Agenda
Straatsburg
Maandag 7 juni 2021 - Donderdag 10 juni 2021240k

  Maandag 7 juni 2021

Debatten17:00 - 21:30

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020

A9-0168/2021

ECONJohan Van Overtveldt

Deadline

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

A9-0179/2021

ENVICésar Luena

Deadline

Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

A9-0196/2021

 ***II

IMCOJiří Pospíšil

Stemming18:00 - 19:15

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid

Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163)

Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)

 ***I

Stemmingen over voorlopige akkoorden

Deadline

Wijzigingen van Etias: politiële en justitiële samenwerking

A9-0254/2020

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Deadline

Wijzigingen van Etias: grenzen en visa

A9-0255/2020

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Enkele stemming

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Duitsland

A9-0189/2021

BUDGJens Geier

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2020/005 BE/Swissport – België

A9-0188/2021

BUDGOlivier Chastel

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2020/004 NL/KLM - Nederland

A9-0187/2021

BUDGMonika Vana

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2020/007 FI/Finnair - Finland

A9-0186/2021

BUDGEero Heinäluoma

Stemming over amendementen

Wijzigingen van Etias: ECRIS-TCN

  Dinsdag 8 juni 2021

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)09:00 - 13:00

Gezamenlijk debat - Digitaal EU-COVID-certificaat

Deadline

Digitaal EU-COVID-certificaat - burgers van de Unie

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Deadline

Digitaal EU-COVID-certificaat - onderdanen van derde landen

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tenuitvoerlegging van de routekaart eigen middelen: stand van zaken

Deadline

Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de Raad van de nationale plannen voor herstel en veerkracht

Eerste stemming13:00 - 14:15

Stemming over amendementen

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020

De genderdimensie van het cohesiebeleid

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

Eindstemming

Deadline

Wijzigingen van Etias: ECRIS-TCN

A9-0083/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Debatten15:00 - 20:00

Deadline

Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de ontvoering uit een onderschept EU-passagiersvliegtuig door de Belarussische autoriteiten

Deadline

De situatie in Afghanistan

Deadline

Mensenrechten en politieke situatie in Cuba

Deadline

75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN

A9-0173/2021

AFETMaría Soraya Rodríguez Ramos

Deadline

Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 2021-2027 - Europa als wereldspeler

A9-0198/2021

 ***II

AFET, DEVEMichael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė

Deadline

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 2021-2027

A9-0197/2021

 ***II

EMPLDavid Casa

Bekendmaking van de uitslag19:00

Tweede stemming20:00 - 21:15

Stemmingen over voorlopige akkoorden

Deadline

Digitaal EU-COVID-certificaat - burgers van de Unie

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Deadline

Digitaal EU-COVID-certificaat - onderdanen van derde landen

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Stemming over amendementen

75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN

Eindstemming

Deadline

Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020

A9-0168/2021

ECONJohan Van Overtveldt

Deadline

De genderdimensie van het cohesiebeleid

A9-0154/2021

REGIMonika Vana

Deadline

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen

A9-0179/2021

ENVICésar Luena

Debatten20:30 - 22:30

Enquêterecht van het Europees Parlement

O-000030/2021

CommissieAFCO

Klimaatveerkrachtige visserij en aquacultuur in de EU

O-000034/2021

CommissiePECH

  Woensdag 9 juni 2021

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)09:00 - 11:50

Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 mei 2021

Voorbereiding van de G7-top van 11-13 juni en de top EU-VS

(Ceremonie voor de Lux-publieksprijs)12:00 - 12:30

Eerste stemming12:45 - 14:00

Eindstemming

Deadline

75e en 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN

A9-0173/2021

AFETMaría Soraya Rodríguez Ramos

Stemming over amendementen

***II GAHLER, GOERENS, ARENA, JUKNEVIČIENĖ (AFET/DEVE 07/06) - Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 2021-2027 – Europa als wereldspeler

Ontwerpresoluties - Het belangenconflict van de minister-president van de Tsjechische Republiek

Ontwerpresoluties - Omgang met de uitdaging van de wereldwijde COVID-19-pandemie: de gevolgen van opheffing van de Trips-Overeenkomst van de WTO voor COVID-19-vaccins en de behandeling, uitrusting en vergroting van de productiecapaciteit in ontwikkelingslanden

Debatten15:00 - 20:00

Deadline

De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit

Follow-up van de sociale top in Porto op 7 mei 2021

Statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de Europese Ombudsman

A9-0174/2021

AFCOPaulo Rangel

80 jaar na de massale deportaties van 14-18 juni 1941

Bekendmaking van de uitslag19:00

Tweede stemming20:00 - 21:15

Stemming over amendementen

Ontwerpresoluties - De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk

Ontwerpresoluties - De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit

Ontwerpresoluties - Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de Raad van de nationale plannen voor herstel en veerkracht

Enkele stemming

Statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de Europese Ombudsman

A9-0174/2021

AFCOPaulo Rangel

Eindstemming

Overgangsbepalingen met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis (wijziging van Verordening (EU) 2016/1628)

 ***I

Deadline

Het belangenconflict van de minister-president van de Tsjechische Republiek

Deadline

Omgang met de uitdaging van de wereldwijde COVID-19-pandemie: de gevolgen van opheffing van de Trips-Overeenkomst van de WTO voor COVID-19-vaccins en de behandeling, uitrusting en vergroting van de productiecapaciteit in ontwikkelingslanden

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: maximumwaarde voor residuen van imidacloprid

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112, lid 2 en 3: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine

Debatten20:30 - 22:30

Vrouwen in de politiek - bestrijding van onlinemisbruik

Deadline

Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)

A9-0163/2021

FEMMSusana Solís Pérez

  Donderdag 10 juni 2021

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)09:00 - 13:00

Deadline

Europees burgerinitiatief "End the Cage Age"

Deadline

Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus

O-000036/2021

CommissieCULT

Eerste stemming09:45 - 11:00

Stemming over amendementen

Ontwerpresoluties - Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van minderjarigen door de Marokkaanse autoriteiten in de context van de migratiecrisis in Ceuta

Ontwerpresoluties - Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake preventie van terrorisme

Ontwerpresoluties - Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en de opsluiting van Andrei Pivovarov

Ontwerpresoluties - Mensenrechten en politieke situatie in Cuba

Ontwerpresoluties - Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de ontvoering uit een onderschept EU-passagiersvliegtuig door de Belarussische autoriteiten

Ontwerpresoluties - De situatie in Afghanistan

Ontwerpresoluties - Europees burgerinitiatief "End the Cage Age"

Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)

Ontwerpresoluties - Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus

Eindstemming

Deadline

De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk

Deadline

De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit

Deadline

Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de Raad van de nationale plannen voor herstel en veerkracht

Bekendmaking van de uitslag13:00

Tweede stemming13:45 - 15:00

Eindstemming

Deadline

Schending van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en gebruik van minderjarigen door de Marokkaanse autoriteiten in de context van de migratiecrisis in Ceuta

Deadline

Situatie in Sri Lanka, met name de arrestaties uit hoofde van de wet inzake preventie van terrorisme

Deadline

Het aanmerken door Rusland van Duitse ngo's als 'ongewenste organisaties' en de opsluiting van Andrei Pivovarov

Deadline

Mensenrechten en politieke situatie in Cuba

Deadline

Systematische onderdrukking in Belarus en de gevolgen hiervoor voor de Europese veiligheid, naar aanleiding van de ontvoering uit een onderschept EU-passagiersvliegtuig door de Belarussische autoriteiten

Deadline

De situatie in Afghanistan

Deadline

Europees burgerinitiatief "End the Cage Age"

Deadline

Bevordering van gendergelijkheid in onderwijs en loopbanen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)

A9-0163/2021

FEMMSusana Solís Pérez

Deadline

Toekomstige EU-financiering voor het radionetwerk Euranet Plus

Debatten14:30 - 16:30

Autisme en inclusieve werkgelegenheid

O-000017/2021

CommissieEMPL

Bekendmaking van de uitslag16:30

Laatst bijgewerkt op: 10 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid