Esityslista
Bryssel
Keskiviikko 23. kesäkuuta 2021 - Torstai 24. kesäkuuta 2021206k

  Keskiviikko 23. kesäkuuta 2021

Keskustelut15:00 - 20:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

EU:n ja Sveitsin suhteiden tulevaisuus

Määräaika

Komission oikeusvaltiokertomus 2020

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Määräaika

Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Äänestykset17:00 - 18:15

Huomautus: äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän perusteella

Äänestys työjärjestyksen 197 artiklan mukaisesta esityksestä

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta

Äänestys alustavasta sopimuksesta

Määräaika

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet

A9-0220/2020

 ***I

PECHIsabel Carvalhais

Kertaäänestykset

Rajatylittävät maksut unionissa (kodifikaatio)

A9-0202/2021

 ***I

JURIKaren Melchior

Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot

 ***

Paulo Rangel

EU:n ja Thaimaan sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi

A9-0180/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

EU:n ja Indonesian sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi

A9-0182/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

EU:n ja Argentiinan sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi

A9-0175/2021

 ***

INTAJordi Cañas

Mustanmeren kalastusalan haasteet ja mahdollisuudet

A9-0170/2021

PECHIvo Hristov

Määräaika

EU:n kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun rooli käsiteltäessä covid-19-pandemian seurauksia

A9-0151/2021

DEVEHildegard Bentele, Norbert Neuser

Äänestykset tarkistuksista

Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi

Tulosten ilmoittaminen20:30

Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)20:30 - 23:00

Määräaika

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Määräaika

Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin huippukokous)

O-000020/2021

NeuvostoFEMM, DEVE

O-000021/2021

KomissioFEMM, DEVE

  Torstai 24. kesäkuuta 2021

Keskustelut08:30 - 11:30

Määräaika

Eurooppalainen ilmastolaki

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Ensimmäiset äänestykset09:30 - 10:45

Äänestys alustavasta sopimuksesta

Määräaika

Eurooppalainen ilmastolaki

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Kertaäänestys

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Äänestykset tarkistuksista

***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä 2021–2027

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto 2021–2027

Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset 2021–2027

Komission oikeusvaltiokertomus 2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta

Päätöslauselmaesitykset - Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin huippukokous)

Euroopan unionin sääntelyn tila sekä toissijaisuus ja suhteellisuus – mietintö paremmasta lainsäädännöstä vuosina 2017, 2018 ja 2019

Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset

Juhlaistunto11:30 - 12:00

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin António Guterresin puhe

Keskustelut12:00 - 14:00

Määräaika

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukainen julkisen sektorin lainajärjestely

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Tarve saattaa nimittämismenettelyt kiireellisesti päätökseen Euroopan syyttäjänviraston täyden toimintavalmiuden mahdollistamiseksi

Tulosten ilmoittaminen13:00

Toiset äänestykset14:30 - 15:45

Äänestys alustavasta sopimuksesta

Määräaika

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukainen julkisen sektorin lainajärjestely

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Määräaika

Komission oikeusvaltiokertomus 2020

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Määräaika

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Määräaika

Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin huippukokous)

Määräaika

Euroopan unionin sääntelyn tila sekä toissijaisuus ja suhteellisuus – mietintö paremmasta lainsäädännöstä vuosina 2017, 2018 ja 2019

A9-0191/2021

JURIMislav Kolakušić

Määräaika

Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Tulosten ilmoittaminen18:15

Päivitetty viimeksi: 23. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö