Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 13. září 2021 - Čtvrtek, 16. září 2021244k

  Pondělí, 13. září 2021

Rozpravy17:00 - 21:30

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Hlasování18:30 - 19:45

Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

Hlasování o předběžné dohodě

Lhůta

Odrůdová práva Společenství: prodloužení doby trvání pro některé odrůdy

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

Lhůta

Prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu

 ***I

Tajné hlasování

Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Guy Verhofstadt

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Jediná hlasování

Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

Práva osob LGBTIQ v EU

  Úterý, 14. září 2021

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)09:00 - 13:00

Prezentace balíčku „Fit for 55“ v návaznosti na zveřejnění zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)

Představení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2022

Hlasování13:00 - 14:15

Jediná hlasování

Cesta k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

Nový přístup k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Vážné přeshraniční zdravotní hrozby

Rozpravy15:00 - 20:00

Lhůta

Situace v Afghánistánu

Lhůta

Situace v Libanonu

Lhůta

Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Lhůta

Nová strategie EU–Čína

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Oznámení výsledků19:00

Rozpravy20:30 - 23:00

Lhůta

Směrnice o modré kartě EU

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Lhůta

Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) na období 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Středa, 15. září 2021

Rozprava09:00 - 13:00

Stav Unie

První hlasování13:00 - 14:15

Jediné hlasování

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2021: rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Lhůta

Prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu

 ***I

Hlasování o předběžných dohodách

Lhůta

Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Lhůta

Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Lhůta

Směrnice o modré kartě EU

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Návrh na zamítnutí postoje Rady

Lhůta

Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) na období 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Konečná hlasování

Lhůta

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Lhůta

Vážné přeshraniční zdravotní hrozby

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: kritéria pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena k léčbě určitých infekcí u lidí

Nová strategie EU–Čína

Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem

Budoucí rybáři

Návrhy usnesení - Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání

Rozpravy15:00 - 20:00

Lhůta

Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Skandál v souvislosti se špionážním softwarem Pegasus

Lhůta

Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku

Lhůta

Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Oznámení výsledků19:00

Druhé hlasování20:00 - 21:15

Jediná hlasování

Dohoda o usnadnění udělování víz mezi EU a Kapverdskou republikou

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Změna rámcového rozhodnutí Rady 2002/465/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Evropský vyšetřovací příkaz v trestních věcech: uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Dohoda mezi EU a Koreou: některé aspekty leteckých služeb

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU

Konečná hlasování

Lhůta

Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: kritéria pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena k léčbě určitých infekcí u lidí

Lhůta

Nová strategie EU–Čína

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Lhůta

Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Lhůta

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Lhůta

Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Lhůta

Budoucí rybáři

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Lhůta

Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání

Rozpravy20:30 - 23:00

Příspěvek EU k transformaci světových potravinových systémů v zájmu dosažení cílů udržitelného rozvoje

O-000043/2021

KomiseDEVE, AGRI

Zvrácení negativních sociálních důsledků pandemie COVID-19

O-000044/2021

KomiseEMPL

  Čtvrtek, 16. září 2021

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)09:00 - 13:00

Sankce Spojených států amerických a právní stát

O-000057/2021

KomiseLIBE

První hlasování09:30 - 10:45

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Návrhy usnesení - Potlačování protestů a zásahy proti občanům ze strany kubánské vlády

Návrhy usnesení - Případ obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech

Návrhy usnesení - Situace v keňském uprchlickém táboře Kakuma

Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací

Návrhy usnesení - Situace v Afghánistánu

Návrhy usnesení - Situace v Libanonu

Návrhy usnesení - Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku

Posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku

Konečné hlasování

Lhůta

Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Oznámení výsledků13:00

Druhé hlasování13:45 - 15:00

Konečná hlasování

Lhůta

Potlačování protestů a zásahy proti občanům ze strany kubánské vlády

Lhůta

Případ obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech

Lhůta

Situace v keňském uprchlickém táboře Kakuma

Lhůta

Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Lhůta

Situace v Afghánistánu

Lhůta

Situace v Libanonu

Lhůta

Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku

Lhůta

Posílení transparentnosti a integrity v orgánech EU zřízením nezávislého orgánu EU pro etiku

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Rozprava14:30 - 16:30

Lhůta

Transparentnost EU při vývoji, nákupu a distribuci očkovacích látek proti COVID-19

O-000046/2021

KomisePETI

Oznámení výsledků16:30

Poslední aktualizace: 15. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí