Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 7. junij 2021 - Četrtek, 10. junij 2021238k

  Ponedeljek, 7. junij 2021

Razprave17:00 - 21:30

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Politika konkurence – letno poročilo za leto 2020

A9-0168/2021

ECONJohan Van Overtveldt

Rok

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030: Vračanje narave v naša življenja

A9-0179/2021

ENVICésar Luena

Rok

Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole

A9-0196/2021

 ***II

IMCOJiří Pospíšil

Glasovanje18:00 - 19:15

Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb

Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 163 Poslovnika)

Prehodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) 2016/1628)

 ***I

ENVI

Glasovanje o začasnih sporazumih

Rok

Posledične spremembe sistema ETIAS: policijsko in pravosodno sodelovanje

A9-0254/2020

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Rok

Posledične spremembe sistema ETIAS: meje in vizumi

A9-0255/2020

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Eno samo glasovanje

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Nemčija

A9-0189/2021

BUDGJens Geier

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgija

A9-0188/2021

BUDGOlivier Chastel

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2020/004 NL/KLM – Nizozemska

A9-0187/2021

BUDGMonika Vana

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2020/007 FI/Finnair – Finska

A9-0186/2021

BUDGEero Heinäluoma

Glasovanje o predlogih sprememb

Posledične spremembe sistema ETIAS: ECRIS-TCN

  Torek, 8. junij 2021

Razglasitev izida 09:00

Razprave (ali po razglasitvi izida)09:00 - 13:00

Skupna razprava - Digitalno zeleno potrdilo EU

Rok

Digitalno zeleno potrdilo EU – državljani Unije

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Digitalno zeleno potrdilo EU – državljani tretjih držav

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Stanje izvajanja časovnega načrta za vire lastnih sredstev

Rok

Pregled Evropskega parlamenta o oceni nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo opravljata Komisija in Svet

Prvo glasovanje13:00 - 14:15

Glasovanje o predlogih sprememb

Politika konkurence – letno poročilo za leto 2020

Vidik spola v kohezijski politiki

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030: Vračanje narave v naša življenja

Končno glasovanje

Rok

Posledične spremembe sistema ETIAS: ECRIS-TCN

A9-0083/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Razprave15:00 - 20:00

Rok

Sistematično zatiranje v Belorusiji in njegove posledice za evropsko varnost po ugrabitvah iz civilnega letala EU, ki so ga prestregle beloruske oblasti

Rok

Razmere v Afganistanu

Rok

Človekove pravice in politične razmere na Kubi

Rok

75. in 76. zasedanje generalne skupščine Organizacije združenih narodov

A9-0173/2021

AFETMaría Soraya Rodríguez Ramos

Rok

Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje za obdobje 2021–2027 – Evropa v svetu

A9-0198/2021

 ***II

AFET, DEVEMichael Gahler, Charles Goerens, Maria Arena, Rasa Juknevičienė

Rok

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 2021–2027

A9-0197/2021

 ***II

EMPLDavid Casa

Razglasitev izida 19:00

Drugo glasovanje20:00 - 21:15

Glasovanje o začasnih sporazumih

Rok

Digitalno zeleno potrdilo EU – državljani Unije

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Digitalno zeleno potrdilo EU – državljani tretjih držav

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Glasovanje o predlogih sprememb

75. in 76. zasedanje generalne skupščine Organizacije združenih narodov

Končno glasovanje

Rok

Politika konkurence – letno poročilo za leto 2020

A9-0168/2021

ECONJohan Van Overtveldt

Rok

Vidik spola v kohezijski politiki

A9-0154/2021

REGIMonika Vana

Rok

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030: Vračanje narave v naša življenja

A9-0179/2021

ENVICésar Luena

Razprave20:30 - 22:30

Pravica Parlamenta do preiskave

O-000030/2021

KomisijaAFCO

Ribištvo in akvakultura v EU, ki sta odporna na podnebne spremembe

O-000034/2021

KomisijaPECH

  Sreda, 9. junij 2021

Razglasitev izida 09:00

Razprave (ali po razglasitvi izida)09:00 - 11:50

Sklepi izrednega zasedanja Evropskega sveta 24. in 25. maja 2021

Priprava vrha skupine G7 od 11. do 13. junija in vrha EU-ZDA

(Podelitev nagrade občinstva Lux)12:00 - 12:30

Prvo glasovanje12:45 - 14:00

Končno glasovanje

Rok

75. in 76. zasedanje generalne skupščine Organizacije združenih narodov

A9-0173/2021

AFETMaría Soraya Rodríguez Ramos

Glasovanje o predlogih sprememb

***II GAHLER, GOERENS, ARENA, JUKNEVIČIENĖ (AFET/DEVE 07/06) – Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje za obdobje 2021–2027 – Evropa v svetu

Predlogi resolucij - Nasprotje interesov pri češkem predsedniku vlade

Predlogi resolucij - Obravnavanje globalnega izziva, ki ga predstavlja COVID-19: učinki opustitve sporazuma TRIPS Svetovne trgovinske organizacije na cepiva proti COVID-19, zdravljenje, opremo in proizvodno zmogljivost v državah v razvoju

Razprave15:00 - 20:00

Rok

Stanje pravne države v Evropski uniji in uporaba uredbe o pogojenosti 2020/2092

Nadaljnje ukrepanje po socialnem vrhu v Portu dne 7. maja 2021

Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic

A9-0174/2021

AFCOPaulo Rangel

Osemdeseta obletnica množičnih deportacij med 14. in 18. junijem 1941

Razglasitev izida 19:00

Drugo glasovanje20:00 - 21:15

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi resolucij - Strategija EU za kibernetsko varnost v digitalnem desetletju

Predlogi resolucij - Stanje pravne države v Evropski uniji in uporaba uredbe o pogojenosti 2020/2092

Predlogi resolucij - Pregled Evropskega parlamenta o oceni nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo opravljata Komisija in Svet

Eno samo glasovanje

Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic

A9-0174/2021

AFCOPaulo Rangel

Končno glasovanje

Prehodne določbe za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (sprememba Uredbe (EU) 2016/1628)

 ***I

ENVI
Rok

Nasprotje interesov pri češkem predsedniku vlade

Rok

Obravnavanje globalnega izziva, ki ga predstavlja COVID-19: učinki opustitve sporazuma TRIPS Svetovne trgovinske organizacije na cepiva proti COVID-19, zdravljenje, opremo in proizvodno zmogljivost v državah v razvoju

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za imidakloprid

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom

Razprave20:30 - 22:30

Ženske v politiki – boj proti zlorabi na spletu

Rok

Spodbujanje enakosti spolov v izobraževanju in karierah na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike

A9-0163/2021

FEMMSusana Solís Pérez

  Četrtek, 10. junij 2021

Razglasitev izida 09:00

Razprave (ali po razglasitvi izida)09:00 - 13:00

Rok

Evropska državljanska pobuda „Končajmo dobo kletk“

Rok

Prihodnja sredstva EU za radijsko mrežo Euranet Plus

O-000036/2021

KomisijaCULT

Prvo glasovanje09:45 - 11:00

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi resolucij - Kršenje Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in dejstvo, da maroške oblasti v migracijski krizi v Ceuti izrabljajo mladoletnike

Predlogi resolucij - Razmere na Šrilanki, zlasti aretacije na podlagi zakona o preprečevanju terorizma

Predlogi resolucij - Uvrstitev nemških nevladnih organizacij na ruski seznam nezaželenih organizacij in pridržanje Andreja Pivovarova

Predlogi resolucij - Človekove pravice in politične razmere na Kubi

Predlogi resolucij - Sistematično zatiranje v Belorusiji in njegove posledice za evropsko varnost po ugrabitvah iz civilnega letala EU, ki so ga prestregle beloruske oblasti

Predlogi resolucij - Razmere v Afganistanu

Predlogi resolucij - Evropska državljanska pobuda „Končajmo dobo kletk“

Spodbujanje enakosti spolov v izobraževanju in karierah na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike

Predlogi resolucij - Prihodnja sredstva EU za radijsko mrežo Euranet Plus

Končno glasovanje

Rok

Strategija EU za kibernetsko varnost v digitalnem desetletju

Rok

Stanje pravne države v Evropski uniji in uporaba uredbe o pogojenosti 2020/2092

Rok

Pregled Evropskega parlamenta o oceni nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo opravljata Komisija in Svet

Razglasitev izida 13:00

Drugo glasovanje13:45 - 15:00

Končno glasovanje

Rok

Kršenje Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in dejstvo, da maroške oblasti v migracijski krizi v Ceuti izrabljajo mladoletnike

Rok

Razmere na Šrilanki, zlasti aretacije na podlagi zakona o preprečevanju terorizma

Rok

Uvrstitev nemških nevladnih organizacij na ruski seznam nezaželenih organizacij in pridržanje Andreja Pivovarova

Rok

Človekove pravice in politične razmere na Kubi

Rok

Sistematično zatiranje v Belorusiji in njegove posledice za evropsko varnost po ugrabitvah iz civilnega letala EU, ki so ga prestregle beloruske oblasti

Rok

Razmere v Afganistanu

Rok

Evropska državljanska pobuda „Končajmo dobo kletk“

Rok

Spodbujanje enakosti spolov v izobraževanju in karierah na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike

A9-0163/2021

FEMMSusana Solís Pérez

Rok

Prihodnja sredstva EU za radijsko mrežo Euranet Plus

Razprave14:30 - 16:30

Avtizem in vključujoče zaposlovanje

O-000017/2021

KomisijaEMPL

Razglasitev izida 16:30

Zadnja posodobitev: 10. junij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov