Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2021 m. rugsėjo 13 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. rugsėjo 16 d.243k

  Pirmadienis, 2021 m. rugsėjo 13 d.

Diskusijos17:00 - 21:30

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Balsavimas18:30 - 19:45

Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus

Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo

Galutinis terminas

Augalų rūšių grupėms suteiktos augalų tam tikrų veislių teisinės apsaugos termino pratęsimas

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

Galutinis terminas

Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos licencijų galiojimo pratęsimas

 ***I

Slaptas balsavimas

Prašymas ginti Guy Verhofstadto (Guy Verhofstadt) privilegijas ir imunitetus

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Vienas balsavimas

Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

LGBTI asmenų teisės Europos Sąjungoje

  Antradienis, 2021 m. rugsėjo 14 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)09:00 - 13:00

Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio pristatymas po IPCC ataskaitos paskelbimo

Taryba pristato savo poziciją dėl 2022 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

Balsavimas13:00 - 14:15

Vienas balsavimas

Ateities iššūkiams parengto Europos vidaus vandenų transporto sektoriaus kūrimas

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Partnerystės su atokiausiais ES regionais stiprinimas

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

Naujai traktuojama Atlanto vandenyno strategija

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Balsavimas dėl pakeitimų

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai

Diskusijos15:00 - 20:00

Galutinis terminas

Padėtis Afganistane

Galutinis terminas

Padėtis Libane

Galutinis terminas

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Galutinis terminas

Nauja ES ir Kinijos strategija

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Rezultatų paskelbimas19:00

Diskusijos20:30 - 23:00

Galutinis terminas

ES mėlynosios kortelės direktyva

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Galutinis terminas

Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Trečiadienis, 2021 m. rugsėjo 15 d.

Diskusijos09:00 - 13:00

Sąjungos padėtis

Pirmasis balsavimas13:00 - 14:15

Vienas balsavimas

2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Galutinis terminas

Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos licencijų galiojimo pratęsimas

 ***I

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

Galutinis terminas

Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficiali kontrolė, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Galutinis terminas

Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Galutinis terminas

ES mėlynosios kortelės direktyva

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Pasiūlymas atmesti Tarybos poziciją

Galutinis terminas

Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III)

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Galutinis terminas

Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Balsavimas dėl pakeitimų

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti

Nauja ES ir Kinijos strategija

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra

Ateities žvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai

Diskusijos15:00 - 20:00

Galutinis terminas

ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Skandalas dėl šnipinėjimo programos „Pegasus“

Galutinis terminas

Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje

Galutinis terminas

Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Rezultatų paskelbimas19:00

Antrasis balsavimas20:00 - 21:15

Vienas balsavimas

ES ir Žaliojo Kyšulio susitarimas dėl paprastesnės vizų išdavimo tvarkos

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Dalinis Tarybos pamatinio sprendimo 2002/465/TVR keitimas dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose: suderinimas su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

ES ir Korėjos susitarimas: oro susisiekimo paslaugų tam tikri aspektai

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Balsavimas dėl pakeitimų

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021). Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti

Galutinis terminas

Nauja ES ir Kinijos strategija

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Galutinis terminas

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Galutinis terminas

Valstybių narių užimtumo politikos gairės

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Galutinis terminas

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Galutinis terminas

Ateities žvejai

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Galutinis terminas

Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai

Diskusijos20:30 - 23:00

ES indėlis pertvarkant pasaulines maisto sistemas, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai

O-000043/2021

KomisijaiDEVE, AGRI

Neigiamų socialinių COVID-19 pandemijos padarinių šalinimas

O-000044/2021

KomisijaiEMPL

  Ketvirtadienis, 2021 m. rugsėjo 16 d.

Rezultatų paskelbimas09:00

Diskusijos (arba po rezultatų paskelbimo)09:00 - 13:00

Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos ir teisinės valstybės principas

O-000057/2021

KomisijaiLIBE

Pirmasis balsavimas09:30 - 10:45

Balsavimas dėl pakeitimų

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje

ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Padėtis Afganistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Padėtis Libane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje

Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Rezultatų paskelbimas13:00

Antrasis balsavimas13:45 - 15:00

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje

Galutinis terminas

Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose

Galutinis terminas

Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje

Galutinis terminas

ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Galutinis terminas

Padėtis Afganistane

Galutinis terminas

Padėtis Libane

Galutinis terminas

Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje

Galutinis terminas

Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Diskusijos14:30 - 16:30

Galutinis terminas

ES skaidrumas kuriant, perkant ir platinant vakcinas nuo COVID-19

O-000046/2021

KomisijaiPETI

Rezultatų paskelbimas16:30

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika