Esityslista
Strasbourg
Maanantai 13. syyskuuta 2021 - Torstai 16. syyskuuta 2021235k

  Maanantai 13. syyskuuta 2021

Keskustelut17:00 - 21:30

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Äänestykset18:30 - 19:45

Huomautus: äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän perusteella

Äänestys alustavasta sopimuksesta

Määräaika

Yhteisön kasvinjalostajanoikeudet: voimassaolon pidentäminen tiettyjen lajikkeiden osalta

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Äänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)

Määräaika

Kanaalitunnelissa toimivien rautatieyhtiöiden turvallisuustodistusten ja liikennelupien voimassaoloajan pidentäminen

 ***I

Salainen äänestys

Guy Verhofstadtin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Kertaäänestykset

Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

Hlbtiq-henkilöiden oikeudet EU:ssa

  Tiistai 14. syyskuuta 2021

Tulosten ilmoittaminen09:00

Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)09:00 - 13:00

55-valmiuspaketin esittely IPCC:n raportin julkaisemisen jälkeen

Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2022

Äänestykset13:00 - 14:15

Kertaäänestykset

Kohti tulevaisuudenkestävää sisävesiliikennettä Euroopassa

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Kumppanuuden vahvistaminen EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

Uusi lähestymistapa Atlantin alueen meristrategiaan

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Äänestykset tarkistuksista

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhat

Keskustelut15:00 - 20:00

Määräaika

Afganistanin tilanne

Määräaika

Libanonin tilanne

Määräaika

EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Määräaika

EU:n uusi Kiina-strategia

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Tulosten ilmoittaminen19:00

Keskustelut20:30 - 23:00

Määräaika

EU:n sinistä korttia koskeva direktiivi

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Määräaika

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Keskiviikko 15. syyskuuta 2021

Keskustelu09:00 - 13:00

Unionin tila

Ensimmäiset äänestykset13:00 - 14:15

Kertaäänestys

Lisätalousarvioesitys nro 1/2021: brexit-mukautusvaraus

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Määräaika

Kanaalitunnelissa toimivien rautatieyhtiöiden turvallisuustodistusten ja liikennelupien voimassaoloajan pidentäminen

 ***I

Äänestykset alustavista sopimuksista

Määräaika

Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Määräaika

Brexit-mukautusvaraus

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Määräaika

EU:n sinistä korttia koskeva direktiivi

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Ehdotus neuvoston kannan hylkäämiseksi

Määräaika

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Määräaika

Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhat

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Äänestykset tarkistuksista

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi

EU:n uusi Kiina-strategia

EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat

Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot

Tulevaisuuden kalastajat

Päätöslauselmaesitykset - Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa

Keskustelut15:00 - 20:00

Määräaika

Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Pegasus-vakoiluohjelmaa koskeva skandaali

Määräaika

Tiedotusvälineiden vapaus ja oikeusvaltion heikkeneminen edelleen Puolassa

Määräaika

Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Tulosten ilmoittaminen19:00

Toiset äänestykset20:00 - 21:15

Kertaäänestykset

EU:n ja Kap Verden välinen viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttaminen sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Rikosasioita koskeva eurooppalainen tutkintamääräys: mukauttaminen henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

EU:n ja Korean välinen sopimus: tietyt lentoliikenteen näkökohdat

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Äänestys tarkistuksista

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi

Määräaika

EU:n uusi Kiina-strategia

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Määräaika

EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Määräaika

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Määräaika

Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Määräaika

Tulevaisuuden kalastajat

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Määräaika

Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa

Keskustelut20:30 - 23:00

EU:n panos maailmanlaajuisten elintarvikejärjestelmien muuttamiseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

O-000043/2021

KomissioDEVE, AGRI

Covid-19-pandemian kielteisten sosiaalisten seurausten torjuminen

O-000044/2021

KomissioEMPL

  Torstai 16. syyskuuta 2021

Tulosten ilmoittaminen09:00

Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)09:00 - 13:00

Yhdysvaltojen määräämät pakotteet ja oikeusvaltioperiaate

O-000057/2021

KomissioLIBE

Ensimmäiset äänestykset09:30 - 10:45

Äänestykset tarkistuksista

Päätöslauselmaesitykset - Hallituksen mielenosoituksiin ja kansalaisiin Kuubassa kohdistamat tukahduttamistoimet

Päätöslauselmaesitykset - Ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapaus Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa

Päätöslauselmaesitykset - Kakuman pakolaisleirin tilanne Keniassa

Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano

Päätöslauselmaesitykset - Afganistanin tilanne

Päätöslauselmaesitykset - Libanonin tilanne

Päätöslauselmaesitykset - Tiedotusvälineiden vapaus ja oikeusvaltion heikkeneminen edelleen Puolassa

Avoimuuden ja lahjomattomuuden vahvistaminen EU:n toimielimissä perustamalla riippumaton EU:n eettinen elin

Lopullinen äänestys

Määräaika

Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Tulosten ilmoittaminen13:00

Toiset äänestykset13:45 - 15:00

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Hallituksen mielenosoituksiin ja kansalaisiin Kuubassa kohdistamat tukahduttamistoimet

Määräaika

Ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapaus Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa

Määräaika

Kakuman pakolaisleirin tilanne Keniassa

Määräaika

Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Määräaika

Afganistanin tilanne

Määräaika

Libanonin tilanne

Määräaika

Tiedotusvälineiden vapaus ja oikeusvaltion heikkeneminen edelleen Puolassa

Määräaika

Avoimuuden ja lahjomattomuuden vahvistaminen EU:n toimielimissä perustamalla riippumaton EU:n eettinen elin

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Keskustelu14:30 - 16:30

Määräaika

EU:n avoimuus covid-19-rokotteiden kehittämisessä, ostamisessa ja jakelussa

O-000046/2021

KomissioPETI

Tulosten ilmoittaminen16:30

Päivitetty viimeksi: 15. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö