Agenda
Brussel
Woensdag 23 juni 2021 - Donderdag 24 juni 2021212k

  Woensdag 23 juni 2021

Debatten15:00 - 20:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

De toekomstige betrekkingen tussen de EU en Zwitserland

Deadline

Het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Deadline

Verslagen over Bosnië en Herzegovina 2019-2020

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Stemming17:00 - 18:15

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid

Stemming over een motie op grond van artikel 197

De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen

Stemming over voorlopig akkoord

Deadline

Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)

A9-0220/2020

 ***I

PECHIsabel Carvalhais

Enkele stemming

Grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie)

A9-0202/2021

 ***I

JURIKaren Melchior

Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt

 ***

Paulo Rangel

Overeenkomst EU/Thailand: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

A9-0180/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

Overeenkomst EU/Indonesië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

A9-0182/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

Overeenkomst EU/Argentinië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

A9-0175/2021

 ***

INTAJordi Cañas

Uitdagingen en kansen voor de visserijsector in de Zwarte Zee

A9-0170/2021

PECHIvo Hristov

Deadline

De rol van de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand van de EU bij het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-pandemie

A9-0151/2021

DEVEHildegard Bentele, Norbert Neuser

Stemming over amendementen

Wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen

Bekendmaking van de uitslag20:30

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)20:30 - 23:00

Deadline

De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Deadline

25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van Nairobi)

O-000020/2021

RaadFEMM, DEVE

O-000021/2021

CommissieFEMM, DEVE

  Donderdag 24 juni 2021

Debatten08:30 - 11:30

Deadline

Europese klimaatwet

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Eerste stemming09:30 - 10:45

Stemming over voorlopig akkoord

Deadline

Europese klimaatwet

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Enkele stemming

Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Stemming over amendementen

***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) - Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa 2021-2027

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefonds 2021-2027

Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden 2021-2027

Het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020

De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen

Ontwerpresoluties - 25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van Nairobi)

Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over beter wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019

Verslagen over Bosnië en Herzegovina 2019-2020

Plechtige vergadering11:30 - 12:00

Toespraak van António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Debatten12:00 - 14:00

Deadline

Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Dringend noodzakelijke afronding van de benoemingsprocedures, zodat het EOM volledig operationeel wordt

Bekendmaking van de uitslag13:00

Tweede stemming14:30 - 15:45

Stemming over voorlopig akkoord

Deadline

Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Eindstemming

Deadline

Wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Deadline

Het verslag van de Commissie over de rechtsstaat 2020

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Deadline

De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Deadline

25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van Nairobi)

Deadline

Gezonde regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid in de Europese Unie - verslag over beter wetgeven betreffende de jaren 2017, 2018 en 2019

A9-0191/2021

JURIMislav Kolakušić

Deadline

Verslagen over Bosnië en Herzegovina 2019-2020

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Bekendmaking van de uitslag18:15

Laatst bijgewerkt op: 23 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid