razglasitev izida 19:00

Drugo glasovanje19:55 - 21:10

Eno samo glasovanje

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Končno glasovanje

Rok

Izid pogajanj med EU in Združenim kraljestvom

Sklepi o razrešnici

52 sklepov o razrešnici

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi resolucij - Varstvo tal

Večletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

Prvi sklop predlogov sprememb k resolucijam o razrešnicah

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za nekatere snovi, vključno s lufenuronom

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2), (3) in (4)(c) Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za nekatere snovi, vključno s flonikamidom

Razprave20:30 - 23:30

Reševanje poletne turistične sezone – podpora EU za sektor gostinstva in hotelirstva

Rok

Vesoljski program 2021–2027 in Agencija Evropske unije za vesoljski program

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Rok

Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij, področje rastlin, živali, hrane in krme in evropsko statistiko (program Enotni trg) 2021–2027

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  Sreda, 28. april 2021

Razglasitev izida 09:00

Razprave (ali po razglasitvi izida)09:00 - 13:00

Skupna razprava - Digitalno zeleno potrdilo

Rok

Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Dosegljivost in cenovna dostopnost testiranja na covid-19

Rok

Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Prvo glasovanje13:00 - 14:15

Glasovanje o predlogih sprememb

Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije

Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek

Predlogi resolucij - Umor Daphne Caruana Galizia in pravna država na Malti

Drugi sklop predlogov sprememb k resolucijam o razrešnicah

Končno glasovanje

Rok

Večletni načrt upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Rok

Varstvo tal

Razprave15:00 - 20:00

Rok

Rusija, primer Alekseja Navalnega, kopičenje vojske na meji z Ukrajino ter ruski napadi v Češki republiki

Rok

Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov

Rok

Peta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji

Rok

Odnosi med EU in Indijo

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Razglasitev izida 19:00

Drugo glasovanje19:55 - 21:10

Končno glasovanje

Rok

Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Obdavčitev digitalnega gospodarstva: pogajanja v OECD, davčno rezidentstvo digitalnih podjetij in morebitni evropski digitalni davek

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Rok

Umor Daphne Caruana Galizia in pravna država na Malti

Glasovanje o predlogih sprememb

Odnosi med EU in Indijo

Tretji sklop predlogov sprememb k resolucijam o razrešnici

Razprave20:30 - 23:30

Rok

Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Rok

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Rok

Evropsko jamstvo za otroke

O-000026/2021

KomisijaEMPL

  Četrtek, 29. april 2021

Razglasitev izida 09:00

Razprave (ali po razglasitvi izida)09:00 - 13:00

Rok

Program EU za boj proti goljufijam za obdobje 2021–2027

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Rok

Evropski obrambni sklad

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Prvo glasovanje09:45 - 11:00

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi resolucij - Stanje pandemije covida-19 v Latinski Ameriki

Predlogi resolucij - Bolivija in aretacija nekdanje predsednice Jeanine Añez ter drugih uradnikov

Predlogi resolucij - Zakon o bogokletstvu v Pakistanu, zlasti primer Šagufte Kavzar in Šafkata Emanuela

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2022

Predlogi resolucij - Rusija, primer Alekseja Navalnega, kopičenje vojske na meji z Ukrajino ter ruski napadi v Češki republiki

Predlogi resolucij - Peta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji

Predlogi resolucij - Evropsko jamstvo za otroke

Predlogi resolucij - Dosegljivost in cenovna dostopnost testiranja na covid-19

Rok

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Rok

Evropski obrambni sklad

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Razglasitev izida 13:00

Drugo glasovanje13:45 - 15:00

Eno samo glasovanje

Upravno sodelovanje na področju trošarin: vsebina elektronskih evidenc

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Končno glasovanje

Rok

Stanje pandemije covida-19 v Latinski Ameriki

Rok

Bolivija in aretacija nekdanje predsednice Jeanine Añez ter drugih uradnikov

Rok

Zakon o bogokletstvu v Pakistanu, zlasti primer Šagufte Kavzar in Šafkata Emanuela

Rok

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2022

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Rok

Rusija, primer Alekseja Navalnega, kopičenje vojske na meji z Ukrajino ter ruski napadi v Češki republiki

Rok

Peta obletnica mirovnega sporazuma v Kolumbiji

Rok

Evropsko jamstvo za otroke

Rok

Dosegljivost in cenovna dostopnost testiranja na covid-19

Rok

Odnosi med EU in Indijo

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Končno glasovanje o resolucijah o razrešnicah

52 resolucij o razrešnicah

Razprave14:30 - 16:30

Rok

Program Digitalna Evropa

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Rok

Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) 2021–2027

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Razglasitev izida 16:30

Zadnja posodobitev: 30. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov