Darbotvarkė
Briuselis
Trečiadienis, 2021 m. birželio 23 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. birželio 24 d.213k

  Trečiadienis, 2021 m. birželio 23 d.

Diskusijos15:00 - 20:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

ES ir Šveicarijos santykių ateitis

Galutinis terminas

Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Galutinis terminas

2019–2020 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Balsavimas17:00 - 18:15

Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus

Balsavimas dėl pasiūlymo pagal Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnį

Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėtis ES, kiek tai susiję su moterų sveikata

Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo

Galutinis terminas

Išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių, taikytinų Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) reguliuojamame rajone, nustatymas

A9-0220/2020

 ***I

PECHIsabel Carvalhais

Vienas balsavimas

Tarptautiniai mokėjimai Sąjungoje (kodifikuota redakcija)

A9-0202/2021

 ***I

JURIKaren Melchior

Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos

 ***

Paulo Rangel

Sąjungos ir Tailando Karalystės susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos

A9-0180/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

ES ir Indonezijos susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos

A9-0182/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

ES ir Argentinos susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos

A9-0175/2021

 ***

INTAJordi Cañas

Juodosios jūros žuvininkystės sektoriaus iššūkiai ir galimybės

A9-0170/2021

PECHIvo Hristov

Galutinis terminas

ES vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos vaidmuo šalinant COVID-19 pandemijos padarinius

A9-0151/2021

DEVEHildegard Bentele, Norbert Neuser

Balsavimas dėl pakeitimų

Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas

Rezultatų paskelbimas20:30

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)20:30 - 23:00

Galutinis terminas

Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėtis ES, kiek tai susiję su moterų sveikata

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės sukūrimas

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Galutinis terminas

Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-osios metinės (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas)

O-000020/2021

TarybaiFEMM, DEVE

O-000021/2021

KomisijaiFEMM, DEVE

  Ketvirtadienis, 2021 m. birželio 24 d.

Diskusijos08:30 - 11:30

Galutinis terminas

Europos klimato teisės aktas

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Pirmasis balsavimas09:30 - 10:45

Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo

Galutinis terminas

Europos klimato teisės aktas

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Vienas balsavimas

Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės sukūrimas

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Balsavimas dėl pakeitimų

***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) – Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės 2021–2027 m. laikotarpiui

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas 2021–2027 m.

Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), kuris remiamas Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšomis 2021–2027 m. laikotarpiui

Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita

Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėtis ES, kiek tai susiję su moterų sveikata

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-osios metinės (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas)

Reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Ataskaita dėl geresnės teisėkūros 2017 m., 2018 m. ir 2019 m.

2019–2020 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos

Iškilmingas posėdis11:30 - 12:00

Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus António Guterres kalba

Diskusijos12:00 - 14:00

Galutinis terminas

Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Būtinybė skubiai užbaigti skyrimo procedūras, kad Europos prokuratūra veiktų visu pajėgumu

Rezultatų paskelbimas13:00

Antrasis balsavimas14:30 - 15:45

Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo

Galutinis terminas

Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Galutinis terminas

Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Galutinis terminas

Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėtis ES, kiek tai susiję su moterų sveikata

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Galutinis terminas

Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-osios metinės (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas)

Galutinis terminas

Reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Ataskaita dėl geresnės teisėkūros 2017 m., 2018 m. ir 2019 m.

A9-0191/2021

JURIMislav Kolakušić

Galutinis terminas

2019–2020 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Rezultatų paskelbimas18:15

Atnaujinta: 2021 m. birželio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika