Dnevni red
Bruselj
Sreda, 23. junij 2021 - Četrtek, 24. junij 2021208k

  Sreda, 23. junij 2021

Razprave15:00 - 20:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Prihodnost odnosov med EU in Švico

Rok

Poročilo Komisije o stanju pravne države za leto 2020

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Rok

Poročili o Bosni in Hercegovini za leti 2019 in 2020

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Glasovanje17:00 - 18:15

Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb

Glasovanje o predlogu v skladu s členom 197 Poslovnika

Spolno in reproduktivno zdravje in pravice v EU v povezavi z zdravjem žensk

Glasovanje o začasnem sporazumu

Rok

Ukrepi za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO)

A9-0220/2020

 ***I

PECHIsabel Carvalhais

Eno samo glasovanje

Čezmejna plačila v Uniji (kodifikacija)

A9-0202/2021

 ***I

JURIKaren Melchior

Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic

 ***

Paulo Rangel

Sporazum med EU in Tajsko: sprememba koncesij za vse tarifne kvote, vključene na seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

A9-0180/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

Sporazum med EU in Indonezijo: sprememba koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

A9-0182/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

Sporazum med EU in Argentino: sprememba koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

A9-0175/2021

 ***

INTAJordi Cañas

Izzivi in priložnosti za ribiški sektor v Črnem morju

A9-0170/2021

PECHIvo Hristov

Rok

Vloga razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči EU pri odpravljanju posledic pandemije COVID-19

A9-0151/2021

DEVEHildegard Bentele, Norbert Neuser

Glasovanje o predlogih sprememb

Uradni nadzor nad živalmi in proizvodi živalskega izvora, da se zagotovi skladnost s prepovedjo nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi

Razglasitev izida 20:30

Razprave (ali po razglasitvi izida)20:30 - 23:00

Rok

Spolno in reproduktivno zdravje in pravice v EU v povezavi z zdravjem žensk

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Rok

25. obletnica Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD25) (vrh v Nairobiju)

O-000020/2021

SvetFEMM, DEVE

O-000021/2021

KomisijaFEMM, DEVE

  Četrtek, 24. junij 2021

Razprave08:30 - 11:30

Rok

Evropska podnebna pravila

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Prvo glasovanje09:30 - 10:45

Glasovanje o začasnem sporazumu

Rok

Evropska podnebna pravila

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Eno samo glasovanje

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Glasovanje o predlogih sprememb

***II NOVAKOV, KREHL (REGI 15/06) ₋ Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume za obdobje 2021–2027

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad 2021–2027

Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in instrumenti za zunanje financiranje 2021–2027

Poročilo Komisije o stanju pravne države za leto 2020

Spolno in reproduktivno zdravje in pravice v EU v povezavi z zdravjem žensk

Predlogi resolucij - 25. obletnica Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD25) (vrh v Nairobiju)

Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost – poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leta 2017, 2018 in 2019

Poročili o Bosni in Hercegovini za leti 2019 in 2020

Slavnostna seja11:30 - 12:00

Nagovor generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Antónia Guterresa

Razprave12:00 - 14:00

Rok

Instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Nujna potreba po zaključku postopka imenovanj za polno delovanje Evropskega javnega tožilstva

Razglasitev izida 13:00

Drugo glasovanje14:30 - 15:45

Glasovanje o začasnem sporazumu

Rok

Instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Končno glasovanje

Rok

Uradni nadzor nad živalmi in proizvodi živalskega izvora, da se zagotovi skladnost s prepovedjo nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Rok

Poročilo Komisije o stanju pravne države za leto 2020

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Rok

Spolno in reproduktivno zdravje in pravice v EU v povezavi z zdravjem žensk

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Rok

25. obletnica Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD25) (vrh v Nairobiju)

Rok

Ustreznost predpisov, subsidiarnost in sorazmernost – poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leta 2017, 2018 in 2019

A9-0191/2021

JURIMislav Kolakušić

Rok

Poročili o Bosni in Hercegovini za leti 2019 in 2020

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Razglasitev izida 18:15

Zadnja posodobitev: 23. junij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov