Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 13 września 2021 r. - Czwartek, 16 września 2021 r.246k

  Poniedziałek, 13 września 2021 r.

Debaty17:00 - 21:30

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Uczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Głosowanie18:30 - 19:45

Uwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek

Głosowanie w sprawie wstępnego porozumienia

Termin

Przedłużenie czasu trwania ochrony w ramach wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin w odniesieniu do niektórych gatunków

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Głosowania nad wnioskami o przeprowadzenie debaty w trybie pilnym (art. 163 Regulaminu)

Termin

Przedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i licencji przedsiębiorstw kolejowych działających w tunelu pod kanałem La Manche

 ***I

Głosowanie tajne

Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Guy Verhofstadta

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Pojedyncze głosowania

Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

Prawa osób LGBTIQ w UE

  Wtorek, 14 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 13:00

Przedstawienie pakietu „Gotowi na 55” po publikacji sprawozdania IPCC

Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2022

Głosowanie13:00 - 14:15

Pojedyncze głosowania

Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej w Europie

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

Nowe podejście do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Głosowanie nad poprawkami

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia

Debaty15:00 - 20:00

Termin

Sytuacja w Afganistanie

Termin

Sytuacja w Libanie

Termin

Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Termin

Nowa strategia UE–Chiny

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Ogłoszenie wyników19:00

Debaty20:30 - 23:00

Termin

Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Termin

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Środa, 15 września 2021 r.

Debata09:00 - 13:00

Orędzie o stanie Unii

Pierwsza część głosowania13:00 - 14:15

Jedno głosowanie

Projekt budżetu korygującego nr 1/2021 – pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Termin

Przedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i licencji przedsiębiorstw kolejowych działających w tunelu pod kanałem La Manche

 ***I

Głosowanie nad wstępnymi porozumieniami

Termin

Kontrole urzędowe zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termin

Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Termin

Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Wniosek o odrzucenie stanowiska Rady

Termin

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Głosowania końcowe

Termin

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Termin

Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Głosowanie nad poprawkami

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Kryteria określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi

Nowa strategia UE–Chiny

Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich

Uczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym

Zawód rybaka w przyszłości

Projekty rezolucji - Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji

Debaty15:00 - 20:00

Termin

Wdrożenie wymogów UE dotyczących wymiany informacji podatkowych

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Skandal związany z oprogramowaniem szpiegującym Pegasus

Termin

Wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce

Termin

Uznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Ogłoszenie wyników19:00

Druga część głosowania20:00 - 21:15

Pojedyncze głosowania

Umowa o ułatwieniach wizowych między UE a Republiką Zielonego Przylądka

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Zmiana decyzji ramowej Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych – dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Umowa między UE a Republiką Korei w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Głosowanie nad poprawkami

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Uznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE

Głosowania końcowe

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Kryteria określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi

Termin

Nowa strategia UE–Chiny

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Termin

Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Termin

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Termin

Uczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Termin

Zawód rybaka w przyszłości

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Termin

Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji

Debaty20:30 - 23:00

Wkład UE w transformację globalnych systemów żywnościowych z myślą o osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju

O-000043/2021

KomisjaDEVE, AGRI

Odwrócenie negatywnych skutków społecznych pandemii COVID-19

O-000044/2021

KomisjaEMPL

  Czwartek, 16 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 13:00

Sankcje Stanów Zjednoczonych a praworządność

O-000057/2021

KomisjaLIBE

Pierwsza część głosowania09:30 - 10:45

Głosowanie nad poprawkami

Projekty rezolucji - Rządowe represje wobec protestów i obywateli na Kubie

Projekty rezolucji - Sprawa obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Projekty rezolucji - Sytuacja w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii

Wdrożenie wymogów UE dotyczących wymiany informacji podatkowych

Projekty rezolucji - Sytuacja w Afganistanie

Projekty rezolucji - Sytuacja w Libanie

Projekty rezolucji - Wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce

Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki

Głosowanie końcowe

Termin

Uznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Ogłoszenie wyników13:00

Druga część głosowania13:45 - 15:00

Głosowania końcowe

Termin

Tłumienie przez rząd protestów i rządowe represje wobec obywateli na Kubie

Termin

Sprawa obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Termin

Sytuacja w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii

Termin

Wdrożenie wymogów UE dotyczących wymiany informacji podatkowych

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Termin

Sytuacja w Afganistanie

Termin

Sytuacja w Libanie

Termin

Wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce

Termin

Wzmocnienie przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE poprzez ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Debata14:30 - 16:30

Termin

Przejrzystość działań UE w zakresie opracowywania, zakupu i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19

O-000046/2021

KomisjaPETI

Ogłoszenie wyników16:30

Ostatnia aktualizacja: 15 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności