Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 17. maj 2021 - Fredag den 21. maj 2021258k

  Mandag den 17. maj 2021

Forhandling17:00 - 21:30

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Fonden for Retfærdig Omstilling

A9-0135/2020

 ***I

REGIManolis Kefalogiannis

Frist

EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og færdigheder på arbejdsmarkedet

A9-0066/2021

EMPLRadan Kanev

Forhandling22:00 - 23:30

Frist

Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

A9-0115/2021

DEVEMónica Silvana González

Frist

Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at eliminere aids som en trussel mod folkesundheden senest i 2030

O-000027/2021

Kommissionen DEVE

  Tirsdag den 18. maj 2021

Forhandling09:00 - 13:00

Frist

Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner

Revideret industristrategi for Europa

Nylige dødsfald i Middelhavet og eftersøgnings- og redningsaktioner til søs

Første afstemningsrunde13:00 - 14:15

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag

Hemmelige afstemninger

Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed - Kandidat: Natasha Cazenave

A9-0137/2021

ECONIrene Tinagli

Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) - Kandidat: Petra Hielkema

A9-0162/2021

ECONIrene Tinagli

Afstemning om foreløbig aftale

Frist

Fonden for Retfærdig Omstilling

A9-0135/2020

 ***I

REGIManolis Kefalogiannis

Enkelt afstemning

Revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

A9-0052/2021

REGIYounous Omarjee

Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles IV-programmet) i perioden 2021-2027: udvidelse til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen

A9-0165/2021

 ***

LIBEClare Daly

Aftale mellem EU og Cuba: ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

A9-0129/2021

 ***

INTAGabriel Mato

Protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem EU og Tunesien (Kroatiens tiltrædelse)

A9-0150/2021

 ***

AFETMichael Gahler

Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika (Kroatiens tiltrædelse)

A9-0148/2021

 ***

AFETKarol Karski

Aftale mellem EU/USA/Island/Norge: tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed

A9-0125/2021

 ***

TRANMaria Grapini

Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi

A9-0138/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik

A9-0147/2021

PECHSøren Gade

Det fælles merværdiafgiftssystem: fritagelser ved indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse

A9-0155/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

A9-0158/2021

BUDGJosé Manuel Fernandes

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise

A9-0157/2021

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2021: finansiering af covid-19-indsatsen og inkludering af tilpasninger og ajourføringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af den flerårige finansielle ramme

A9-0160/2021

BUDGPierre Larrouturou

Afstemning om ændringsforslag

En europæisk strategi for integration af energisystemer

En europæisk strategi for brint

Kul- og Stålforskningsfonden

Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø

Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

Forhandling15:00 - 20:00

Frist

Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik

A9-0060/2021

AFETTineke Strik

Frist

Rapporter 2019-2020 om Tyrkiet

A9-0153/2021

AFETNacho Sánchez Amor

EU-strategi for Israel og Palæstina

Frist

Rapporter 2019-2020 om Montenegro

A9-0131/2021

AFETTonino Picula

Frist

Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag

A9-0039/2021

AFETMaría Soraya Rodríguez Ramos

Erhvervsbeskatning

Meddelelse af resultater19:00

Anden afstemningsrunde20:00 - 21:15

Endelig afstemning

Frist

Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø

A9-0139/2021

JURIAngel Dzhambazki

Frist

Kul- og Stålforskningsfonden

A9-0102/2021

 *

ITRECristian-Silviu Buşoi

Frist

Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene

A9-0115/2021

DEVEMónica Silvana González

Afstemning om ændringsforslag

Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik

Rapporter 2019-2020 om Tyrkiet

Rapporter 2019-2020 om Montenegro

Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag

Forhandling20:30 - 23:30

Frist

Programmet Et Kreativt Europa

A9-0161/2021

 ***II

CULTMassimiliano Smeriglio

Frist

Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt

A9-0159/2021

 ***II

CULTMilan Zver

Frist

Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps

A9-0156/2021

 ***II

CULTMichaela Šojdrová

Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

A9-0127/2021

CULTSabine Verheyen

  Onsdag den 19. maj 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 09:00 - 13:00

Frist

Imødegåelse af den globale covid-19-udfordring: konsekvenserne af undtagelsen fra WTO's TRIPS-aftale om covid-19-vacciner, behandling, udstyr og produktionskapacitet i udviklingslande

Frist

Den tjekkiske premierministers interessekontlikt

Første afstemningsrunde13:00 - 14:15

Enkelt afstemning

Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

A9-0127/2021

CULTSabine Verheyen

Afstemning om ændringsforslag

Programmet Et Kreativt Europa

EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og færdigheder på arbejdsmarkedet

Forslag til beslutning - Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at eliminere aids som en trussel mod folkesundheden senest i 2030

Endelig afstemning

Frist

En europæisk strategi for integration af energisystemer

A9-0062/2021

ITREChristophe Grudler

Frist

En europæisk strategi for brint

A9-0116/2021

ITREJens Geier

Frist

Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik

A9-0060/2021

AFETTineke Strik

Frist

Rapporter 2019-2020 om Tyrkiet

A9-0153/2021

AFETNacho Sánchez Amor

Frist

Rapporter 2019-2020 om Montenegro

A9-0131/2021

AFETTonino Picula

Frist

Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag

A9-0039/2021

AFETMaría Soraya Rodríguez Ramos

Forhandling15:00 - 20:00

Frist

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder: interimsbetænkning

A9-0058/2021

 

LIBELukas Mandl

Frist

Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration

A9-0143/2021

LIBESylvie Guillaume

Frist

Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse af AI for de europæiske forbrugere

A9-0149/2021

IMCODeirdre Clune

Frist

Virksomheders ansvar for miljøskader

A9-0112/2021

JURIAntonius Manders

Betydningen af civilret i forbindelse med den økonomiske genopretning efter covid-19

O-000016/2021

Kommissionen JURI

Meddelelse af resultater19:00

Anden afstemningsrunde20:00 - 21:15

Afstemning om ændringsforslag

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder: interimsbetænkning

Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration

Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse af AI for de europæiske forbrugere

Endelig afstemning

Frist

Vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af samhørighedspolitikkens instrumenter

A9-0061/2021

REGIDaniel Buda

Frist

EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og færdigheder på arbejdsmarkedet

A9-0066/2021

EMPLRadan Kanev

Frist

Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at eliminere aids som en trussel mod folkesundheden senest i 2030

Forhandling20:30 - 23:30

Frist

Miljø: Århuskonventionen

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Frist

Det europæiske kompetencecenter for cybersikkerhed

A9-0166/2021

 ***II

ITRERasmus Andresen

Frist

Fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet 2021-2027

A9-0167/2021

 ***II

ECONSven Giegold

  Torsdag den 20. maj 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 09:00 - 13:00

Forhandling under ét - Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger

Frist

Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18

Frist

Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige

Romaernes ligestilling, inklusion og deltagelse

Første afstemningsrunde09:45 - 11:00

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Situationen i Haiti

Forslag til beslutning - Situationen i Tchad

Miljø: Århuskonventionen

Forslag til beslutning - Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer

Forslag til beslutning - Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18

Enkelt afstemning

Forslag til beslutning - Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige

Meddelelse af resultater13:00

Anden afstemningsrunde13:45 - 15:00

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige

Endelig afstemning

Frist

Krigsfanger efter den seneste konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan

Frist

Situationen i Haiti

Frist

Situationen i Tchad

Frist

Miljø: Århuskonventionen

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Frist

Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer

Frist

Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18

Frist

Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner

Frist

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder: interimsbetænkning

A9-0058/2021

 

LIBELukas Mandl

Frist

Virksomheders ansvar for miljøskader

A9-0112/2021

JURIAntonius Manders

Frist

Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration

A9-0143/2021

LIBESylvie Guillaume

Frist

Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse af AI for de europæiske forbrugere

A9-0149/2021

IMCODeirdre Clune

Forhandling14:30 - 16:30

Den seneste tids forårsfrosts alvorlige konsekvenser for frugt- og vinavlere

O-000032/2021

Kommissionen AGRI

Meddelelse af resultater16:30

  Fredag den 21. maj 2021

Afstemningsrunde09:45 - 11:00

Endelig afstemning

Frist

Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige

Meddelelse af resultater13:00

Seneste opdatering: 20. maj 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik