Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2021 m. birželio 7 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. birželio 10 d.244k

  Pirmadienis, 2021 m. birželio 7 d.

Diskusijos17:00 - 21:30

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita

A9-0168/2021

ECONJohan Van Overtveldt

Galutinis terminas

2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą

A9-0179/2021

ENVICésar Luena

Galutinis terminas

Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės nustatymas

A9-0196/2021

 ***II

IMCOJiří Pospíšil

Balsavimas18:00 - 19:15

Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus

Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

Pereinamojo laikotarpio nuostatos siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas)

 ***I

ENVI

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

Galutinis terminas

Atitinkami ETIAS pakeitimai: policijos ir teisminis bendradarbiavimas

A9-0254/2020

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Galutinis terminas

Atitinkami ETIAS pakeitimai: sienos ir vizos

A9-0255/2020

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Vienas balsavimas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Vokietijos paraiška „EGF/2020/003 DE/GMH Guss“

A9-0189/2021

BUDGJens Geier

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Belgijos paraiška „EGF/2020/005 BE/Swissport“

A9-0188/2021

BUDGOlivier Chastel

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Nyderlandų paraiška „EGF/2020/004 NL/KLM“

A9-0187/2021

BUDGMonika Vana

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Suomijos paraiška „EGF/2020/007 FI/Finnair“

A9-0186/2021

BUDGEero Heinäluoma

Balsavimas dėl pakeitimų

Atitinkami ETIAS pakeitimai: ECRIS-TCN

  Antradienis, 2021 m. birželio 8 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)09:00 - 13:00

Bendros diskusijos - ES skaitmeninis COVID pažymėjimas

Galutinis terminas

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES piliečiai

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Galutinis terminas

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Trečiųjų šalių piliečiai

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Nuosavų išteklių veiksmų gairių įgyvendinimo padėtis

Galutinis terminas

Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimo, kurį atlieka Komisija ir Taryba, tikrinimas

Pirmasis balsavimas13:00 - 14:15

Balsavimas dėl pakeitimų

Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita

Sanglaudos politikos lyčių aspektas

2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Atitinkami ETIAS pakeitimai: ECRIS-TCN

A9-0083/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Diskusijos15:00 - 20:00

Galutinis terminas

Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Galutinis terminas

Padėtis Afganistane

Galutinis terminas

Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje

Galutinis terminas

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos

A9-0173/2021

AFETMaría Soraya Rodríguez Ramos

Galutinis terminas

2021–2027 m. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“

A9-0198/2021

 ***II

AFET, DEVEMichael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė

Galutinis terminas

2021–2027 m. „Europos socialinis fondas +“ (ESF+)

A9-0197/2021

 ***II

EMPLDavid Casa

Rezultatų paskelbimas19:00

Antrasis balsavimas20:00 - 21:15

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

Galutinis terminas

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES piliečiai

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Galutinis terminas

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Trečiųjų šalių piliečiai

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Balsavimas dėl pakeitimų

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita

A9-0168/2021

ECONJohan Van Overtveldt

Galutinis terminas

Sanglaudos politikos lyčių aspektas

A9-0154/2021

REGIMonika Vana

Galutinis terminas

2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą

A9-0179/2021

ENVICésar Luena

Diskusijos20:30 - 22:30

Parlamento tyrimo teisė

O-000029/2021

TarybaiAFCO

O-000030/2021

KomisijaiAFCO

Klimato kaitos poveikiui atspari ES žuvininkystė ir akvakultūra

O-000034/2021

KomisijaiPECH

  Trečiadienis, 2021 m. birželio 9 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)09:00 - 11:50

2021 m. gegužės 24–25 d. specialiojo Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Rengimasis birželio 11–13 d. G 7 aukščiausiojo lygio susitikimui ir ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimui

(LUX publikos kino apdovanojimo ceremonija)12:00 - 12:30

Pirmasis balsavimas12:45 - 14:00

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos

A9-0173/2021

AFETMaría Soraya Rodríguez Ramos

Balsavimas dėl pakeitimų

***II GAHLER, GOERENS, ARENA, JUKNEVIČIENĖ (AFET/DEVE 07/06). 2021–2027 m. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Čekijos Ministro Pirmininko interesų konfliktas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Kaip įveikti pasaulinės COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius: PPO TRIPS sutarties netaikymo poveikis COVID-19 vakcinoms, gydymui, įrangai ir gamybos bei paruošimo pajėgumų didinimui besivystančiose šalyse (diskusija)

Diskusijos15:00 - 20:00

Galutinis terminas

Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymas

Tolesnė veikla, susijusi su 2021 m. gegužės 7 d. Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimu

Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos

A9-0174/2021

AFCOPaulo Rangel

80-osios 1941 m. birželio 14–18 d. masinio trėmimo metinės

Rezultatų paskelbimas19:00

Antrasis balsavimas20:00 - 21:15

Balsavimas dėl pakeitimų

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimo, kurį atlieka Komisija ir Taryba, tikrinimas

Vienas balsavimas

Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos

A9-0174/2021

AFCOPaulo Rangel

Galutinis balsavimas

Pereinamojo laikotarpio nuostatos siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis pakeitimas)

 ***I

ENVI
Galutinis terminas

Čekijos Ministro Pirmininko interesų konfliktas

Galutinis terminas

Kaip įveikti pasaulinės COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius: PPO TRIPS sutarties netaikymo poveikis COVID-19 vakcinoms, gydymui, įrangai ir gamybos bei paruošimo pajėgumų didinimui besivystančiose šalyse (diskusija)

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: didžiausia leidžiamoji imidakloprido liekanų koncentracija

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną

Diskusijos20:30 - 22:30

Moterys politikoje. Kova su priekabiavimu internete

Galutinis terminas

Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityse

A9-0163/2021

FEMMSusana Solís Pérez

  Ketvirtadienis, 2021 m. birželio 10 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)09:00 - 13:00

Galutinis terminas

Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the Cage Age“)

Galutinis terminas

Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

O-000036/2021

KomisijaiCULT

Pirmasis balsavimas09:45 - 11:00

Balsavimas dėl pakeitimų

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir naudojimasis nepilnamečiais per migracijos krizę Seutoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos įstatymą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir Andrejaus Pivovarovo sulaikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Padėtis Afganistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the Cage Age“)

Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityse

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija

Galutinis terminas

Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų reglamento 2020/2092 taikymas

Galutinis terminas

Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimo, kurį atlieka Komisija ir Taryba, tikrinimas

Rezultatų paskelbimas13:00

Antrasis balsavimas13:45 - 15:00

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių konvencijos pažeidimas ir naudojimasis nepilnamečiais per migracijos krizę Seutoje

Galutinis terminas

Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo prevencijos įstatymą

Galutinis terminas

Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų organizacijų sąrašą ir Andrejaus Pivovarovo sulaikymas

Galutinis terminas

Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje

Galutinis terminas

Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Galutinis terminas

Padėtis Afganistane

Galutinis terminas

Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo (angl. „End the Cage Age“)

Galutinis terminas

Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityse

A9-0163/2021

FEMMSusana Solís Pérez

Galutinis terminas

Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

Diskusijos14:30 - 16:30

Autizmas ir įtraukus užimtumas

O-000017/2021

KomisijaiEMPL

Rezultatų paskelbimas16:30

Atnaujinta: 2021 m. birželio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika