Pořad jednání
Brusel
Středa, 23. června 2021 - Čtvrtek, 24. června 2021212k

  Středa, 23. června 2021

Rozpravy15:00 - 20:00

Pokračování zasedání a plán práce

Budoucnost vztahů mezi EU a Švýcarskem

Lhůta

Zpráva Komise o stavu právního státu za rok 2020

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Lhůta

Zprávy o Bosně a Hercegovině za roky 2019–2020

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Hlasování17:00 - 18:15

Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

Hlasování o námitce podle článku 197 jednacího řádu

Sexuální a reprodukční zdraví a práva v EU v rámci zdraví žen

Hlasování o předběžné dohodě

Lhůta

Ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

A9-0220/2020

 ***I

PECHIsabel Carvalhais

Jediná hlasování

Přeshraniční platby v Unii (kodifikované znění)

A9-0202/2021

 ***I

JURIKaren Melchior

Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv

 ***

Paulo Rangel

Dohoda mezi EU a Thajskem: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

A9-0180/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

Dohoda mezi EU a Indonésií: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

A9-0182/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

Dohoda mezi EU a Argentinou: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie

A9-0175/2021

 ***

INTAJordi Cañas

Výzvy a příležitosti pro odvětví rybolovu v Černém moři

A9-0170/2021

PECHIvo Hristov

Lhůta

Úloha rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU při řešení dopadů pandemie COVID-19

A9-0151/2021

DEVEHildegard Bentele, Norbert Neuser

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

Oznámení výsledků20:30

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)20:30 - 23:00

Lhůta

Sexuální a reprodukční zdraví a práva v EU v rámci zdraví žen

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Lhůta

Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) – summit v Nairobi

O-000020/2021

RadaFEMM, DEVE

O-000021/2021

KomiseFEMM, DEVE

  Čtvrtek, 24. června 2021

Rozpravy08:30 - 11:30

Lhůta

Evropský právní rámec pro klima

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

První hlasování09:30 - 10:45

Hlasování o předběžné dohodě

Lhůta

Evropský právní rámec pro klima

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Jediné hlasování

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Hlasování o pozměňovacích návrzích

***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a finanční pravidla pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza na období 2021-2027

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti na období 2021–2027

Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti na období 2021–2027

Zpráva Komise o stavu právního státu za rok 2020

Sexuální a reprodukční zdraví a práva v EU v rámci zdraví žen

Návrhy usnesení - Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) – summit v Nairobi

Účelnost, subsidiarita a proporcionalita právních předpisů Evropské unie – zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů za roky 2017, 2018 a 2019

Zprávy o Bosně a Hercegovině za roky 2019–2020

Slavnostní zasedání11:30 - 12:00

Projev generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterrese

Rozpravy12:00 - 14:00

Lhůta

Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Naléhavá potřeba dokončit nominační postupy pro plné fungování Úřadu evropského veřejného žalobce

Oznámení výsledků13:00

Druhé hlasování14:30 - 15:45

Hlasování o předběžné dohodě

Lhůta

Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Konečná hlasování

Lhůta

Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Lhůta

Zpráva Komise o stavu právního státu za rok 2020

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Lhůta

Sexuální a reprodukční zdraví a práva v EU v rámci zdraví žen

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Lhůta

Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) – summit v Nairobi

Lhůta

Účelnost, subsidiarita a proporcionalita právních předpisů Evropské unie – zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů za roky 2017, 2018 a 2019

A9-0191/2021

JURIMislav Kolakušić

Lhůta

Zprávy o Bosně a Hercegovině za roky 2019–2020

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Oznámení výsledků18:15

Poslední aktualizace: 23. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí