Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 5 iulie 2021 - Joi, 8 iulie 2021262k

  Luni, 5 iulie 2021

Dezbateri17:00 - 21:30

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

Termen

Utilizarea tehnologiilor pentru prelucrarea datelor în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor (derogare temporară de la Directiva 2002/58/CE)

A9-0258/2020

 ***I

LIBEBirgit Sippel

Termen

Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură

A9-0222/2021

 ***II

PECHGabriel Mato

Termen

Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020

A9-0194/2021

EMPLBeata Szydło

  Marţi, 6 iulie 2021

Dezbateri09:00 - 13:00

Prezentarea programului de activități al Președinției Slovene

Termen

Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

A9-0226/2021

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Prima sesiune de votare13:00 - 14:15

Observație: voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul amendamentelor

Vot privind acordul provizoriu

Termen

Utilizarea tehnologiilor pentru prelucrarea datelor în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor (derogare temporară de la Directiva 2002/58/CE)

A9-0258/2020

 ***I

LIBEBirgit Sippel

Voturi unice

Recunoașterea certificatelor țărilor terțe în domeniul navigației interioare

A9-0210/2021

 ***I

TRANAndris Ameriks

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2021: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2020

A9-0218/2021

BUDGPierre Larrouturou

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

A9-0227/2021

 ***

LIBELukas Mandl

Acordul Interbus: Protocol referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate speciale de transport de călători cu autocarul și cu autobuzul

A9-0176/2021

 ***

TRANMaria Grapini

Voturi privind amendamentele

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019

Termen

Fondul pentru securitate internă

A9-0221/2021

 ***II

LIBEMonika Hohlmeier

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019

Termen

Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură

A9-0222/2021

 ***II

PECHGabriel Mato

Dezbateri15:00 - 20:00

Termen

Situația din Nicaragua

Termen

Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)

Ingerințele străine în procesele democratice

O-000035/2021

ÎR/VPINGE

Termen

Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE)

O-000047/2021

ComisiaAFET

O-000048/2021

ÎR/VPAFET

Situația din Tigray, Etiopia

Anunțarea rezultatelor19:00

A doua sesiune de votare19:30 - 20:45

Voturi unice

Siguranța feroviară și semnalizarea: evaluarea situației actuale a implementării ERTMS

A9-0181/2021

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Aspectele și implicațiile comerciale ale epidemiei de COVID-19

A9-0190/2021

INTAKathleen Van Brempt

Voturi finale

Termen

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: conferirea de competențe de executare Comisiei pentru a stabili sensul termenilor utilizați în anumite dispoziții

A9-0201/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Termen

Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului

A9-0214/2021

AFCOGabriele Bischoff

Termen

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2020

A9-0200/2021

ECONPedro Silva Pereira

Termen

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2019

A9-0215/2021

CONTBas Eickhout

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic DAS-81419-2

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic DAS-81419-2 × DAS-44406-6

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 și porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, MIR162, MON810 și NK603

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Termen

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2019

A9-0209/2021

CONTCaterina Chinnici

Termen

Impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din surse regenerabile asupra pescuitului

A9-0184/2021

PECHPeter van Dalen

Voturi privind amendamentele

Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE

Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice

Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020

Termen

Mecanismul pentru Interconectarea Europei

A9-0219/2021

 ***II

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet

Dezbateri20:30 - 23:00

A 70-a aniversare a Convenției de la Geneva

Termen

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

A9-0183/2021

LIBETanja Fajon

  Miercuri, 7 iulie 2021

Anunțarea rezultatelor09:00

Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)09:00 - 13:00

Concluziile reuniunii Consiliului European din 24 și 25 iunie 2021

Prima sesiune de votare13:00 - 14:15

Voturi unice

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel

A9-0229/2021

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Gestionarea activelor CECO în lichidare și a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

A9-0228/2021

 *

BUDGJohan Van Overtveldt

Voturi privind amendamentele

Termen

Sistemul de informații privind vizele (VIS): prelucrarea cererilor de viză

A9-0207/2021

 ***II

LIBEPaulo Rangel

Termen

Sistemul de informații privind vizele (VIS): condițiile de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate VIS

A9-0208/2021

 ***II

LIBEPaulo Rangel

GARDIAZABAL, SARVAMAA (BUDG/CONT 01/07) - Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

Propuneri de rezoluție - Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE)

Fondul de management integrat al frontierelor: Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

Voturi finale

Termen

Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE

A9-0213/2021

AFCOHelmut Scholz

Termen

Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice

A9-0192/2021

AFETAntonio López-Istúriz White

Termen

Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020

A9-0194/2021

EMPLBeata Szydło

Dezbateri15:00 - 20:00

Programul de lucru al Comisiei pentru 2022

Situația actuală a punerii în aplicare a reglementărilor UE privind certificatul digital COVID

Termen

Agenția Europeană pentru Medicamente

A9-0216/2021

 ***I

ENVINicolás González Casares

Termen

Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

A9-0203/2021

 ***I

ENVIGrace O'Sullivan

Termen

Un nou SEC pentru cercetare și inovare

O-000031/2021

ComisiaITRE

Anunțarea rezultatelor19:00

A doua sesiune de votare19:30 - 20:45

Voturi privind amendamentele

Agenția Europeană pentru Medicamente

Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

Propuneri de rezoluție - Un nou SEC pentru cercetare și inovare

Voturi finale

Termen

Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

A9-0226/2021

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Termen

Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE)

Termen

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen

A9-0183/2021

LIBETanja Fajon

Dezbateri20:30 - 23:00

Termen

Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic

Termen

Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic

A9-0212/2021

ECONMargarida Marques

  Joi, 8 iulie 2021

Anunțarea rezultatelor09:00

Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)09:00 - 13:00

Drepturile lucrătorilor în Bangladesh

Creșterea susținută a prețurilor materiilor prime și ale materialelor de construcție în Europa

Prima sesiune de votare09:45 - 11:00

Voturi privind amendamentele

Propuneri de rezoluție - Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran

Propuneri de rezoluție - Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

Propuneri de rezoluție - Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti

Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic

Propuneri de rezoluție - Situația din Nicaragua

Propuneri de rezoluție - Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)

Propuneri de rezoluție - Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic

Propuneri de rezoluție - Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor legislative adoptate de parlamentul Ungariei

Voturi finale

Termen

Agenția Europeană pentru Medicamente

A9-0216/2021

 ***I

ENVINicolás González Casares

Termen

Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

A9-0203/2021

 ***I

ENVIGrace O'Sullivan

Termen

Un nou SEC pentru cercetare și inovare

Anunțarea rezultatelor13:00

A doua sesiune de votare13:45 - 15:00

Voturi finale

Termen

Componența numerică a comisiilor speciale și a comisiei de anchetă

Termen

Cazul lui Ahmadreza Djalali în Iran

Termen

Hong Kong, în special cazul ziarului Apple Daily

Termen

Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazul lui Mustafa Hashem al-Darwish și al lui Abdullah al-Howaiti

Termen

Revizuirea cadrului legislativ macroeconomic

A9-0212/2021

ECONMargarida Marques

Termen

Situația din Nicaragua

Termen

Reprimarea opoziției din Turcia, în special a Partidului Democrat al Popoarelor (HDP)

Termen

Înființarea zonelor marine protejate în Antarctica și conservarea biodiversității în Oceanul Antarctic

Termen

Încălcarea legislației UE și a drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria ca urmare a modificărilor legislative adoptate de parlamentul Ungariei

Dezbateri14:30 - 16:30

Termen

Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație

Anunțarea rezultatelor16:30

Ultima actualizare: 8 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate