Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 13. september 2021 - Neljapäev, 16. september 2021236k

  Esmaspäev, 13. september 2021

Arutelud17:00 - 21:30

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Hääletus18:30 - 19:45

Märkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

Esialgse kokkuleppe hääletus

Tähtaeg

Ühenduse sordikaitse tähtaja pikendamine teatavate sortide puhul

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Hääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)

Tähtaeg

Läbi La Manche’i väina aluse tunneli raudteeühendust pakkuvate raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifikaatide ja tegevuslubade kestvuse pikendamine

 ***I

TRAN

Salajane hääletus

Guy Verhofstadti eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Tervikhääletus

Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

LGBTIQ õigused ELis

  Teisipäev, 14. september 2021

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)09:00 - 13:00

Paketi „Eesmärk 55“ tutvustamine pärast valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) aruande avaldamist

2022. aasta üldeelarve projekti käsitleva nõukogu seisukoha tutvustus

Hääletus13:00 - 14:15

Tervikhääletus

Euroopa tulevikukindla siseveetranspordi suunas liikumine

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Tulevane tugevam partnerlus ELi äärepoolseimate piirkondadega

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

Uus lähenemisviis Atlandi ookeani piirkonna merestrateegiale

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Muudatusettepanekute hääletamine

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Tõsised piiriülesed terviseohud

Arutelud15:00 - 20:00

Tähtaeg

Olukord Afganistanis

Tähtaeg

Olukord Liibanonis

Tähtaeg

ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Tähtaeg

Uus ELi-Hiina strateegia

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Tulemuste teatavaks tegemine19:00

Arutelud20:30 - 23:00

Tähtaeg

ELi sinise kaardi direktiiv

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Tähtaeg

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Kolmapäev, 15. september 2021

Arutelu09:00 - 13:00

Liidu olukord

Esimene hääletusvoor13:00 - 14:15

Üks hääletus

Paranduseelarve projekt nr 1/2021 – Brexitiga kohanemise reserv

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Tähtaeg

Läbi La Manche’i väina aluse tunneli raudteeühendust pakkuvate raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifikaatide ja tegevuslubade kestvuse pikendamine

 ***I

TRAN

Esialgsete kokkulepete hääletus

Tähtaeg

Loomade ja loomsete saaduste ametlik kontroll, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Tähtaeg

Brexitiga kohanemise reserv

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Tähtaeg

ELi sinise kaardi direktiiv

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Ettepanek lükata nõukogu seisukoht tagasi

Tähtaeg

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Lõpphääletused

Tähtaeg

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Tähtaeg

Tõsised piiriülesed terviseohud

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Muudatusettepanekute hääletamine

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel

Uus ELi-Hiina strateegia

ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid

Tulevased kalurid

Resolutsiooni ettepanekud - Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta

Arutelud15:00 - 20:00

Tähtaeg

Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Pegasuse nuhkvara skandaal

Tähtaeg

Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas

Tähtaeg

Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Tulemuste teatavaks tegemine19:00

Teine hääletusvoor20:00 - 21:15

Tervikhääletus

ELi ja Cabo Verde vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Nõukogu raamotsuse 2002/465/JSK muutmine, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Euroopa uurimismäärus kriminaalasjades: vastavusse viimine isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

ELi ja Korea vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Muudatusettepanekute hääletamine

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina

Lõpphääletused

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel

Tähtaeg

Uus ELi-Hiina strateegia

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Tähtaeg

ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Tähtaeg

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Tähtaeg

Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Tähtaeg

Tulevased kalurid

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Tähtaeg

Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta

Arutelud20:30 - 23:00

ELi panus ülemaailmsete toidusüsteemide ümberkujundamisse kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks

O-000043/2021

KomisjonDEVE, AGRI

COVID-19 pandeemia sotsiaalsete tagajärgede leevendamine

O-000044/2021

KomisjonEMPL

  Neljapäev, 16. september 2021

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)09:00 - 13:00

USA sanktsioonid ja õigusriigi olukord

O-000057/2021

KomisjonLIBE

Esimene hääletusvoor09:30 - 10:45

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanekud - Valitsusepoolne meeleavalduste ja kodanike mahasurumine Kuubas

Resolutsiooni ettepanekud - Inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum Araabia Ühendemiraatides

Resolutsiooni ettepanekud - Olukord Kakuma põgenikelaagris Keenias

Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine

Resolutsiooni ettepanekud - Olukord Afganistanis

Resolutsiooni ettepanekud - Olukord Liibanonis

Resolutsiooni ettepanekud - Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas

ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu

Lõpphääletus

Tähtaeg

Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Tulemuste teatavaks tegemine13:00

Teine hääletusvoor13:45 - 15:00

Lõpphääletused

Tähtaeg

Valitsusepoolne meeleavalduste ja kodanike mahasurumine Kuubas

Tähtaeg

Inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum Araabia Ühendemiraatides

Tähtaeg

Olukord Kakuma põgenikelaagris Keenias

Tähtaeg

Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Tähtaeg

Olukord Afganistanis

Tähtaeg

Olukord Liibanonis

Tähtaeg

Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas

Tähtaeg

ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Arutelu14:30 - 16:30

Tähtaeg

COVID-19 vastaste vaktsiinide väljatöötamise, ostmise ja levitamise läbipaistvus ELis

O-000046/2021

KomisjonPETI

Tulemuste teatavaks tegemine16:30

Viimane päevakajastamine: 15. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika