Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 13. rujna 2021. - Četvrtak, 16. rujna 2021.240k

  Ponedjeljak, 13. rujna 2021.

Rasprave17:00 - 21:30

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Pravedni radni uvjeti, prava i socijalna zaštita radnika koji rade preko platformi - novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Glasovanje18:30 - 19:45

Napomena: raspored glasovanja ovisit će o broju amandmana

Glasovanje o privremenom sporazumu

Rok

Oplemenjivačka prava na biljnu sortu Zajednice: produljenje trajanja zaštite za određene vrste

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Glasovanje o zahtjevima za hitni postupak (članak 163.)

Rok

Produljenje važenja potvrda o sigurnosti i dozvola željezničkih prijevoznika koji prometuju kroz Eurotunel

 ***I

Tajno glasovanje

Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Guyja Verhofstadta

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Jedinstveno glasovanje

Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

Prava LGBTIQ osoba u EU-u

  Utorak, 14. rujna 2021.

Objava rezultata glasovanja09:00

Rasprave (ili nakon objave rezultata glasovanja)09:00 - 13:00

Predstavljanje Paketa za ostvarivanje cilja od 55 % („Fit for 55”) nakon objave izvješća IPCC-a

Predstavljanje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna – financijska godina 2022.

Glasovanje13:00 - 14:15

Jedinstveno glasovanje

Prema prometu unutarnjim plovnim putovima u Europi koji je otporan na buduće izazove

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Prema snažnijem partnerstvu s najudaljenijim regijama EU-a

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

Novi pristup Pomorskoj strategiji za Atlantik

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Glasovanje o amandmanima

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju

Rasprave15:00 - 20:00

Rok

Stanje u Afganistanu

Rok

Stanje u Libanonu

Rok

Smjer političkih odnosa između EU-a i Rusije

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Rok

Nova strategija EU-a za Kinu

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Objava rezultata glasovanja19:00

Rasprave20:30 - 23:00

Rok

Direktiva o plavoj karti EU-a

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Rok

Uspostava Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Srijeda, 15. rujna 2021.

Rasprava09:00 - 13:00

Stanje Unije

Prvo glasovanje13:00 - 14:15

Jedinstveno glasovanje

Nacrt izmjene proračuna br. 1/2021.: pričuva za prilagodbu Brexitu

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Rok

Produljenje važenja potvrda o sigurnosti i dozvola željezničkih prijevoznika koji prometuju kroz Eurotunel

 ***I

Glasovanja o privremenim sporazumima

Rok

Službene kontrole životinja i proizvoda životinjskog podrijetla kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Rok

Pričuva za prilagodbu Brexitu

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Rok

Direktiva o plavoj karti EU-a

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Prijedlog za odbijanje stajališta Vijeća

Rok

Uspostava Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Konačno glasovanje

Rok

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Rok

Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Glasovanje o amandmanima

Prigovor u skladu s člankom 112. stavkom 3. Poslovnika: kriteriji za određivanje antimikrobika namijenjenih isključivo za liječenje određenih infekcija kod ljudi

Nova strategija EU-a za Kinu

Smjer političkih odnosa između EU-a i Rusije

Smjernice za politike zapošljavanja država članica

Pravedni radni uvjeti, prava i socijalna zaštita radnika koji rade preko platformi - novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem

Ribarstvo budućnosti

Prijedlozi rezolucija - Planovi i mjere za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju

Rasprave15:00 - 20:00

Rok

Provedba zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Skandal oko špijunskog softvera Pegasus

Rok

Sloboda medija i daljnje pogoršanje stanja vladavine prava u Poljskoj

Rok

Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Objava rezultata glasovanja19:00

Drugo glasovanje20:00 - 21:15

Jedinstveno glasovanje

Sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza između EU-a i Cabo Verdea

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Izmjena Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Izmjena Direktive 2014/41/EU radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Sporazum između EU-a i Koreje: određeni aspekti usluga u zračnom prijevozu

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Glasovanje o amandmanima

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a

Konačno glasovanje

Rok

Prigovor u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika: Kriteriji za određivanje antimikrobika namijenjenih isključivo za liječenje određenih infekcija kod ljudi

Rok

Nova strategija EU-a za Kinu

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Rok

Smjer političkih odnosa između EU-a i Rusije

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Rok

Smjernice za politike zapošljavanja država članica

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Rok

Pravedni radni uvjeti, prava i socijalna zaštita radnika koji rade preko platformi - novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Rok

Ribarstvo budućnosti

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Rok

Planovi i mjere za ubrzanje prijelaza na inovacije bez upotrebe životinja u istraživanjima, regulatornim ispitivanjima i obrazovanju

Rasprave20:30 - 23:00

Doprinos EU-a transformaciji globalnih prehrambenih sustava radi postizanja ciljeva održivog razvoja

O-000043/2021

KomisijaDEVE, AGRI

Suzbijanje negativnih socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19

O-000044/2021

KomisijaEMPL

  Četvrtak, 16. rujna 2021.

Objava rezultata glasovanja09:00

Rasprave (ili nakon objave rezultata glasovanja)09:00 - 13:00

Sankcije SAD-a i vladavina prava

O-000057/2021

KomisijaLIBE

Prvo glasovanje09:30 - 10:45

Glasovanje o amandmanima

Prijedlozi rezolucija - Vladine represivne mjere usmjerene protiv prosvjednika i građana na Kubi

Prijedlozi rezolucija - Slučaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Prijedlozi rezolucija - Stanje u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji

Provedba zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija

Prijedlozi rezolucija - Stanje u Afganistanu

Prijedlozi rezolucija - Stanje u Libanonu

Prijedlozi rezolucija - Sloboda medija i daljnje pogoršanje stanja vladavine prava u Poljskoj

Jačanje transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja

Konačno glasovanje

Rok

Utvrđivanje rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Objava rezultata glasovanja13:00

Drugo glasovanje13:45 - 15:00

Konačno glasovanje

Rok

Vladine represivne mjere usmjerene protiv prosvjednika i građana na Kubi

Rok

Slučaj borca za ljudska prava Ahmeda Mansoora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Rok

Stanje u izbjegličkom kampu Kakuma u Keniji

Rok

Provedba zahtjeva EU-a za razmjenu poreznih informacija

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Rok

Stanje u Afganistanu

Rok

Stanje u Libanonu

Rok

Sloboda medija i daljnje pogoršanje stanja vladavine prava u Poljskoj

Rok

Jačanje transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a uspostavljanjem neovisnog tijela EU-a za etička pitanja

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Rasprava14:30 - 16:30

Rok

Transparentnost EU-a u pogledu razvoja, nabave i distribucije cjepiva protiv bolesti COVID-19

O-000046/2021

KomisijaPETI

Objava rezultata glasovanja16:30

Posljednje ažuriranje: 15. rujna 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti