Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 13. september 2021 - Torsdag den 16. september 2021242k

  Mandag den 13. september 2021

Forhandling17:00 - 21:30

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Afstemningsrunde18:30 - 19:45

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag

Afstemning om foreløbig aftale

Frist

EF-sortsbeskyttelse: Forlængelse for visse arter

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

Frist

Forlængelse af gyldigheden af sikkerhedscertifikater og driftslicenser for jernbanevirksomheder, der opererer i Kanaltunnellen

 ***I

TRAN

Hemmelig afstemning

Anmodning om beskyttelse af Guy Verhofstadts privilegier og immuniteter

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Enkelt afstemning

Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

LGBTIQ-rettigheder i EU

  Tirsdag den 14. september 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 09:00 - 13:00

Fremlæggelse af Fit for 55-pakken efter offentliggørelsen af IPCC's rapport

Redegørelse ved Rådet for dets holdning til forslaget til det almindelige budget - regnskabsåret 2022

Afstemningsrunde13:00 - 14:15

Enkelt afstemning

På vej mod en fremtidssikret transport ad indre vandveje i Europa

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Et stærkere partnerskab med regionerne i den yderste periferi

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

En ny tilgang til havstrategien for Atlanterhavsområdet

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Afstemning om ændringsforslag

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler

Forhandling15:00 - 20:00

Frist

Situationen i Afghanistan

Frist

Situationen i Libanon

Frist

Retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Frist

En ny EU-Kina-strategi

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Meddelelse af resultater19:00

Forhandling20:30 - 23:00

Frist

Direktivet om det blå EU-kort

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Frist

Et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) 2021-2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Onsdag den 15. september 2021

Forhandling09:00 - 13:00

Unionens tilstand

Første afstemningsrunde13:00 - 14:15

Enkelt afstemning

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2021: Brexittilpasningsreserven

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Frist

Forlængelse af gyldigheden af sikkerhedscertifikater og driftslicenser for jernbanevirksomheder, der opererer i Kanaltunnellen

 ***I

TRAN

Afstemninger om foreløbige aftaler

Frist

Offentlig kontrol af dyr og animalske produkter for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Frist

Oprettelse af brexittilpasningsreserven

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Frist

Direktivet om det blå EU-kort

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Forslag om at forkaste Rådets holdning

Frist

Et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) 2021-2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Endelig afstemning

Frist

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Frist

Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Afstemning om ændringsforslag

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Kriterier for udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker

En ny EU-Kina-strategi

Retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling

Fiskere for fremtiden

Forslag til beslutning - Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse

Forhandling15:00 - 20:00

Frist

Gennemførelse af EU's krav om udveksling af skatteoplysninger

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Skandalen om Pegasus‑spyware

Frist

Mediefrihed og yderligere forværring af retsstatsprincippet i Polen

Frist

Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Meddelelse af resultater19:00

Anden afstemningsrunde20:00 - 21:15

Enkelt afstemning

Aftale mellem EU og Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Den europæiske efterforskningskendelse i straffesager: Tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Aftale mellem EU og Korea: Visse aspekter af lufttrafik

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Afstemning om ændringsforslag

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF

Endelig afstemning

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Kriterier for udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker

Frist

En ny EU-Kina-strategi

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Frist

Retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Frist

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Frist

Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Frist

Fiskere for fremtiden

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Frist

Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse

Forhandling20:30 - 23:00

EU's bidrag til at ændre de globale fødevaresystemer med henblik på at nå målene for bæredygtig udvikling

O-000043/2021

Kommissionen DEVE, AGRI

De negative sociale følger af covid-19-pandemien skal vendes

O-000044/2021

Kommissionen EMPL

  Torsdag den 16. september 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandlinger (eller efter bekendtgørelse af resultaterne) 09:00 - 13:00

USA's sanktioner og retsstatsprincippet

O-000057/2021

Kommissionen LIBE

Første afstemningsrunde09:30 - 10:45

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Regeringens skærpede kurs mod protester og borgere i Cuba

Forslag til beslutning - Sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater

Forslag til beslutning - Situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya

Gennemførelse af EU's krav om udveksling af skatteoplysninger

Forslag til beslutning - Situationen i Afghanistan

Forslag til beslutning - Situationen i Libanon

Forslag til beslutning - Mediefrihed og yderligere forværring af retsstatsprincippet i Polen

Styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU

Endelig afstemning

Frist

Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Meddelelse af resultater13:00

Anden afstemningsrunde13:45 - 15:00

Endelig afstemning

Frist

Regeringens skærpede kurs mod protester og borgere i Cuba

Frist

Sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater

Frist

Situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya

Frist

Gennemførelse af EU's krav om udveksling af skatteoplysninger

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Frist

Situationen i Afghanistan

Frist

Situationen i Libanon

Frist

Mediefrihed og yderligere forværring af retsstatsprincippet i Polen

Frist

Styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Forhandling14:30 - 16:30

Frist

EU's gennemsigtighed i forbindelse med udvikling, indkøb og distribution af covid-19-vacciner

O-000046/2021

Kommissionen PETI

Meddelelse af resultater16:30

Seneste opdatering: 15. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik